Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 1 | 53-59

Article title

Significance of corrective swimming and water exercises in physiotherapy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Swimming is one of modern methods of therapy and recently it has been gaining wide popularity, as there are no age limits to its use. Therapeutic and corrective swimming and water-based exercises are one of many forms of physical exercising in sport and physiotherapy, which enable harmonic development of the entire body with minimum risk of injuries. Benefits of this type of physical activity should encourage people to learn swimming and exercise in the water regardless of the degree of their disability. The purpose of this paper is to describe the methodological basics and benefits of this kind of therapeutic activity and present selected methods and techniques of corrective swimming.
PL
Zastosowanie pływania jako jednego ze środków nowoczesnego leczenia zyskuje coraz większą popularność. Pływanie korekcyjno-lecznicze oraz ćwiczenia w wodzie są jedną z niewielu form ruchowych w sporcie i fizjoterapii, które umozliwiają harmonijne rozwijanie całego ciała z minimalnym ryzykiem urazowości. Korzyści płynące z tej formy aktywności ruchowej powinny zachęcić do nauki pływania i wykonywania świczeń w wodzie bez względu na stopień niepełnosprawności ruchowej. Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć czytelnikom podstawy metodologiczne i korzyści lecznicze tej formy aktywności ruchowej. Omówiono równiez wybrane formy i metody leczniczych zajęć ruchowych w wodzie.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

1

Pages

53-59

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2009
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Oplska Polytechnic, Upper Silesian Rehabilitation Centre "Repty"
 • University of Physical Education, Katowice
author
 • Rehabilitation Team of St. Barbara Provincial Specialistic Hospital, Sosnowiec
 • Geriatro-Rehabilitation Department, St. Barbara Provincial Specialistic Hospital, Sosnowiec
 • Clinical Department of Internal Diseases and Physical Medicine of teh Chair of Internal Diseases, Medical University, Katowice

References

 • Kozińska-Kutzner M. (red.) Proces korygowania wad postawy. AWF, Warszawa 2001.
 • Kalinowski A., Rożko R. Pływanie. WSiP, Warszawa 1986.
 • Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. PWN, Warszawa 1983.
 • Barczyk K., Skolimowski T., Zawadzka D. Changes in body posture in children with first - degree scoliosis taking part in corrective exercises in a water environment. Ortop., Traumatol., Rehabil., 2005, 7, 2, 180-186.
 • Iwanowski W. Pływanie korekcyjno-lecznicze w przy-padkach bocznych skrzywień kręgosłupa. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997.
 • Owczarek S. Korekcja wad postawy. Pływanie i ćwiczenia w wodzie. Warszawa 1999.
 • Kołodziej J. Pływanie korekcyjne. AWF, Kraków 1989.
 • Bartkowiak E. Pływanie. Program szkolenia dzieci i młodzieży. Warszawa 1997.
 • Bartkowiak E. Pływanie. Warszawa 1989.
 • Malarecki I. Zarys fizjologii wysiłku i treningu sportowego. Sport i Turystyka, Warszawa 1981.
 • Bosco G., Zanon V., Camporesi E. M. Resistive respiratory muscle training. Undersea Hyperb. Med., 2007, 34, 3, 145-146.
 • Ramas J., Courbon A., Fayolle-Minon I. Training programs in stroke patients. Ann. Readapt. Med. Phys., 2007, 50, 1, 28-41.
 • Deguchi A., Deguchi K., Shimura M. Spa bathing activates fibrinolysis in patients with cerebral infarction. Intern. Med., 1993, 32, 8, 619-622.[PubMed][Crossref]
 • Pasek J., Mucha R., Opara J. i in. Rehabilitacja i fizy-koterapia po udarze niedokrwiennym mózgu. Rehabilitacja w Praktyce, 2007, 2, 35-39.
 • Revel M. Balneotherapy in orthopedic diseases of the leg. Rev. Prat., 1986, 36, 7, 357-362.[PubMed]
 • Valderrabano V., Pagenstert G., Horisberger M. Sports and recreation activity of ankle arthritis patients before and after total ankle replacement. Am. J. Sports Med., 2006, 34, 6, 993-999.[Crossref]
 • Pasek J. i in. Fizjoterapia w okresie szpitalnym po zabiegu mastektomii. Rehabilitacja w Praktyce, 2008, 1, 39-42.
 • Pasek J., Mucha R., Sieroń A. Występowanie zespołu metabolicznego w rejonie poprzemysłowym. Gabinet Prywatny, 2006, 9, 154, 39-44.
 • Kalinowski A., Rożko R. Pływanie - poradnik meto-dyczny. Warszawa 1996.
 • Sosnowski S., Kurczewski M., Kaładyńska K. Proces aktywnej rehabilitacji po urazach rdzenia kręgowego. Ortop., Traum., Reh., 2001, 1, 46-52.
 • McManus B. M., Kotelchuck M. The effect of aquatic therapy on functional mobility of infants and toddlers in early intervention. Pediatr. Phys. Ther., 2007, 19, 4, 275-282.
 • Ozer D., Nalbant S., Aktop A. Swimming training program for children with cerebral palsy: body perceptions, problem behaviour, and competence. Percept. Mot. Skills., 2007, 105, 31, 777-787.
 • Reid M. J. Activity in water based on the Halliwick method. Child Care Health Dev., 1975, 1, 4, 217-223.
 • Martin J. The Halliwick method. Physiother., 1981, 67, 10, 288-291.
 • Maczek M. Z wizytą u delfina. Rehabilitacja w Praktyce, 2006, 4, 54-56.
 • Iwanowski W. Wpływ asymetrycznych ćwiczeń pływa-ckich na boczne skrzywienia kręgosłupa u dziewcząt wrocławskich w wieku szkolnym. Rozpr. Nauk. WSWF, Wrocław 1968, 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0042-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.