Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 2 | 3-11

Article title

Estimation of energy expenditure during various forms of exercise training in early cardiac rehabilitation

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aim: to compare estimated energy expenditure by means of three simple methods during various forms of training used in cardiac rehabilitation. Material and methods: the examined group consisted of 40 men involved in early cardiac rehabilitation following acute coronary syndrome. The rehabilitation program consisted of 12-13 sessions comprising Nordic Walking (NW), calisthenics (Cal), and cycle ergometer training (Erg). In each subject, energy expenditure was measured four times using a heart rate monitor with inbuilt function for calculating energy expenditure (CRS), an accelerometer, and heart rate calculated from mean exercise heart rate value based on the data from the treadmill exercise test. Results: for all types of training, the energy expenditure value assessed with an accelerometer was lowerthan calculated based on data from the treadmill exercise test. For Cal and Erg, it was also lower than estimated with the heart rate monitor. The assessment of energy expenditure with the heart rate monitor and calculated based on the data from the exercise test differed exclusively in the case of ergometer training. For all methods of assessment, the energy expenditure was highest during NW. Conclusions: the use of the heart rate monitor enables reliable comparison of energy expenditure during various forms of physical activity. The accelerometer may be useful in assessment of energy expenditure only during simple activities with high linear acceleration.
PL
Celem niniejszej pracy było porównanie szacowania za pomocą trzech metod wydatku energetycznego (WE) podczas różnych form treningu stosowanego w rehabilitacji kardiologicznej. Materiał i metoda: badaniu poddanych zostało 40 kolejnych mężczyzn uczestniczących w programie wczesnej rehabilitacji po ostrym zespole wieńcowym. Program rehabilitacyjny składał się z 12-13 sesji treningowych obejmujących Nordic Walking (NW), ćwiczenia ogól-nousprawniające (Ćw) i trening na cyklergometrze (R). U każdego pacjenta 4-krotnie oszacowano WE za pomocą 3 prostych metod: z wykorzystaniem rejestratora częstotliwości rytmu serca z wbudowaną funkcją kalkulacji WE (CRS), akcelerometru i obliczanego na podstawie średniej treningowej CRS w odniesieniu do wartości CRS podczas kolejnych obciążeń w trakcie próby wysiłkowej. Wyniki: w przypadku wszystkich rodzajów treningu wartość WE oszacowanego za pomocą akcelerometru była istotnie mniejsza niż na podstawie obliczeń wykonywanych w odniesieniu do próby wysiłkowej, a w przypadku Ćw i R była także mniejsza niż oszacowana za pomocą rejestratora CRS. Szacowania WE za pomocą rejestratora CRS i obliczeń na podstawie średniej treningowej CRS różniły się istotnie jedynie w przypadku treningu na cykloergometrze. Niezależnie od zastosowanej metody, największy średni WE uzyskali pacjenci podczas NW. Wnioski: użycie rejestratora CRS wyposażonego w funkcję kalkulacji WE umożliwia wiarygodne porównanie WE związanego z różnymi formami aktywności fizycznej. Pomiar WE za pomocą akcelerometru jest przydatny wyłącznie do oceny niezłożonych czynności odbywających się z dużym przyspieszeniem liniowym ciała.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

2

Pages

3-11

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

author
 • Department of Kinesitherapy, University of Physical Education in Poznan
 • Department of Cardiac Rehabilitation, University of Physical Education in Poznan
 • Department of Cardiac Rehabilitation, University of Physical Education in Poznan
 • Department of Cardiac Rehabilitation, University of Physical Education in Poznan

References

 • Hambrecht R., Niebauer J., Marburger C. Various intensities of leisure time physical activity in patients with coronary artery disease: effects on cardiorespiratory fitness and progression of coronary atherosclerotic lesions. J. Am Coll. Cardiol., 1993, 22, 468-477.[Crossref]
 • American College of Sports Medicine. ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. 7th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2006, 183-184.
 • Savage P., Brochu M., Scott P. i wsp. Low caloric expenditure in cardiac rehabilitation. Am. Heart J., 2000, 140, 527-533.
 • Wilk M. Ocena wpływu różnych form treningu wytrzymałościowego na tolerancję wysiłku u chorych rehabilitowanych po zawale serca. Praca doktorska. AWF, Poznań 2001.
 • International Nordic Walking Association. INWA Instructor Manual. 3rd ed. Helsinki, Suomen Latu 2005.
 • Shvartz E., Reibold R. Aerobic fitness norms formales and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space environ Med., 1990, 61, 3-11.
 • Corondo M., Jenssens J., de Muralt B. i wsp. Walking activity measured by accelerometers during respiratory rehabilitation. J. Cardiopulm. Reh., 2003, 23, 357-364.[Crossref]
 • McDermott M., Ohlmiller S., Liu K. i wsp. Gait alteration associated with walking impairment in people with peripheral disease with and without intermittent claudication. J. Am Geriatr. Soc., 2001, 49, 747-754, (150).
 • Dua J., Cooper A., Fox K. Physical activity level in adults with congenital heart disease. E. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil., 2007, 14, 287-293.[Crossref]
 • Balagun J., Martin D., Fentem P. i wsp. Calorimetric validation of the Caltrac accelerometer during level walking. Physical Therapy, 1989, 69, 501-509, (85).
 • Richardson M., Leon A., Jacobs D. Ability of Caltrac accelerometer to assess daily physical activity levels. J. Cardiopulm. Rehabil., 1995, 15, 107-113.[Crossref]
 • Starling R., Matthews D., Ades P. i wsp. Assessment of physical activity in older individuals: a doubly labeled water study. J. Appl. Physiol., 1999, 86, 2090-2096.
 • Fuller Z., Horgan G., O'Reilly L. Comparing different measures of energy expenditure in human subjects resident in a metabolic facility. Eur. J. Clin. Nutr. 2008, 62, 560-569.[WoS][Crossref]
 • MacFarlane D., Lee C., Ho E. i wsp. Convergent validity of six methods to assess physical activity in daily life. J. Appl. Physiol., 2006, 101, 1328-1334, (104).
 • Swan P., Byrnes W., Haymes E. Energy expenditure estimates of the Caltrac accelerometer for running, race walking, and stepping. Br. J. Sports Med., 1997, 31, 235-239.[Crossref]
 • Basset D., Ainsworth B., Swartz A. i wsp. Validity of four-motion sensor in measuring moderate intensity physical activity. Med. Sci. Sports. Exerc., 2000, 32, 471-480.[Crossref]
 • Montoye H., Kemper H., Saris W. i wsp. Measuring Physical Activity and Energy Expenditure. Champaign, Human Kinetics, 1995.
 • Ainworth B., Haskell W., Leon A. i wsp. Compendium of Physical Activities: Classification of energy costs of human physical activities. Med. Sci. Sports. Exerc., 1993, 25, 71-80.
 • Blair S., Haskell W., Ho P. i wsp. Assessment of habitual physical activity by a seven-day recalls in a community survey and controlled experiments. Am. J. Epidemiol., 1985, 122, 794-804.
 • Crouter S., Albright C., Bassett D. Accuracy of polar s410 heart rate monitor to estimate energy cost of exercise. Med. Sci. Sports. Exerc., 2004, 36, 1433-1439.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0001-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.