Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 4 | 19-27

Article title

Effects of cold on physiotherapy in patients with painful shoulder syndrome

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The main symptom of the painful shoulder syndrome is pain which may have different intensity and duration time. Pain is the main cause of limitation of the motion range in the humeroscapular joint which results in limitation of general physical activity of the patient, professional occupation as well as of social and family life. The aim of this work is to evaluate the effects of locally applied cold in patients with painful shoulder syndrome. The research group consisted of 38 patients (25 women, 13 men), aged between 30-77 with the diagnosed painful shoulder syndrome. The patients were divided into two groups depending on indications and contraindications for the therapy with cold (CO2). In addition, the applied exercises were compatible with therapeutic indications. In all the patients the following examinations were carried outtwice: pain evaluation according to the modified Laitinen questionnaire and the visual analogue scale (VAS), assessment of active mobility range in the humeroscapular joints by means of the goniometric method. Conclusions: 1. cold is a factor which significantly reduces pain in patients with the painful shoulder syndrome and facilitates kinesitherapy. 2. cold combined with kinesitherapy is an effective therapeutic method which allows increasing of the motion range in the affected joint and facilitating carrying out basic motor activities.
PL
Podstawowym objawem zespołu bolesnego barku (ZBB) jest ból, który może mieć różne nasilenie i czas trwania. Jest główną przyczyną ograniczenia ruchomości stawu ramienno-łopatkowego, czego efektem jest ograniczenie ogólnej aktywności fizycznej, wyłączenia pacjenta z pracy zawodowej, życia rodzinnego i społecznego. Celem pracy jest ocena wpływu miejscowo stosowanego zimna u chorych z zespołem bolesnego barku. Przebadano 38 chorych obojga płci (25 kobiet, 13 mężczyzn) w wieku od 30 do 77 lat z rozpoznanym ZBB. Chorych podzielono na dwie grupy w zależności od wskazań i przeciwwskazań do terapii z wykorzystaniem zimna (CO2). Ponadto stosowano ćwiczenia lecznicze zależnie od wskazań. U wszystkich chorych przeprowadzono dwukrotnie badania: ocenę bólu według zmodyfikowanego kwestionariusza Laitinena i w skali wizualno-analogowej (VAS), pomiar ruchomości czynnej w stawach ramienno-łopatkowych metodą goniometryczną. Wnioski: 1. zimno jest czynnikiem, które istotnie zmniejsza dolegliwości bólowe u chorych z zespołem bolesnego barku i ułatwia leczenie ruchem. 2. zimno w połączeniu z kinezyterapią stanowi skuteczną metodę terapeutyczną umożliwiającą zwiększenie zakresów ruchów w chorym stawie i wykonywanie podstawowych czynności ruchowych.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

4

Pages

19-27

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • Clinic of Rehabilitation and Physical Medicine with the Department of Daily Stay, Medical University in Łódź
 • Clinic of Rehabilitation and Physical Medicine with the Department of Daily Stay, Medical University in Łódź
author
 • Clinic of Rehabilitation and Physical Medicine with the Department of Daily Stay, Medical University in Łódź

