Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 1 | 38-44

Article title

Prevalence and risk factors of urinary incontinence in women

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Urinary Incontinence (UI) in women has been claimed a social disease as its frequency has exceeded 5 %. Its prevalence is estimated in different age ranges as 22 to 45 %. Aim of the study: assessment of the prevalence and risk factors of urinary incontinence in women. Material and Methods: The tests covered 17 women with exercise urinary incontinence, who had been qualified for surgery. The evaluation included an interview, gynecological examination and urodynamic diagnostics. The following risk factors were analyzed: age, body mass index (BMI), obstetrical history (labours, abortions, Caesarean sections) urological and gynecological operations. Results: Mean age of patients was 55,6 years (37-79). The value of BMI (body mass index) was 27 (obesity). All patients were professionally active, most of them were multiparas. 9 of them had been undergone a surgery in the past. Conclusions: The Urinary Incontinence risk factors were classified as urogynaecological constitutional, neurological and environmental (for example postmenopausal period, numerous labours, exhausting physical work, increased BMI, minor pelvis surgery in the past). In-depth analysis of all urinary incontinence risk factors allowed the authors to recognize the disease pathogenesis, the influence of environmental, cultural, genetic and anatomic factors and to prepare methods of prevention and improvement of treatment results.
PL
Nietrzymanie moczu (Urinary Incontinence - UI) u kobiet zostało uznane za chorobę społeczną ponieważ dotyczy ona ponad 5% społeczeństwa. Częstość występowania wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet w różnych grupach wiekowych szacuje się na 22 do 45%. Cel pracy: W pracy podjęto próbę oceny występowania i czynników ryzyka nietrzymania moczu u kobiet. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 17 pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, które zostały zakwalifikowane do zabiegu operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. U wszystkich przeprowadzono wywiad, badanie ginekologiczne i diagnostykę urodynamiczną. Spośród czynników ryzyka analizowano: wiek, BMI, przeszłość położniczą (przebyte porody, poronienia i cięcia cesarskie) oraz operacje urologiczne i ginekologiczne. Wyniki: Średni wiek pacjentek wyniósł 55,6 roku (37-79). Wartość BMI średnio wynosił 27 (otyłość). Wszystkie pacjentki były aktywne zawodowo, w większości były wieloródkami. Przeszłość operacyjną odnotowano w 9 przypadkach. Wnioski: Czynniki ryzyka występowania wysiłkowego nietrzymania moczu sklasyfikowano jako uroginekologiczne, konstytucjonalne i środowiskowe (np. okres pomenopauzalny, liczne porody, obciążająca praca fizyczna, podwyższony wskaźnik masy ciała, operacje w miednicy mniejszej). Wnikliwa analiza czynników ryzyka pozwoliła na poznanie patogenezy choroby, wpływu czynników środowiskowych, kulturowych i anatomicznych oraz opracowanie metod zapobiegania występowania choroby i poprawy wyników leczenia.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

1

Pages

38-44

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2009
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Chair of Physiotherapy in Motor System Dysfunctions, University of Physical Education, Wrocław
 • Chair of Physiotherapy in Motor System Dysfunctions, University of Physical Education, Wrocław
 • I Chair and Clinic of Obstetrics, Medical University, Wrocław
 • Chair of Physiotherapy in Motor System Dysfunctions, University of Physical Education, Wrocław

References

 • Chaliha C., Khular V. Nietrzymanie moczu: epidemiologia i etiologia. Wiad. Położniczo-Ginekol., 2001, 1, 23, 34-40.
 • Wojciechowski A. Ocena przydatności ultrasonografii w diagnostyce nietrzymania moczu u kobiet. Praca doktorska. AM, Warszawa 1999.
 • Jabłońska Z. Ocena wyników podwieszenia cewki moczowej na szwach chirurgicznych w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą „3 - 2 - 1”. Praca doktorska. AM, Wrocław 2002.
 • Largo-Janssen A. L. M., Debruyne F. M. J., Van Weel C. Psychological aspects of female urinary incontinence in general practice. Br. J. Urol., 1992, 70, 499-502.
 • Plsarska-Krawczyk M. Czynność dolnego odcinka moczowego u kobiet leczonych z powodu wybranych chorób ginekologicznych. Rozprawa habilitacyjna. AM, Poznań 2003.
 • Rechberger T., Baranowski W., Skorupski P., Adamiak A., Miturski R., Postawski K., Tomaszewski J., Jakowicki J. A. Operacja TVT - analiza skuteczności oraz powikłań pierwszych 100 operacji. Gin. Pol., 2002, 73, 3, 171-174.
 • Krauze-Balwińska Z., Fryczkowski M., Paradysz A. Wysiłkowe nietrzymanie moczu jako problem interdyscyplinarny. Urol. Pol., 2002, 55, 2A, 149.
 • Kulikowski M. Nietrzymanie moczu u kobiet. Problem interdyscyplinarny. Przeg. Urol., 2002, 1, 54-56.
 • Czaplicki M., Bablok L. Leczenie nietrzymania moczu u kobiet. Nowa Medycyna, 1997, 13, 28-30.
 • Jarvis G. J. Zachowawcze leczenie nietrzymania moczu. Wiad. Położniczo-Ginekol., 2001, 1, 23, 55-63.
 • Jolleys N. Reported prevalence of urinary incontinence in women in a general practice. Br. Med. J., 1988, 296, 1300-1302.
 • Pisarska M. Nietrzymanie moczu - postępowanie ginekologiczne. Nowa Klinika, 2001, 8, 54.
 • Wytyczne Holenderskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych - Nietrzymanie Moczu. Lekarz Rodzinny, 2000, 5, 7-8, 37-47.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0040-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.