Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 4 | 78-86

Article title

Development of veterinary physiotherapy in Poland

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: in Poland animal physiotherapy is a very young discipline and it is still not very popular. However, in recent years animal owners and veterinary surgeons have become more and more interested in the use of physiotherapeutic procedures in veterinary medicine. Observing world trends, it may be expected that the nearest future will bring about significant expanding of physiotherapeutic services in the treatment of animals. Aim: the aim of the research was to assess the popularity and development of animal physiotherapy in Poland. Material and methods: the research was carried out in veterinary institutions in which at least one physiotherapeutic method is used in the treatment of animals and which completed a questionnaire. Sixteen institutions completed the questionnaire, and they included: veterinary departments, clinics, surgeries from all over Poland. Conclusions: in Poland the use of physiotherapy in treatment of animals is still limited. However, an increase has been observed in animal physiotherapy among veterinary surgeons and clients of veterinary clinics. According to Polish therapists rehabilitation of animals brings about very good results. Animal physiotherapy is used most frequently in diseases of the spine, discopathy, joint degeneration, aftertraumas, accidents and in hip dysplasia. Therapists are eagerto improve their qualifications by attending specialist training courses.
PL
Wstęp: fizjoterapia zwierząt w Polsce jest dziedziną bardzo młodą i stosunkowo mało popularną. Jednak w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania zarówno właścicieli zwierząt, jak i lekarzy weterynarii wykorzystaniem zabiegów fizjoterapeutycznych w weterynarii. Obserwując trendy światowe, można się spodziewać, że w najbliższym czasie dojdzie do znacznego rozszerzenia usług fizjoterapeutycznych w leczeniu zwierząt. Cel pracy: celem pracy była ocena popularności i rozwoju fizjoterapii zwierząt w Polsce. Materiał i metody badań: badania przeprowadzono w placówkach weterynaryjnych, w których w leczeniu zwierząt wykorzystuje się przynajmniej jedną metodę fizjoterapii i które odpowiedziały na rozesłaną ankietę. Ankietę wypełniło 16 placówek, w tym: kliniki, przychodnie, lecznice i gabinety weterynaryjne z rejonu całej Polski. Wnioski: w Polsce wykorzystanie fizjoterapii w leczeniu zwierząt jest jeszcze niewielkie. Jednakże obserwuje się wzrost zainteresowania fizjoterapią zwierząt wśród lekarzy i klientów przychodni weterynaryjnych. Według polskich terapeutów rehabilitacja zwierząt przynosi bardzo dobre rezultaty. Fizjoterapia zwierząt najczęściej stosowana jest w przypadku schorzeń kręgosłupa, dyskopatii, zwyrodnieniach stawów, po urazach, wypadkach, dysplazji stawów biodrowych. Terapeuci wykazują zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji w pracy ze zwierzętami poprzez specjalistyczne szkolenia.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

4

Pages

78-86

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • Department of Physical Therapy and Massage, Chair of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw, Poland
 • Department of Physical Therapy and Massage, Chair of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw, Poland
 • Department of Physical Therapy and Massage, Chair of Physiotherapy, Department of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw, Poland

References

 • Wróblewski Z. Terapia, rehabilitacja i trening konia. Weterynaria w Praktyce, 2008, 2, 76-82.
 • Bockstahler B., Levine D., Millis D. Essential facts of physiotherapy in dogs and cats. Rehabilitation and Pain Management. Germany 2004.
 • Millis D., Levine D., Taylor R. Rehabilitacja psów. Wrocław 2004.
 • Riviere S. Physiotherapy for cats and dogs applied to locomotors disorders of arthritic origin. Veterinary Fokus, 2007, 17, 32-36.
 • Kathman I., Demierre S., Jaggy A. Rehabilitacja w neurologii małych zwierząt, cz. 1. Magazyn Weterynaryjny, 2005, 106, 5-8.
 • Harasen G. Postoperative physical therapy in orthopedic patients. Can. Vet. J., 2001, 42, 655.
 • Kathman I., Demierre S., Jaggy A. Rehabilitacja w neurologii małych zwierząt. cz. 2. Magazyn Weterynaryjny, 2006, 108, 44-46.
 • Sawaya S. Physical and alternative therapies in the management of arthritic patients. Veterinary Focus, 2007, 17, 37-40.
 • Bromiley W. Physical therapy in equine veterinary medicine: useful or useless? AAEP Proceedings, 2000, 46, 94-97.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0033-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.