References

 • Lesiak A. Zespół bolesnego barku - patofizjologia i patobiomechanika. Rehabilitacja Medyczna, 2002, 6, nr spec., 7-19.
 • Szapel K. Zespół bolesnego barku - diagnostyka i terapia. Young Therapist, Warszawa 2007.
 • Dutka J., Sosin P. Leczenie ortopedyczne zespołu bolesnego barku. Rehabilitacja Medyczna, 2004, 2, 26-35.
 • Bertoft S. E. Zespół bolesnego barku z punktu widzenia fizjoterapeutycznego - przegląd literatury. Rehabilitacja Medyczna, 2002, 6, nr spec., 52-78.
 • Księżopolska-Pietrzak K. Miejsce krioterapii w leczeniu chorób narzadu ruchu - mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania. Acta Bio-Opt. Inform. Med., 1996, 2, 3-4, 157-160.
 • Krukowska J. i wsp. Ocena postępów rehabilitacji pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych z wykorzystaniem skomputeryzowanego stanowiska do pomiaru momentów sił mięśni (doniesienie wstępne). Reumatologia, 2000, 38, 4, 428-436.
 • Dobrogowski J., Wordliczka J. Medycyna bólu. PZWL, Warszawa 2004.
 • Yamauchi T., Miura K. Rehabilitation in chronic rheumatoid arthritis. Rehabilitacja Medyczna, 1977, 14.
 • Jezierski C. i wsp. Wstępna ocena wyników pirometrycznych badań schładzania stawów u chorych z zespołem bolesnego barku. Fizjoterapia, 1995, 3, 2, 32-33.
 • Księżopolska-Pietrzak K., Lesiak A. Krioterapia w leczeniu chorób narządu ruchu. Klinika, 1994, 8, 49-51.
 • Sieroń A. i wsp. Krioterapia w rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce, 2007, 3, 34-36.
 • Stanek A. i wsp. Terapeutyczne zastosowanie krioterapii w praktyce klinicznej. Balneologia Polska, 2007, 1, 37-45.
 • Stanek A. i wsp. Zastosowanie krioterapii w medycynie sportowej. Rehabilitacja w Praktyce, 2008, 2, 34-35.
 • Jonderko G. i wsp. Badania wpływu zabiegów kriote-rapeutycznych krańcowo zimnym gazem chłodzącym na progi czucia i bólu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Anest. Inten. Ter., 1988, 20, 268.
 • Wawrowska A. Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na organizm osób zdrowych i chorych reumatycznych ze szczególnym uwzględnieniem stężeń wybranych hormonów, beta-endorfin, 6 keto-PG F1, alfa. Praca doktorska. AWF, Wrocław 1992.
 • Gregorowicz H., Zagrobelny Z. Krioterapia ogólno-ustrojowa: wskazania i przeciw-wskazania, przebieg zabiegu i jego skutki fizjologiczne i kliniczne. Acta Bio-Opt. Inform. Med., 1998, 4, 3, 119-131.
 • Rożniecki J. J. "Ciepło-zimno" - zimno, zimniej, jeszcze zimniej …, czyli szukając optimum. Neurol. Prakt., 2004, 2, 17, 127.
 • Pilok K. i wsp Ciepło- i zimnolecznictwo w warunkach domowych. Rehabilitacja w Praktyce, 2008, 2, 51-53.
 • Bienias-Jędrzejewska M., Wrzosek Z. Przydatność krioterapii w leczeniu zespołu bolesnego barku. Fizjoterapia, 1994, 2, 3, 4-6.
 • Księżpolska-Pietrzak K. i wsp. Wpływ leczenia niskimi temperaturami na rękę reumatoidalną.Reumatologia, 1993, 2, 179-184.
 • Ault J. L. Zespól cieśni podbarkowej.Rehabilitacja Medyczna, 2002, 6, nr spec., 45-50.
 • Stanek A. i wsp. Influence of whole body cryotherapy on antioxidant status in patients with ankylotic spondylitis - preliminary report. IV Symposium on Medical Physics, Ustroń 13-15.11.2003, Abstracts, 149.
 • Stanek A. i wsp. Changes in antioxidant status in patients with ankylosing spondylitis during cryotherapy. Eur. J. Clin. Invest., 2005, 35, Suppl. 2, 27.
 • Stanek A. i wsp. Changes in antioxidant status in patients with ankylosing spondylitis during cryotherapy. Eur. J. Clin. Invest., 2006, 36, Suppl. 1, 20.
 • Skrzek A., Zagrobelny Z. Wpływ krioterapii na czynność układu ruchu osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Fizjoterapia, 2000, 3, 20-23.
 • Borner E. i wsp. Ocena skuteczności krioterapii miejscowej w leczeniu zespołu bolesnego barku. Acta Bio-Optica et Inform. Med., 2007, 13, 1, 54-56.
 • Woźny A. i wsp. Ocena skuteczności przeciwbólowej kinezyterapii metodą McKenziego skojarzonej z krioterapią miejscową u chorych z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Kwart. Ortop., 2006, 1, 63-69.
 • Miller E. Porównanie skuteczności działania krioterapii miejscowej ogólnoustrojowej w bólu przewlekłym. Fizjoterapia Polska, 2006, 6, 1, 27-31.
 • Grymel-Kulesza E. i wsp. Wpływ kompleksowej terapii obejmującej ćwiczenia czynne, masaż klasyczny, krioterapię oraz łączne działanie ultradźwięków i prądu elektrycznego w leczeniu uszkodzeń pierścienia rotatorów. Fizjoterapia Polska, 2007, 7, 2, 107-123.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0035-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.