Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 1 | 3-10

Article title

Physical therapy in treatment of lateral and medial epicondylitis

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aims: There are many physical therapy options that can be recommended in management of epicondylitis. From a wide range of them we have chosen iontophoresis, phonophoresis and low frequency magnetic field. Our, goal was to compare the effectiveness of these three methods and to evaluate the effectiveness of applied treatment in terms of the functional skill's limitation, severity and frequency of pain. Material: The research was carried out on 55 patients of Rehabilitation Outpatient Unit at University Hospital in Krakow, treated for epicondylitis. The group consists of 45 females and 10 males, in the age of 37 to 79 years (54 years on average). Methods: The patients were assigned to: the iontophoresis group, the phonophoresis group and the low frequency magnetic field group. Two evaluations were performed, the first one before 10 therapeutic interventions and another one after completed series. The assessment included: the subjective evaluation of the pain severity as well as the pain frequency, the functional skill's limitation, the pain radiation, the Thompson's test, the Mill's test and the converse Cozen's test. Conclusions: All applied therapeutic modalities (iontophoresis, phonophoresis and low frequency magnetic field) were found to be effective on a very high level of significance. However there was no statistically significant difference between them. To conclude, physical therapy interventions offer benefits in epicondylitis and the methods can be used alternatively as none of them was superior to the rest.
PL
Cel i założenia: Porównano efekty leczenia zapalenia nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej przy użyciu zabiegów należących do trzech różnych dzialów fizykoterapii: jonoforezy (elektroterapia), fonoforezy (ul-tradźwięki) i impulsowego pola magnetycznego małej częstotliwości (magnetoterapia). Celem pracy byla ocena wpływu zastosowanych zabiegów na sprawność funkcjonalną pacjenta, nasilenie i częstotliwość występowania bólu. Materiał: Badaniem objęto 55 pacjentów Przychodni Rehabilitacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, u których na podstawie wywiadu i badania klinicznego zdiagnozowano zapalenie nadkłykcia bocznego i przyśrod-kowego kości ramiennej. W badaniach uczestniczyło 45 kobiet i 10 mężczyzn w wieku od 37 do 79 lat. Średnia wieku pacjentów wynosiła 54 lata. Metoda badawcza: Pacjenci zostali podzieleni na 3 grupy: grupę leczoną jonoforezą grupę leczoną fonoforezą i grupę leczoną polem magnetycznym. Skuteczność zastosowanej terapii oceniano przeprowadzając dwukrotnie badanie: przed przystąpieniem do terapii i po serii 10 zabiegów. Badanie obejmowało: subiektywną, ocenę natężenia bólu, ocenę częstotliwości występowania bólu, ocenę ograniczenia sprawności ruchowej pacjenta, ocenę promieniowania bólu oraz wykonanie testu Thomsona, testu Milla i odwróconego testu Cozena. Wnioski: Zarówno terapia oparta na jonoforezie, fonoforezie, jak i magnetoterapii ma wpływ na obniżenie poziomu doznań bólowych, ich częstotliwości, a także na poprawę sprawności funkcjonalnej pacjentów (sprawności ruchowej pacjenta w czynnościach życia codziennego). Uzyskane wyniki świadczą o skuteczności tych zabiegów, nie wskazując jednakże na przewagę żadnego z nich - mogą więc być stosowane w terapii wymiennie.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

1

Pages

3-10

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2009
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Rehabilitation Clinic of the Institute of Physiotherapy, Chair of Health Sciences, Collegium Medicum of the Jagiellonian University, Krakow
 • Rehabilitation Clinic of the Institute of Physiotherapy, Chair of Health Sciences, Collegium Medicum of the Jagiellonian University, Krakow
 • Rehabilitation Clinic of the Institute of Physiotherapy, Chair of Health Sciences, Collegium Medicum of the Jagiellonian University, Krakow
 • Rehabilitation Clinic of the Institute of Physiotherapy, Chair of Health Sciences, Collegium Medicum of the Jagiellonian University, Krakow

