Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 4 | 10-18

Article title

The influence of high tone power therapy on the peripheral microcirculation in the lower limbs

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
One of the basic diagnostic methods of evaluating the microcirculation vessels is the Laser-Doppler examination which makes it possible to determine the dynamics of the flow and to evaluate the level of blood supply. Among the newest methods of adjunct treatment for various diseases is energotonic therapy which is a modern therapy based on researches carried out in various fields of science: medicine, physics, mathematics, physiology, biochemistry and other. Due to such a wide range of research fields the high tone power therapy may be said to be an interdisciplinary phenomenon. The aim of the research was to evaluate the effects of the high tone power therapy on peripheral microcirculation in the lower limbs. Material and Methods: the research group consisted of 30 people aged from 20 to 60 which was divided into two subgroups. The first subgroup included 16 people treated for peripheral vascular disease in the area of arteries and veins of the lower limbs - 4 and 12 people respectively - and the second subgroup included 14 healthy people. All the examined were undergone a series of 10 procedures of energotonic therapy in the lower limbs by means of the SimulFAMx method. In all the examined before and after the therapy the blood flow was measured using the Laser-Doppler method. Results: an increase in the dynamics of the blood flow in peripheral microcirculation in the lower limbs was observed in all the examined. The results showed certain diversification, yet it was not entirely clear. After the therapy there was a significant increase of the blood flow in patients treated for vascular disorders in comparison with the group of healthy people in which only the minimal values increased significantly. Conclusions: initial results indicate that the high tone energy therapy may be a valuable aid in treating disorders of the peripheral blood circulation.
PL
Jedną z najnowszych metod wspomagania leczenia wielu schorzeń jest terapia energotonowa. Jest ona nowoczesnym sposobem terapii, powstałym na bazie badań naukowych na polu różnych dziedzin: medycyny, fizyki, matematyki, fizjologii, biochemii i innych. Dzięki tak rozległej płaszczyźnie badań nad High Tone Power Therapy (HiToP) można mówić o niej jako o zjawisku interdyscyplinarnym. Celem pracy była ocena wpływu terapii energotonowej na mikrokrążenie obwodowe kończyn dolnych. Materiał i metoda: badaniami objęto grupę 30 osób w wieku od 20 do 60 lat. W pierwszej podgrupie znalazły się osoby leczone z powodu chorób naczyń obwodowych w zakresie tętniczym i żylnym kończyn dolnych, odpowiednio 4 i 12 osób, a w drugiej osoby zdrowe (14 osób). Wszystkim badanym wykonano serię 10 zabiegów terapii energotonowej w okolicy kończyn dolnych stosując metodę SimulFAMx. Bezpośrednio przed, jak i po serii zabiegów dokonano pomiaru przepływu krwi metodą Laser-Doppler. Wyniki: u wszystkich badanych po wykonanych zabiegach zaobserwowano zwiększenie dynamiki przepływu w mikrokrążeniu obwodowym kończyn dolnych. Wyniki te wykazały pewne zróżnicowanie, aczkolwiek nie całkiem jednoznacznie. Pod wpływem zabiegów stwierdzono wyraźny wzrost przepływu u osób leczonych z powodu zaburzeń naczyniowych, w porównaniu do osób zdrowych, u których zanotowano znaczny wzrost tylko wartości minimalnych. Wnioski: wstępne wyniki wskazują, że terapia energotonowa może być cenną pomocą w leczeniu zaburzeń obwodowego krążenia krwi.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

4

Pages

10-18

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • Chair and Departament of Physiotherapy, Silesian Medical University in Katowice, Poland
 • Chair and Departament of Physiotherapy, Silesian Medical University in Katowice, Poland
 • Chair and Departament of Physiotherapy, Silesian Medical University in Katowice, Poland
 • Chair and Departament of Physiotherapy, Silesian Medical University in Katowice, Poland
 • Department of General and Vascular Surgery, Silesian Medical University in Katowice, Poland
 • EkoMedica, Zabierzów

