Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 4 | 60-66

Article title

Palpable evaluation of a patient in tensegration massage

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Tensegration massage is methodologically based on the tensegrity rule according to which the increased tension of one element of the structure causes analogical increase of tension of other elements remaining in mutual structural contact. In therapeutic practice it is manifested in such a way that the increase of the rest tonus of one muscle in time causes proportional increase of the tonus of other muscles remaining in direct or indirect structural contact with it. The increased tension of soft tissues is usually manifested by their increased pressure sensitivity which in turn is used for estimating and detecting disorders occurring in them. A therapist palpably evaluating pressure sensitivity of tissues gets the answer to the following questions: in which tissues there is excessive increase of the rest tonus and which tissues should be massaged to restore normal tonus Palpable evaluation of tissues can be performed on their osseous attachments or in their course. Owing to relatively easy location and repeatability the evaluation of osseous attachments is preferred.
PL
Masaż tensegracyjny opiera swe założenia metodologiczne na zasadzie tensegracji - wzrost napięcia jednego elementu struktury powoduje analogiczny wzrost napięcia pozostałych jej elementów pozostających we wzajemnym kontakcie strukturalnym. W praktyce terapeutycznej przejawia się to tym, że wzrost napięcia spoczynkowego jednego mięśnia powoduje z czasem proporcjonalny wzrost napięcia innych mięśni pozostających z nim w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie strukturalnym. Wzrost napięcia tkanek miękkich objawia się zazwyczaj wzrostem ich wrażliwości uciskowej, co z kolei wykorzystuje się w ocenie i wykryciu przebiegających w nich zaburzeń. Terapeuta, dokonując oceny palpacyjnej wrażliwości uciskowej tkanek, uzyskuje odpowiedź na pytania: w jakich tkankach doszło do nadmiernego wzrostu napięcia spoczynkowego i jakie tkanki należy masować w celu przywrócenia prawidłowego napięcia. Oceny palpacyjnej tkanek można dokonywać na ich przyczepach kostnych lub w ich przebiegu. Ze względu na stosunkowo łatwą lokalizację i powtarzalność preferowana jest ocena na przyczepach kostnych.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

4

Pages

60-66

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • Physical Therapy and Massage, University of Physical Education in Wroclaw
 • Physical Therapy and Massage, University of Physical Education in Wroclaw

References

 • Ingber D. E. The architecture of life. Scientific American, 1998, 278, 48-57.[WoS]
 • Myers T. W. The Anatomy trains: myofascial meridians for manual and movement Therapies. Edinburgh, Churchill Livingstone, 2001.
 • Kassolik K. i wsp. Anatomiczne uzasadnienie wykorzystania zasady tensegracji w masażu. Fizjoterapia Polska, 2007, 7, 332-343.
 • Kassolik K. i wsp. Tensegrity principle in massage demonstrated by electro- and mechanomyography. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2009, 13, 164-170.
 • Kassolik K. i wsp. Role of the tensegrity rule in theoretical basis of massage therapy. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2007, 20, 15-20.
 • Travell J. G., Simons D. G. Myofascial pain and dysfunction: the trigger point manual. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 1999.
 • Mense S., Simons D. G. Muscle pain. Understanding its nature, diagnosis, and treatment. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2001.
 • Andrzejewski W. i wsp. Algometryczna ocena efektywności fizjoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Kwartalnik Ortopedyczny, 2007, 56, 2, 152-161.
 • Kassolik K. i wsp. Anatomiczne uzasadnienie wykorzystania zasady tensegracji w masażu. Fizjoterapia Polska, 2007, 7, 332-343.
 • Andrzejewski W. i wsp. Ocena skuteczności masażu medycznego w zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Fizjoterapia Polska, 3, 6, 198-205.
 • Fischer A. A. Pressure algometry over normal muscles. Standard values, validity and reproducibility of pressure threshold. Pain, 1987, 30, 115-126.
 • Fischer A. A. Documentation of myofascial trigger points. Arch. Phys. Med. Rehabil., 1988, 69, 286-291.
 • Fischer A. A. Pressure Threshold Meter: Its Use for Quantification of Tender Spots. Arch. Phys. Med. Rehabil., 1986, 67, 836-838.
 • Andrzejewski W. i wsp. Poziom korelacji między wrażliwością uciskową mierzoną na przyczepie kostnym i na przebiegu mięśni szkieletowych. Family Medicine and Primary Care Review, 2009, 11, 2, 127-133.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0034-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.