Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 3 | 36-40

Article title

Level of anxiety connected with putting on weight as a predictor of bulimia and anorexia

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Eating disorders present a serious problem these days. Every year the number of people suffering from anorexia and bulimia increases and consequences of these diseases may be health or even life threatening. Therefore it seems essential to establish the causes of anorexia and bulimia. The aim of the research was to establish whether anxiety related to putting on weight can lead to bulimia or anorexia. The examination group consisted of 85 females who were students of Cracow universities and colleges. Sabina Czekaj Questionnaire was used.The results show that greater fear of obesity occurs in the students of University of Physical Education. It is plausible that in some cases psychological problems may lead to anorexia and bulimia.
PL
Zaburzenia odżywiania są obecnie olbrzymim problemem. Każdego roku rośnie na całym świecie liczba osób chorych na anoreksję i bulimię. Konsekwencje tych chorób są bardzo grozne dla zdrowia, a nawet życia. Istotne zatem wydaje się ustalenie przyczyn prowadzących do anoreksji i bulimii. Celem badań było ustalenie, czy lęk przed otyłością prowadzi do anoreksji i bulimii. Przebadano 85 kobiet - studentek krakowskich szkół wyższych. Wykorzystano ankietę konstrukcji własnej. Rezultaty wskazują, że silniejszy lęk przed otyłością występuje u studentek Akademii Wychowania Fizycznego. Jest możliwe, że problemy natury psychologicznej mogą prowadzić do anoreksji lub bulimii cześci z badanych studentek. Lęk przed otyłością prowadzi do bulimii i anoreksji.

Keywords

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

3

Pages

36-40

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

  • Institute of Psychology, Faculty the Humanities, Academy of Physical Education, Cracow
author
  • PRO MEDICO, Cracow

References

  • Józefik B. Anoreksja i bulimia psychiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
  • Romanowska D. Kult ciała, Wprost, 20. II. 2000.
  • Czekaj S. Zagrożenia zaburzeń łaknienia w środowisku akademickim w Krakowie. Praca magisterska, AWF, Kraków 2006.
  • Cooper M., Todol G., Wells A. Bulimia. Program terapii. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0016-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.