References

 • Łyp M. i in. Epikondylopatia - etiologia, patogeneza, koncepcje terapeutyczne. Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 1, 90-97.
 • Kubiak J., Niemierzycka A. Skojarzona terapia fizykalna w leczeniu entezopatii stawu łokciowego. Postępy Rehabilitacji, 2002, 14, 1, 5-13.
 • Duk A., Szyguła Z. Łokieć tenisisty - patomechanizm uszkodzenia, profilaktyka. Medycyna Sportowa, 1997, 1, 13, 66, 15-19.
 • Hoffmann G. Etiopatogeneza i leczenie epikondylopatii kości ramiennej w aspekcie fizykalno-czynnościowym. Rehabilitacja Medyczna, 2000, 5, 2, 56-67.
 • Ryngier P., Saulicz E., Dworaczek G. Diagnostyka funkcjonalna oraz leczenie „łokcia tenisisty". Fizjoterapia, 1999, 7, 3, 52-55.
 • Wittek R. Łokieć tenisisty - diagnoza i fizjoterapia. Fizjoterapia, 1999, 7, 1, 42-45.
 • Laitinen J. Acupuncture and transcutaneous electrical stimulation in the treatment of chronic sacrolumbalgia and ischialgia. Am. J. Chinese. Med., 1976, 4, 2, 169.[Crossref]
 • Oken O. et al. The short-term efficacy of laser, brace and ultrasound treatment in lateral epicondylitis: a prospective, randomized, controlled trial. J. Hand Ther., 2008, 21, 1, 68.[WoS]
 • Walaszek R., Kasperczyk T., Kużdżał A. Kompleksowy program postępowania fizjoterapeutycznego w zespole bólowym bocznego przedziału stawu łokciowego (tzw. łokieć tenisisty). Fizjoterapia Polska, 2005, 5, 4, 451-456.
 • Maciak W. i in. Epikondylopatia - zastosowanie fonoforezy z ketoprofenu w terapii. Medycyna Sportowa, 2002, 18, 12, 507-512.
 • Maher S. Is low-level laser therapy effective in the management of lateral epicondylitis? Phys. Ther., 2006, 86, 1161-1167.[WoS]
 • Cabak A. i in. Ocena skuteczności jonoforezy z ketoprofenu w epikondylopatii. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2005, 7, 6, 660-665.
 • Demirtas N., Oner C. The treatment of lateral epicondylitis by iontophoresis of sodium salicylate and sodium diclofenac. Clinical Rehabilitation, 1998, 12, 23-29.[PubMed][Crossref]
 • Pienimäki T. T. i in. Stosowanie ćwiczeń wzmacniających i rozciągających lub ultradżwięków w przewlekłym zapaleniu nadkłykcia bocznego. Rehabilitacja Medyczna, 1998, 2, 1, 44-51.
 • Pienimäki T. T. et al. Long-term follow-up of conservatively treated chronic tennis elbow patients: a prospective and retrospective analysis. Scand. J. Rehab. Med., 1998, 30, 159-166.
 • Runeson L., Haker E. Iontophoresis with cortisone in the treatment of lateral epicondylalgia (tenis elbow) - a double - blind study. Scan. J. Med. Sci. Sport, 2002, 12, 3, 136-142.[Crossref]
 • Yarrobino T. E. et al. Lidocaine iontophoresis mediates analgesia in lateral epicondylalgia treatment. Physiother. Res. Int., 2006, 11, 3, 152-160.[Crossref][PubMed]
 • Kohia M. et al. Effectiveness of physical therapy treatments on lateral epicondylitis. J. Sport Rehabil., 2008, 17, 2, 119-136.
 • Trudel D. et al. Rehabilitation for patients with lateral epicondylitis: a systematic review. J. Hand Ther., 2004, 17, 2, 243-266.
 • Smidt N. et al. Effectiveness of physiotherapy for lateral epicondylitis: a systematic review. Ann. Med., 2003, 35, 1, 51-62.
 • Sevier T. L., Wilson J. K. Treating lateral epicondylitis. Sports Med., 1999, 28, 5, 375-380.[PubMed][Crossref]
 • Hong Q. N., Durand M. L., Loisel P. Treatment of lateral epicondylitis: where is the evidence. Joint Bone Spine, 2004, 71, 369-373.[Crossref][PubMed]
 • Newcomer K. L. et at. Corticosteroid injection in early treatment of lateral epicondylitis. Clin. J. Sport Med., 2001, 11, 4, 214-222.[Crossref]
 • Baskurt F., Ozcan A., Algun C. Comparision of effects of phonophoresis and iontophoresis of naproxen in the treatment of lateral epicondylitis. Clinical Rehabilitation, 2003, 17, 96-100.[Crossref]
 • Panus P. C. A case study of exacerbation of lateral epicondylitis by combined use of iontophoresis and phonophoresis. Physiother. Can., 1996, 48, 27-31.
 • Van der Windt D. A. et al. Ultrasound therapy for musculoskeletal disorders: a systematic review. Pain, 1999, 81, 3, 257-271.
 • Kleiman M. D., Shrader J. A., Danoff J. V., Hicks J. E., Pesce W. J., Ferland J. Phonophoresis versus ultrasound in the treatment of common musculoskeletal conditions. Med. Sci. Sport Exerc., 1998, 30, 9, 1349-1355.
 • Hoppenrath T., Ciccone C. D. Is there evidence that phonophoresis is more effective than ultrasound in treating pain associated with lateral epicondylitis? Physical Therapy, 2006, 86, 1, 136-140.
 • Uzunca K., Birtane M., Tastekin N. Effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in lateral epicondylitis. Clin. Rheumatol., 2007, 26, 1, 69-74.[PubMed][WoS][Crossref]
 • Chard M. D., Hazleman B. L. Pulsed electromagnetic field treatment of chronic lateral humeral epicondylitis. Clin. Exp. Rheumatol., 1988, 6, 3, 330-332.[PubMed]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0036-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.