Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 4 | 40-47

Article title

Body posture in orphan children aged 8-13 years

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of the study was to compare body posture in orphan children with body posture in children from full families of the same age. The study was carried out in an experimental group consisting of 28 orphan girls and 27 boys and in a control group numbering 36 boys and 36 girls. The age of all the examined children ranged from 8 to 13 years. Body posture evaluation was carried out by means of photogrammetric method - the Moiré technique. The results showed greater flattening of thoracic kyphosis in orphan children as well as more frequent asymmetries of the waist's triangles and scoliosis of inclination over 10mm. In both the experimental and control group evaluation of the body posture in the sagittal plane revealed a high percentage of defective posture cases according to the Wolańki's typology and in the orphan children they were more common and lordotic posture type was the predominant one.
PL
Celem pracy było porównanie postawy ciała dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z postawą ciała dzieci z rodzin pełnych. Badaniami objęto 28 dziewcząt i 27 chłopców z domów dziecka, a grupę kontrolną stanowiło 36 dziewcząt i 36 chłopców. Przedział wiekowy wszystkich badanych to 8-13 lat. Do oceny postawy ciała wykorzystano metodę fotogrametryczną. Badania wykazały, iż u dzieci z domów dziecka notowano większe spłaszczenie kifozy piersiowej, częściej występowały też asymetrie trójkątów talii oraz skrzywienia boczne kręgosłupa z odchyleniem powyżej 10 mm. Zarówno w grupie eksperymentalnej, jak i kontrolnej ocena postawy w płaszczyźnie strzałkowej wskazała na znaczny odsetek postaw złych wg typologii Wolańskiego, przy tym u dzieci osieroconych były one częstsze, a dominującym typem postawy był typ lordotyczny.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

4

Pages

40-47

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • Department of Recreation, Chair of Tourism, Recreation and management, University of Physical Education in Katowice

References

 • Nowotny J. Czucie ułożenia a postawa ciała dzieci i młodzieży. AWF, Katowice 1986.
 • Kasperczyk T. Wady postawy ciała - diagnostyka i leczenie. "Kasper", Kraków 1998.
 • Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka. Anthropos, Starachowice 2005.
 • Filipczuk H. Dziecko w placówce opiekuńczo-wycho-wawczej. "Nasza Księgarnia", Warszawa 1988.
 • Grabara M. Czynniki kształtujące postawę ciała dzieci z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Praca doktorska. AWF, Katowice 2003.
 • Zeyland-Malawka E. Klasyfikacja i ocena postawy ciała w modyfikacjach metody Wolańskiego i nowojorskiego testu klasyfikacyjnego. Fizjoterapia, 1999, 7, 4, 52-55.
 • Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. PWN, Warszawa 1995.
 • Adamus M. Rozwój fizyczny a środowisko życia dziecka. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, 2004, 9, 39-43.
 • Łuczak E., Łaska-Mierzejewska T. Rozwój fizyczny dzieci z rodzin alkoholicznych (na podstawie badań wychowanków warszawskich placówek opiekuńczych). Stud. Phys. Anthrop., 1990, 10, 101-111.
 • Łuczak E. Rozwój fizyczny wychowanków domów dziecka. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, 1989, 3, 118-124.
 • Pawlik I., Pawlik L. Występowanie wad postawy ciała a warunki socjalno-bytowe dzieci szkolnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2004, 2, 21-22.
 • Bibrowicz K., Skolimowski T. Występowanie zaburzeń symetrii postawy w płaszczyźnie czołowej u dzieci od 6 do 9 lat. Fizjoterapia, 1995, 2, 26-29.
 • Graff K. i wsp. Częstość występowania wad postawy ciała u dzieci i młodzieży, [w:] J. Ślężyński,# (red.) Postawa ciała człowieka i metody jej oceny. AWF, Katowice 1992.
 • Grabara M. Zróżnicowanie postawy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 8-13 lat w ocenie metodą fotogrametryczną. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2005, 60, suppl. 16, 2, 91-95.
 • Łukowicz M. i wsp. Ocena występowania wad postawy wśród dzieci i młodzieży regionu bydgoskiego. Postępy Rehabilitacji, 2001, 3, 67.
 • Prętkiewicz-Abajcew E., Zeyland-Malawka E. Charakterystyczne objawy asymetrii w postawie ciała dzieci w wieku szkolnym, [w:] J. Nowotny,# (red.) Dysfunkcje kręgosłupa - diagnostyka i terapia. AWF, Katowice 1993, 239-250.
 • Mrozkowiak M. Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, Gorzów Wielkopolski 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0032-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.