Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 4 | 68-75

Article title

Sport - specific and general sporting physical fitness of sitting volleyball athletes

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the study was to evaluate sport-specific and general sporting physical fitness of disabled sitting volley-ball athletes. 21 players took part in the study. The subjects were members of a club team from Lithuania (n = 7), and of Polish national team (n = 14). Body mass, height, range of reaching of the upper limbs measured in sitting position were assessed. Three skill tests were carried out: 5 m sprint, pass the volleyball ball with both hands from the chest, and envelope (1.5 × 2.5 m) drill test. The results confirm that it is possible to use the three tests in sitting volleyball training. It is important to establish a set of skill tests for sitting volleyball athletes together with evaluation of coordination and game efficiency.
PL
Celem pracy była ocena sprawności fizycznej wszechstronnej i specjalnej zawodników niepełnosprawnych tre-nujących piłkę siatkową na siedząco. W badaniach wzięło udział 21 zawodników. Badani byli reprezentantami drużyny klubowej z Litwy (n = 7) oraz kadry narodowej Polski (n = 14). Dokonano pomiaru masy i wysokości ciała oraz zasięgu kończyn górnych w pozycji siedzącej. Zastosowano 3 próby testowe sprawności fizycznej specjalnej i wszechstronnej: poruszanie się na odcinku 5 m, podanie piłki siatkowej techniką oburącz sprzed klatki piersiowej na odległość, poruszanie się po kopercie o wymiarach 1,5 × 2,5 m. Wyniki badań potwierdziły możliwość wyko-rzystywania trzech zaproponowanych testów do oceny sprawności fizycznej zawodników niepełnosprawnych. Konieczne wydaje się opracowanie baterii testów sprawności fizycznej specjalnej-technicznej w połączeniu ze zdolnościami koordynacyjnymi oraz oceną skuteczności gry.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

4

Pages

68-75

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

author
 • The Chair of Theory and Methodology of Teaching Motion, the Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Warsaw
 • The Chair of Theory and Methodology of Teaching Motion, the Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Warsaw
author
 • Department of Adapted Physical Activities, Sport Biomedicine Faculty, Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas, Lithuania

References

 • Paralympic Spirit. CD-ROM copyright by the Atlanta Paralympic Organizing Committee and S.E.A Multimedia. 1996.
 • Dębowska T. Oni grają na siedząco. Cross, 1997, 7-8, 35-36.
 • WOVD. Official Sitting Volleyball Rules 2005-2008. 2006.
 • Maniak M. Siatkówka na siedząco. Cross, 1998, 2, 13-15.
 • Davis R. Inclusion through sports - a guide to enhancing sport experiences. Human Kinetics, 2002.
 • van Lent M., Klavina A., Molik B. Adaptation strategies, [w:] M. van Lent (red.) Count me in. A guide to Inclusive Physical Activity, Sport and Leisure for Children with a Disability. Acco, Leuven, Belgium, 2006, 31-60.
 • Downs S. B., Wood T. M. Validating a Special Olympics Volleyball Skills Assessment Test. Adapted Physical Activity Quarterly, 1996, 13, 166-179.
 • Bolach E. Ocena sprawności fizycznej specjalnej u za-wodników niepełnosprawnych uprawiających piłkę siatkową rozgrywaną w pozycji stojącej. Człowiek i Ruch, 2001, 3, supl. 2, 70-77.
 • Morres I., Mustafin P., Katsis Ch., Koutsi E., Milanese C., Papaioannou G. Sitting volleyball medical classification system contradictions and recommendations and towards the sport-specific classification principles. Vista 2006 Conference, 2006, 17-18.
 • Vute R. Scoring skills performances of the top international men's sitting volleyball teams. Gymnica, 1999, 2, 55-62.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0047-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.