Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 3 | 62-68

Article title

Physical therapy of lymphedema in experience from the German school

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Lymphoedema is a chronic condition becoming more commonly encountered by both physicians and physiotherapists. It results from the fact that lymphoedema is now more and more widespread - according to the WHO it affects 1 in 20 people in the world. The increasing number of etiological factors, and especially neoplastic disease are also responsible for increasing the prevalence of lymphoedema. Therefore it is very important to study pathophysiology of lymphoedema and to develop more effective methods of treatment. Introduction of modern complex physical therapy of lymphoedema we owe to German physicians who were the first to develop and apply this method to lymphoedema therapy. Over years the CPT method was perfected, great numbers of therapists were trained in CPT and the method was recognized and reimbursed by the German healthcare system.
PL
Obrzęk chłonny jest schorzeniem, z którym coraz częściej spotykają się w swojej praktyce zawodowej zarówno lekarze, jak i fizjoterapeuci. Wynika to z faktu powszechności tej choroby - wg WHO jedna na 20 osób na świecie cierpi z tej przyczyny, oraz z rosnącej liczby czynników etiologicznych, szczególnie chorób nowotworowych mających w powikłaniach obrzęk limfatyczny. Rodzi się zatem potrzeba poznawania mechanizmów powstawania, objawów, a przede wszystkim metod leczenia obrzęków, które umożliwiłyby konkretną i efektywną pomoc chorym. Wyzwania te jako pierwsi podjęli lekarze i fizjoterapeuci niemieccy opracowując kompleksową fizykalną terapię obrzęków. Lata udoskonalania metody pozwoliły na sprecyzowanie skutecznego sposobu leczenia tego schorzenia, zagwarantowały rzeszę wysoko wyspecjalizowanych terapeutów oraz refundowanie tej terapii przez system opieki zdrowotnej.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

3

Pages

62-68

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • The Clinic of Angiology, Hypertension and Diabetology, Department of Physiotherapy, Academic Clinical Hospital, Wrocław

References

 • Herpertz U. Ödeme und Lymphdrainage. Diagnose und Therapie von Ödemkrankheiten. 2 Auf. Schattauer Verlag, Stuttgart 2004.
 • Campisi C. EBM Guidelines on the diagnosis and treatment of lymphedema. Europ. J. of Lymphology, 2004, 12, 40, 2-12.
 • Herpertz U. Historische Entwicklung der manuellen Lymphdrainage und physikalischen Ödemtherapie. Vasomed, 1998, 4, 277-280.
 • Brauer W. J. Herpertz U., Schuchhardt C., Weissleder H. Zalecenia postępowania terapeutycznego - diagnostyka i leczenie obrzęku limfatycznego. Rehabilitacja Medyczna, 2005, 9, 2, 59-62.
 • Tomczak H., Nyka W. Przydatność limfoscyntygrafii w ocenie rehabilitacji chorych z obrzękiem limfatycznym. Rehabilitacja Medyczna, 2006, 10, 4, 25-30.
 • Gabriel M., Sawlewicz P., Pawlaczyk K. i wsp. Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa w leczeniu zaawansowanych postaci pierwotnego obrzęku limfatycznego kończyn dolnych. Wiadomości Lekarskie, 2008, 61, 1-3.
 • Schuchhardt Ch., Wittlinger H., Rabe H. Eine kleine Geschichte der Lymphologie. Viavital - Verlag, Köln 2003.
 • Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation. AWMF: Behandlung des Lymphödems. Leitlinien Register Nr. 036/004.
 • Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation. AWMF Diagnostik und Therapie der Gliedmaßenlymphödeme. Leitlinien Register Nr. 058/001.
 • Szuba A., Rockson S. G. Lymphedema: classification, diagnosis and therapy. Vasc. Med., 1998, 3, 2, 145-156.
 • Piotrowicz R., Ciecierski M., Jawień A. Obrzęki limfatyczne - patomechanizm i diagnostyka. Przewodnik Lekarza, 2000, 7, 70-73.
 • Pritschow H. Therapeutisches Qualittsmanagement in der ambulanten lymphologischen Schwerpunktpraxis. Lymphforsch, 2008, 12, 1, 30-33.
 • Herpertz U. Ergebnisse unterschiedlicher stationärer Lymphdrainagebehandlungen. Lymphologie, 1996, 20, 21-24.
 • Taradaj J., Ślusarczyk K., Galla N. Terapia przeciwzastoinowa ma przyszłość! Rehabilitacja w Praktyce, 2008, 1, 6-8.
 • Taradaj J., Kiszkis A. Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa i co dalej? Rehabilitacja w Praktyce, 2009, 2, 10-11.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0021-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.