Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 4 | 76-97

Article title

Performance of disabled weight lifters vs. training service length

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Polish disabled weight-lifters maintain a very high level of performance. This is a sports discipline that is becoming more and more popular among young disabled people, who want to work and compete with the able-bodied people. The aim of this study was determine correlations between the length of training service and the results of the Polish national team of disabled power-lifters in years 2004-2006, which were evaluated using the index of actual fitness developed by Haleczka. The research material consisted of a group of 29 power-lifters of the Polish national team of disabled power-lifters (5 women and 24 men). A strong and statistically significant correlation between the length of training and results was observed in lifters with relatively short service. This correlation declined along with the increase of the service length. In the group of men the correlations between the results and the service length were getting significantly lower than in women with every subsequent year of training. A strong, statistically significant positive correlation between length of training service and results was observed only among female power lifters.
PL
W Polsce podnoszenie ciężarów osób niepełnosprawnych stoi na bardzo wysokim poziomie. Jest to dyscyplina sportu coraz bardziej popularna wśród młodych inwalidów, którzy chcą wejść w środowisko osób pełnosprawnych, pracować z nimi i rywalizować. Celem pracy było określenie korelacji pomiędzy stażem zawodniczym a wynika-mi sportowymi kadry narodowej niepełnosprawnych ciężarowców, startujących w latach 2004-2006, ocenionej wskaźnikiem faktycznej sprawności w podnoszeniu ciężarów opracowanym przez Haleczkę. Materiał badań sta-nowiło 29 zawodników (5 kobiet i 24 mężczyzn) kadry Polski w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych "powerlifting". U zawodników o stosunkowo krótkim stażu wystąpiła wyraźna i statystycznie istotna korelacja pomiędzy stażem i wynikiem. W miarę wzrastania stażu zależność ta praktycznie zanikła. W grupie mężczyzn ko-relacje pomiędzy wynikiem i stażem były w każdym roku wyraźnie mniejsze niż u kobiet. Tylko wśród zawodniczek zaobserwowano wyraźną i statystycznie istotną dodatnią korelację wyniku sportowego i stażu zawodniczego.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

4

Pages

76-97

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Department of Physiotherapy, Academy of Physical Education, Wroclaw
 • Department of Physiotherapy, Academy of Physical Education, Wroclaw

References

 • Haleczko A. Wskaźniki faktycznej sprawności w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych. Antro-pologia, 2001, 22, 29-46.
 • Lazareva E. Specalnye testy dla opredelenia kriterev perenosimosti nagruzok u inwalidov, zanimauscychsa sportom. Olimpijskij sport i sport dla vsech: problemy zdrovia, rekreacji, sportivnoji medycyny ta rehabilitacji, Kiev 2000, 612.
 • Molik B., Kosmol A. Klasyfikacja zawodów w sporcie niepełnosprawnych - drogi wyrównywania szans. Postępy Rehabilitacji, 2003, 3, 55-61.
 • Mysłakowski J. Przepisy organizacji i sędziowania Zawodów w Podnoszeniu Ciężarów dla Osób Niepełnosprawnych. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Wrocław 2001, 26-30.
 • Rawicz Mańkowski G. Ocena możliwości funkcjonalnych a klasyfikacja w sporcie osób niepełnosprawnych. Roczniki Naukowe AWF w Warszawie, 1998, 37, 235-275.
 • Sawicki R. Ogólna klasyfikacja medyczna w sporcie inwalidów. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” Warszawa 1999, 6-7.
 • Simakov J. P. Genezis i typologiceska klasyfikaca paralimpijskego dvizenia: struktura i tendencji rozvitia. Teoria i Praktika Fiziceskoj Kultury, 1991, 7, 7-10.
 • ---
 • Bolach E., Bolach B., Prystupa E. Zasady, metody i formy stosowane w sporcie osób niepełnosprawnych, [w:] Moloda sportivna nauka Ukrainy. Lvivskij Derzav-nij Institiut Fizicnoj Kultury, Lviv 2002, 412-419.
 • Bolach B., Gut R. Efektywność form i metod trenin-gowych stosowanych w podokresie przygotowania specjalnego w podnoszeniu ciężarów osób niepeł-nosprawnych, [w:] Moloda sportivna nauka Ukrainy. Lvivskij Derzavnij Institiut Fizicnoj Kultury, Lviv 2002, 37-47.
 • Piłatowicz M., Karbowski A., Plinta R. Efektywność form i rozwiązań w podnoszeniu ciężarów niepełnosprawnych. Trening, 1998, 2-3, 159-170.
 • Prystupa E., Mysłakowski J., Prystupa T. Dynamika nawantazen u niepovnospravnych vazkoatletiv protagom peredzmagalnogo mezocyklu trenuvanna. Moloda sportivna nauka Ukrainy, vip. 6. Panorama, Lviv 2002, 483-489.
 • Ferguson A., Takane Y. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa 2007.
 • Bolach E., Grzeluszka K. Wielkość obciążeń fizycznych stosowanych w treningu osób niepełnosprawnych uprawiających wyczynowo podnoszenie cięzarów w okresie startowym, [w:] Moloda sportivna nauka Ukrainy. Lvivskij Derzavnij Institiut Fizicnoj Kultury, Lviv 1999, 361-366.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0048-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.