References

 • Ziaja K. Mikrokrążenie - zarys chorób układu włośniczkowego. Alfa-medica Press, Bielsko Biała, 1997, 13, 43-46.
 • Żabski M., Nowakowski P., Zejc D. i wsp. Mikrokrążenie - doświadczenia własne. Pol. Prz. Fleb., 1997, 5, 1, 20-24.
 • Ziaja K., Drążkiewicz T. Przewlekła niewydolność żył. Przeg. Fleb., 1993, 1, 7-14.
 • Marszałek A. Zastosowanie wybranych metod badawczych do oceny krążenia obwodowego krwi. Med. Pr., 2000, 51, 3, 299-309.
 • Wróblewski T., Gross R., Pruszyński J. i wsp. Postępy w diagnostyce chorób naczyń obwodowych. Post. Nauk Med., 1994, 7, 3, 97-99.
 • Maniewski R., Liebert A. Metoda laserowo-dopplerowska w badaniach mikrokrążenia krwi. Problemy Współczesnej Nauki Teoria i Zastosowania. Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, Warszawa 2003, 141-167.
 • Przywara S. Laserowa dopplerowska przepływometria. Acta Bioopt. Inform. Medic., 1997, 2-4, 3, 111-114.
 • May H. U. High Tone Frequency Power Therapy with HiToP in general and particulary in cases of painful conditions of the musculo-skeletal system in spezial consideration of low back pain, including a part of the results of a clinical study carried out and evaluated by E. RHADES & B. SCHNEIDER. Paper presented at the 4th Annual International Congress of Egyptian Society of Back Pain, Cairo, Egypt, 16-17 April 2004.
 • Dudek J. Terapia energotonowa. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2002, 11, 22.
 • May H. U., Nippel F. J., Hansjurgens A. i wsp. Acceleration of ossification by means of interferential current. Progress in Clinical and Biological Research, Alan R. Liss, INC, New York 1985.
 • May H. U. Simultaneous modulation of frequency and amplitude of middle frequency currents between high tone and low ultrasound range - applied physiology for differentiated electrotherapy concerning the distinction and specific proportional mixture of stimulatory and non-stimulatory (metabolic and/or) blocking effects. Pflügers Arch., Europ. J. Physiol, 2002, 443, Suppl. 53-9, 363.
 • May H. U. Extremely comfortable transcutaneous electrical stimulation of nerves - including motor and sympathetic fibers - by simultaneous modulation of frequency and amplitude of middle frequency currents. Pflügers Arch., Europ. J. Physiol., 2003, 447, Suppl 1, 35-11, 156.
 • Wróbel P., Trąbka R., Niedźwiedzka B. Terapia energotonowa w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego. Fizjoterapia Polska, 2003, 3, 2, 205-209.
 • Ziółkowska A., Ziółkowski R., Śliwiński Z. Zastosowanie terapii energotonowej u pacjentek z zespołem przewlekłego bólu miednicznego. Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 2, 183-188.
 • Staszkiewicz W. Podsumowanie akcji profilaktycznodiagnostycznej "Sarvier w trosce o żyły". Choroby żył, 2005, 10, 2, 39, 3-6.
 • Szostek M., Brzeziński T., Kabala P. Progress In diagnosis and treatment of vascular diseases. Acta Angiol., 2001, 7, 1/2, 1-11.
 • Bradbury A. W. Modern management of chronic venous insufficiency. Asian Journal of Surgery, 2003, 26, 129-132.
 • Samolewski P. Diagnostyka obrazowa naczyń. Przew. Lek., 2006, 5, 90-94.
 • Allen P., Goldman L. Laser Doppler assesment of skin blood flow in atheriopatic limbs. Clin. Phys. Physiol. Meas., 1987, 8, 182.
 • Stucker M., Heese A., Hoffmann K. i wsp. Precisions of laser Doppler scanning in clinical use. Clin. Exp. Dermatology, 1995, 20, 5, 371-376.[Crossref]
 • Głowania A. Przepływometria laserowo-dopplerowska w ocenie mikrokrążenia skóry - aspekty biofizyczne i metodologiczne badania. Med. Metabol., 2002, 6, 71-81.
 • Rizzoni D., Plombo C., Porteri E. i wsp. Relationships between coronary flow vasodilator capacity and small artery remodelling In hypertensiv patients. J. Hypertens., 2003, 21, 625-531.
 • Nęcki M., Gryglewska B., Wizner B. i wsp. Functional changes of microcirculation in essentials arteria hypertension. Hypertension 2005, 9, 6, 443-451.
 • Drążkiewicz T., Ziaja K., Błaszczyński M. Boczna plastyka mięśni według Hacha w leczeniu żylnych owrzodzeń goleni-doniesienia wstępne. Przegląd Flebologiczny, 1995, 3, 1, 48-53.
 • Włodarczykowa J. Choroby naczyń obwodowych, [w:] A. Rosławski,# (red.) Podstawy rehabilitacji ruchowej, t. 2. Wyd. Sport i Turystyka. Warszawa 1981, 145-157.
 • Ziętek J. Choroby układu krążenia, [w:] G. Straburzyński,# (red.) Fizykoterapia. PZWL, Warszawa 1988, 412-422.
 • Wilk M., Fibiger W., Frańczuk B. Zastosowanie terapii energotonowej w rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach tkanek miękkich stawu kolanowego. Fizjoterapia Polska, 2002, 2, 2, 118-121.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0038-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.