Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 2 | 25-32

Article title

Physical activity level in gymnasial youth and the awareness of physical exercise importance in prevention of cardiovascular diseases in the light of questionnaire survey

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The incidence rate of cardiovascular diseases in younger generations is alarming and the risk factors responsible for this situation have become clearly visible in image of everyday lifestyle of an average Polish teenager. The aim of this study was to establish the level of physical activity and awareness of its importance in prevention of the cardiovascular diseases among the gymnasial youth. The research sample consisted of 53 gymnasial teenagers from the Greater Poland Voivodeship, who had been asked to fill in the research questionnaire concerning the importance of systematical physical activity in prevention of the cardiovascular diseases. The results of the survey show that parents and the educational system need to fulfill the important task of increasing the awareness of the significance of regular physical activity and responsibility for their health among young people.
PL
Wstęp: choroby układu krążenia dotykają coraz młodsze pokolenia, a czynniki ryzyka, przyczyniające się do ich rozwoju, stają się zauważalne w obrazie codziennego stylu życia młodego Polaka. Celem pracy było określenie stopnia aktywności ruchowej oraz świadomości znaczenia ruchu w profilaktyce chorób układu krążenia młodzieży gimnazjalnej. Materiał i metoda: badaniom poddano grupę wielkopolskiej młodzieży gimnazjalnej. Zadaniem 53 badanych było ustosunkowanie się do pytań ankietowych, dotyczących wpływu systematycznej aktywności fizycznej na zapobieganie występowania chorób układu krążenia. Wyniki i wnioski: ważnym zadaniem stojącym przed rodzicami i systemem edukacji jest zwiększenie świadomości młodzieży co do prozdrowotnej funkcji ruchu i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

2

Pages

25-32

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • Department of Physical Therapy and Biological Renewal, Academy of Physical Education in Poznan

References

 • Darowska J. Śliwiński Z. Współczesne poglądy na aktywność ruchową pacjentów z chorobą nadciśnieniową. Fizjoterapia, 1999, 7, 4, 17-23.
 • Górski J. (red.) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2002.
 • Gomułka S. W., Rewerski W., (red.) Encyklopedia Zdrowia. PWN, Warszawa 2004.
 • Musiał W. J. (red.). Patofizjologia chorób serca. Urban&Partner, Wrocław 1996.
 • Jegier A., Stasiołek D. Skuteczna dawka aktywności ruchowej w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia i promocji zdrowia. Medicina Sportiva, 2001, 5, 2, 109-118.
 • Zdrojewski T. Aktywność ruchowa a nadciśnienie tętnicze. Medicina Sportiva, 2001, 5, 2, 151-157.
 • Bednarska-Makaryk M., Ciświcka-Sznajderman M. Miażdżyca. Encyklopedia Zdrowia. PWN, Warszawa 2004, 636.
 • Kozłowski S., Nazar K. (red.). Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa 1999.
 • Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W. (red.) Teoria i metodyka rekreacji. AWF, Poznań 2001.
 • Jegier A. Zalecenia aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobom układu krążenia. Rehabilitacja Medycna, 2001, 5, 13-16.
 • Krawański A. Projektowanie treningu zdrowotnego - metodyka postępowania. Medicina Sportiva, 2001, 5, 2, 129-146.
 • Mamcarz A. Choroby układu krążenia a uprawianie sportu - wybrane problemy. Rehabilitacja Medyczna, 2001, 5, 17-20.
 • Zdrojewski T., Bandosz P. Znaczenie aktywności ruchowej oraz zalecenia ćwiczeń fizycznych chorym z nadciśnieniem tętniczym. Rehabilitacja Medyczna, 2001, 5, 21-23.
 • Kuński H. Trening zdrowotny osób dorosłych. Poradnik lekarza i trenera. Medsportpress, Warszawa 2003.
 • Kuński H. i wsp. Wyniki 10-letnich badań prospektywnych efektów treningu zdrowotnego w aspekcie prewencji choroby niedokrwiennej. Medycyna Sportowa, 1996, 35, 2-6.
 • Matsudo V. K. R. i wsp. Wychowanie fizyczne, zdrowie i dobre samopoczucie. Światowy Kongres Wychowania Fizycznego. Berlin 1999, 67-73.
 • Sallis J. F. i wsp. Parent behaviorin relation to physical activity and fitness in 9 - year - olds. American Journal of Diseases of Children, 1992, 146, 1383-1388.
 • Krawański A. Promocja zdrowia w uzdrowisku. Modne hasło czy konieczność? Balneologia Polska, 1997, 39, 3-4.
 • Urban M. (red.) Miażdżyca u dzieci i młodzieży. Cornetis, Wrocław 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0004-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.