Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 3 | 26-35

Article title

A comprehensive therapeutic procedure in palliative treatment of spinal cancer metastases by the polymethyl methacrylate (PMMA) intravertebral injection - with decompression of nervous elements of the vertebral canal

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Polimethyl methacrylate (PMMA) intravertebral injections are a modern method in the treatment of vertebral compression fractures in palliative treatment of cancer metastases, osteoporosis, as well as of vertebral body haemanginoma. The method consists in injecting cement into the vertebral body, and thus filling bone structure losses. It results in reduced pain, strengthening and stabilization of the vertebral body in compression fractures. It translates into stability of the spine which in turn enables fast introduction of early physiotherapy and individually adjusted physical activity in the process of rehabilitation. The aim of the paper is to present advantages, practical and theoretical basis of the comprehensive therapeutic procedure in palliative treatment of vertebral compression fractures with operative decompression of the nervous elements in the vertebral canal by means of vertebroplasty, taking into consideration perioperative physiotherapy in the authors' own material. From 2004 to April 2007 in 4WSKzP [4th Military University Hospital with Polyclinic] 78 PMMA intravertebral injection procedures were performed, including 56 patients with metastases, 12 due to fractures caused by osteoporosis and in 10 patients with vertebral body haemanginoma. In 35 patients with metastases to the vertebral bodies, the procedure was performed during so-called open operations. The other 43 patients underwent percutaneous vertebroplasty. The comprehensive therapeutic procedure presented in this paper in selected spinal conditions as well as the applied perioperative physiotherapy seem to conform to contemporary views on the treatment of such conditions. It is an alternative for traditional methods frequently requiring long-term immobilization connected with the effects of hypokinesis. The present knowledge as well as the authors' own experiences confirm justifiability of the taken measures.
PL
Dotrzonowe iniekcje cementu akrylowego są nowoczesną metodą leczenia kompresyjnych złamań trzonów kręgowych w leczeniu paliatywnym przerzutów nowotworowych, w przebiegu osteoporozy, a także naczyniaków trzonów kręgowych. Metoda polega na wstrzyknięciu cementu (polimethylmethacrylate - PMMA) do trzonu kręgu, dzięki czemu uzyskuje się wypełnienie ubytków struktury kostnej. Efektem jest zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz wzmocnienie i stabilizacja złamanego kompresyjnie trzonu. Przekłada się to na stabilność kręgosłupa i umożliwia szybkie wprowadzenie wczesnego postępowania fizjoterapeutycznego oraz indywidualnej aktywności fizycznej w procesie rehabilitacji. Celem pracy jest przedstawienie zalet, podstaw teoretycznych i praktycznych komplekso-wego postępowania terapeutycznego w leczeniu paliatywnym przerzutów nowotworowych do trzonów kręgowych i odbarczeniem elementów nerwowych metodą wertebroplastyki, z uwzględnieniem fizjoterapii okołooperacyjnej w materiale własnym. Od 2004 roku do kwietnia 2007 w 4WSKzP wykonano 78 zabiegów dotrzonowych iniekcji cementu, w tym u 56 pacjentów z przerzutami, 12 z powodu złamań osteoporotycznych i u 10 z naczyniakami trzonów. U 35 osób z przerzutami do trzonów kręgów zabieg wykonano podczas tzw. operacji otwartych. Pozostałe 43 osoby poddano przezskórnej wertebroplastyce (PWP). Przedstawione kompleksowe postępowanie terapeutyczne w wybranych schorzeniach kręgosłupa oraz stosowana fizjoterapia okołooperacyjna wydają się spełniać współczesne poglądy na ich leczenie. Stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod wymagających często długotrwałego unieruchomienia wobec skutków hipokinezji. Obecny stan wiedzy oraz własne doświadczenia autorów wskazują na zasadność przyjętego modelu postępowania.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

