Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 4 | 56-67

Article title

The clinical picture of a child with spastic diplegia on a horse, depending on the position of the hippotherapeutic team

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Hippotherapy is one of the methods used in rehabilitation of children with infantile cerebral palsy (ICP). Since this disorder is very specific when it comes to rehabilitation of children, methods which are based on neurophysiology should be used. Various elements need to be included in order for hippotherapy to be effective in terms of neuromuscular re-education. One of these elements is positioning of the hippotherapeutic team as it influences the clinical picture of a disabled child. The child while sitting on a horse led from the inner side of the circle achieves greater improvement in shifting the body weight and elongating the loaded side of the body thanks to supportive activity of the centrifugal force.
PL
Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd), bazującą na neu-rofizjologii. Aby miała prawidłowy przebieg w kierunku reedukacji nerwowo-mięśniowej, trzeba zastosować wiele elementów. Jednym z nich jest ustawienie zespołu hipoterapeutycznego. Ma ono wpływ na obraz dziecka z mpd siedzącego na koniu i powoduje zmiany w sposobie reagowania na działanie siły odśrodkowej. Dziecko siedzące na koniu prowadzonym od wewnętrznej strony okręgu lepiej przenosi masę ciała i "wydłuża" bok tułowia strony obciążonej dzięki wspomagającemu działaniu siły odśrodkowej.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

4

Pages

56-67

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw
 • Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw
 • Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw
 • Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw
 • Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw
author
 • Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw
 • Faculty of Physiotherapy, University of Physical Education, Wroclaw

References

 • Stevenson V., Jarret L. Spasticity management Informa Healthcare, 2006, 4, 6.
 • Casady R. L., Nichols-Larsen D. S. The effect of hippotherapy on ten children with cerebral palsy. Pediatr. Phys. Ther. Fall, 2004, 16, 3, 165-172.[Crossref][PubMed]
 • Meregillano G. Hippotherapy. Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am., 2004, Nov, 15, 4, 843-854.[Crossref]
 • Lisiński P., Stryła W. Zasady wspomagania hipoterapią leczenia usprawniającego dzieci z mózgowym porażeniem. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2001, 3, 4, 538-540.
 • Izdebski S. Dla kogo hipoterapia. Jeźdźcy i Konie, 1996, 3, 10-12.
 • Małachowska-Sobieska M., Wronecki K. Wpływ hipoterapii na przepływ naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych u dzieci z porażeniem mózgowym. Fizjoterapia, 2002, 10, 1, 31-33.
 • Benda W., McGibbon N. H., Grant K. L. Improvements in muscle symmetry in children with cerebral palsy after equine-assisted therapy (hippotherapy). J. Altern. Complement Med., 2003, Dec, 9, 6, 817-825.[Crossref]
 • Debuse D., Chandler C., Gibb C. An exploration of German and British physiotherapists views on the effects of hippotherapy and their measurement. Physiother. Theory Pract., 2005, Oct-Dec, 21, 4, 219-242.
 • Sterba J. A. Does horseback riding therapy or therapist-directed hippotherapy rehabilitate children with cerebral pelsy? Dev. Med. Child. Neurol., 2007, Jan, 49, 1, 68-73.[WoS]
 • McGibbon N. H., Andrade C. K, Widener G., Cintas H. L. Effect of an equine-movement therapy program on gait, energy expenditure, and motor function in children with spastic cerebral palsy; a pilot study. Dev. Med. Child. Neurol., 1998, Nov, 40, 11, 754-762.[PubMed]
 • Scott B., Morton R. E., McLelland V., Ahenry Dislocation of the hips in children with bilateral cerebral palsy in southern Deryshire, 1985-2000. European Academy of Childhood Disability Annual Meeting 2004, 7-9th October.
 • Strauss I. Hipoterapia. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu. Fundacja na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych, Kraków 1996.
 • Kamińska A., Mazur A. Metodyka zajęć hipoterapeu-tycznych dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Postępy Rehabilitacji, 1998, 12, 3.
 • Zagrobelny Z., Woźniewski M. Biomechanika kliniczna, część ogólna. AWF, Wrocław 1999.
 • Puszczewicz K. Fizyka. Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko 1997.
 • Borkowska M. Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT - SI, Warszawa 1999
 • Matyja M., Domagalska M. Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. AWF, Katowice 2005.
 • Klimont L. Założenia terapii neurorozwojowej NDT Bobath w mózgowym porażeniu dziecięcym. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2001, 3, 4, 527-530.
 • Nowotny J., Domagalska M., Czupryna K., Szopa A. Niektóre wzorce postawy a zaburzenia lokomocji u dzieci z mózgowym porażeniem. Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 2, 228-234.
 • Domagalska M., Szopa A., Czupryna K., Nowotny J. Kompensacyjne przemieszczenia poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie czołowej u dzieci z mózgowym porażeniem. Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 2, 127-133.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0046-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.