Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 4 | 28-39

Article title

Anxiety of physical activity and anxiety of hypoglycaemia in adolescents with diabetes mellitus type 1

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aims: the study aimed at establishing the interdependency between the fear of hypoglycaemia and the fear of physical activity in adolescents with type 1 diabetes mellitus. Adolescents with diabetes mellitus type 1 exhibit higher trait and state anxiety which is linked to fear of hypoglycaemia. Anxiety of hypoglycaemia and psychological discomfort induced by the illness cause withdrawal from physical activity. Material: fifty patients with type 1 diabetes mellitus (average age - 16) and 30 control subjects were tested. Methods: state and Trait Anxiety Inventory, Social Approval Questionnaire, Hypochondria Scale from Minnesota Multiphasic Personality Inventory and the authors' questionnaires were employed. Conclusions: fear of hypoglycaemia is connected to fear of physical activity, trait anxiety and somatisation tendency in adolescents with type 1 diabetes mellitus. Fear of hypoglycaemia is related to maintaining higher glycaemia, not to withdrawing from physical activity. Discomfort caused by the illness favours physical activity.
PL
Cel i założenia: badanie miało na celu ustalenie związku między lękiem przed hipoglikemią a lękiem przed wysiłkiem fizycznym w grupie młodzieży z cukrzycą typu 1. Założenia: 1) u młodzieży z cukrzycą typu 1 występuje wyższy poziom lęku jako stanu i lęku jako cechy, które związane są z lękiem przed hipoglikemią. 2) lęk przed hipoglikemią oraz dyskomfort fizyczny spowodowany chorobą powodują wycofywanie się pacjentów z cukrzycą z aktywności fizycznej. Materiał: zbadano 50 pacjentów z cukrzycą typu 1 (średnia wieku - 16 lat) oraz 30 osób zdrowych. Metoda badawcza: wykorzystano Kwestionariusz STAI Spielbergera, Kwestionariusz KAS, Skalę Hd z MMPI, autorskie kwestionariusze. Wnioski: lęk przed hipoglikemiąjest związany z lękiem przed aktywnością fizyczną, lękiem jako cechą oraz tendencją do somatyzacji u młodzieży z cukrzycą typu 1. Wiąże się raczej z utrzymywaniem, dla bezpieczeństwa, wyższej glikemii niż z wycofywaniem się z aktywności fizycznej. Większy dyskomfort fizyczny spowodowany chorobą sprzyja podejmowaniu przez młodzież aktywności fizycznej.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

4

Pages

28-39

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • The Clinic of Renal Diseases and Hypertension in Children and Adolescents, Medical University In Gdańsk
 • The Chair and Clinic of Rehabilitation, Medical University In Gdańsk
author
 • The Chair and Clinic of Rehabilitation, Medical University In Gdańsk

References

 • Dąbrowski S. i wsp. Psychiatria, t. 2. PZWL, Warszawa 1992, 176-177.
 • Otto-Buczkowska E. Cukrzyca wieku rozwojowego. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1999, 3-6, 91, 103-181, 237.
 • Wild D. i wsp. A critical review of the literature on fear of hypoglycemia in diabetes: Implications for diabetes management and patient education. Patient Education & Counseling, 2007, 68, 1, 10-15.[WoS]
 • Green L. i wsp. Fears and phobias in people with diabetes. Diabetes Metab., Res., 2000, 16, 287-293.[Crossref]
 • Grigsby A. B. i wsp. Prevalence of anxiety in adults with diabetes: a systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 2002, 53, 6, 1053-1060.[Crossref][WoS]
 • Hermanns N. i wsp. Affective and anxiety disorders in a German sample of diabetic patients: prevalence, comorbidity and risk factors. Diabetic Medicine, 2005, 22, 3, 293-300.[Crossref]
 • Shaban M. C. i wsp. The prevalence of depression and anxiety in adults with Type 1 diabetes. Diabetic Medicine, 2006, 23, 12, 1381-1384.
 • Dantzer C. i wsp. Anxiety and depression in juvenile diabetes: A critical review. Clinical Psychology Review, 2003, 23, 787-800.[Crossref]
 • Skinner T. C. i wsp. Diabetes screening anxiety and beliefs. Diabetic Medicine, 2005, 22, 11, 1497-1502.[Crossref]
 • Guelfi K. J. i wsp. New insights into managing the risk of hypoglycaemia associated with intermittent high-intensity exercise in individuals with type 1 diabetes mellitus. Implications for existing guideliness. Sports Medicine, 2007, 37, 11, 937-949.[WoS][Crossref]
 • Särnblad S. i wsp. Physical activity and energy intake in adolescent girls with Type 1 diabetes. Diabetic Medicine, 2005, 22, 7, 893-899.[Crossref]
 • Wrześniewski K. i wsp. Inwentarz Stanu i Cechy lęku STAI - podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2006.
 • Paluchowski W. J. Stosowanie i interpretacja Kwestionariusza MMPI. Laboratorium Technik Diagnostycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 1984, 1, 36-37.
 • Graham J. R. The MMPI: A Practical Guide. New York: Oxford University Press Inc. 1977.
 • Meyerink L. H. i wsp. The validity of the MMPI with multiple sclerosis patients. Journal of Clinical Psychology, 1988, 44, 5, 764-769.[Crossref]
 • Mueller S. R. i wsp. Use and misuse of the MMPI, a reconsideration. Psychological Reports, 1988, 63, 483-491.
 • Gass C. G. MMPI-2 interpretation and closed head injury: A correction factor. Psychological Assessment, 1991, 3, 1, 27-31.[Crossref]
 • Gass C. S. i wsp. MMPI profiles of closed head trauma patients: Impact of neurologic complaints. Journal of Clinical Psychology, 1991, 47, 2, 253-260.[Crossref]
 • Craig C. L. i wsp. International Physical Activity Question-naire: 12 - country Reliability and Validity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2003, 35, 8, 1381-1395.
 • Wilczyńska J. T. i wsp. Opracowanie Kwestionariusza Aprobaty Społecznej (KAS) J. Wilczyńskiej i R.Ł. Drwala, [w:] R. Ł. Drwal, P. Brzozowski, P. Oleś,# (red.) Adaptacja Kwestionariuszy Osobowości. Wybrane Zagadnienia i Techniki, cz. 2. Warszawa 1995, 57-67.
 • Jarosz-Chrobot P. i wsp. Lęk u dzieci chorych na cukrzycę. Endokrynologia, Diabetotologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego, 1997, 3, 1, 29-31.
 • Gonder-Frederick L. A. i wsp. Predictors of fear of hypoglycemia in adolescents with type 1 diabetes and their parents. Pediatric Diabetes, 2006, 7, 4, 215-222.[Crossref]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0036-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.