3

Pages

26-35

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • The Clinical Department of Neurosurgery, The 4th Military University Hospital with Polyclinic, Wroclaw
author
 • The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw
author
 • The Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw
 • The Clinical Department of Neurosurgery, The 4th Military University Hospital with Polyclinic, Wroclaw
 • The Clinical Department of Neurosurgery, The 4th Military University Hospital with Polyclinic, Wroclaw

References

 • Mathis J., Barr J. i wsp. Percutaneous vertebroplasty: a developing standard of care for vertebral compression fractures. Am. J. of Neuroradiology, 2001, 22, 2, 373-381.
 • Bauer H. Indications for surgical treatment of spinal metastases. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2003, 5, 164-166.[PubMed]
 • Mierzejewska E., Szuszkiewicz M. i wsp. Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa w przebiegu osteoporozy metoda przezskórnej wertebroplastyki. Ann. Univ. MCS, Lublin 2005, LX, XVI, 7, D133-136.
 • Perrin G. R, McBroom R. J. Metastatic tumors of the spine, [w:] S. S. Rengachary, R. G. Ellenbogen Principles of neurosurgery. Elsevier Mosby, sec.edit., 2005, 641-680.
 • Tokuhashi Y., Matsuzaki H. i wsp. Scoring system for preoperative evaluation of metstatic spine tumor prognosis. Spine, 1990, 15, 1110-1113.[Crossref]
 • Jarmundowicz W., Mraz M. Rehabilitacja w neurochirurgii, [w:] M. Woźniewski Rehabilitacja w chirurgii. PZWL, Warszawa 2006.
 • Jagas M., Patrzyk R. i wsp. Wertebroplastyka cementem akrylowym skojarzona z radioterapią w leczeniu przerzutów do kręgosłupa z objawami ucisku na rdzeń kręgowy i elementy nerwowe - doniesienie wstępne. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2005, 5, 17, 491-498.
 • Brzozowski K., Żukowski P. i wsp. Przezskórna wertebroplastyka i osteoplastyka w leczeniu przeciwbólowym raka nerki z przerzutami do struktur kostnych. Współczesna Onkologia, 2007, 11, 3, 157-159.
 • Bolanowski J., Wrzosek Z. Choroby reumatyczne: podręcznik dla studentów fizjoterapii. AWF, Wrocław 2007.
 • Osieniec J., Czerwieński E., Zemankiewicz S. Wertebroplastyka i kyfoplastyka w leczeniu osteoporotycznych złamań kręgosłupa: oczekiwania i obawy. Postępy Osteoartrologii, 2003, 14, 2, 1-8.
 • Mark S., Greenberg M. P. Handbook of neurosurgery. Thieme, 2006, 6 ed., 512.
 • Ząbek M. Zarys neurochirurgii. PZWL, Warszawa 1999.
 • Mazur R., Podemski R. i wsp. Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa. Via Medica, 2003, 90-91.
 • Deramond H., Depriester C. i wsp. Percutaneous vertebroplasty with polymethlmethacrylate: Technique, indications and results. Radiol. Clin. North. Am., 1998, 36, 533-546.
 • Szweda A., Patrzyk R. Leczenie chirurgiczne, opieka pielęgniarska i leczenie rehabilitacyjne chorych z przerzutami do kręgosłupa. Ann. Univ. MCS, 2005, 215-218.
 • Woźniewski M. Rehabilitacja w onkologii, [w:] A. Kwolek,# (red.) Rehabilitacja medyczna Urban & Partner 2003.
 • Voormolen M. H., Holle P. N. i wsp. The risk of new osteoporotic vertebral compression fractures in the year after percutaneous vertebroplasty. J. Vasc. Interv. Radiol., 2006, 17, 1, 71-76.[Crossref]
 • Kumar K., Verma A. K. i in. Vertebroplasty in osteoporotic spine fractures: a quality of life assessment. Can. J. Neurol. Sci., 2005, 32, 4, 487-495.
 • Zapałowicz K., Radek A., Błaszczyk B., Koziński T., Żelechowski J. Przezskórna wertebroplastyka cementem kostnym w leczeniu naczyniaków i nowotworów kręgosłupa. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2005, 5, 34-39.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0015-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.