Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 4 | 35-43

Article title

Body posture in the sagittal plane in post-mastectomy women, who take active part in physical rehabilitation

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The body posture, just like health, never stays the same. It changes in the ontogenetic process and the changes are often determined by internal (disease) and external factors (injury). Undoubtedly, breast cancer, its negative consequences and the treatment affect body posture of post-mastectomy women. The aim of this study was to evaluate body posture of women after mastectomy participating in the kinetic rehabilitation treatment for two years. The examined group consisted of 23 women after mastectomy who took part in the physiotherapeutic treatment twice a week for two years. Their body posture was assessed by means of the photogrammetric method. All the subjects were examined five times, every six months. The results were then statistically analysed (non-parametric tests: Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test, Spearman rank correlation test and Friedman ANOVA test). This study confirms the necessity for regular and constant rehabilitation treatment after mastectomy, regardless of the time elapsed since the operation.
PL
Postawa ciała człowieka, tak jak zdrowie, nie jest dana na całe życie, zmienia się w przebiegu procesu ontogenetycznego, a zmiany te uzależnione są od czynników wewnętrznych (choroba) czy zewnętrznych (uraz). Niewątpliwie choroba (rak piersi), jej negatywne skutki i proces leczenia należą do czynników zaburzających postawę ciała kobiet po mastektomii. Celem pracy była ocena zmian postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej kobiet po mastektomii uczestniczących przez dwa lata w zajęciach rehabilitacji ruchowej. Materiał badawczy stanowiły 23 kobiety, które dwa lata (dwa razy w tygodniu) uczestniczyły w zajęciach rehabilitacji ruchowej. Postawę ciała oceniano przy użyciu aparatury do komputerowej oceny postawy ciała, która działa w oparciu o metodę fotogrametrii przestrzennej. Grupa ta poddana została pięciokrotnym badaniom oceny postawy ciała w odstępach 6-miesięcznych. Uzyskane wyniki badań poddano opracowaniu statystycznemu (testy nieparametryczne: test kolejności par Wilcoxona, współczynnik korelacji rang Spearmana, test ANOVA Friedmana. W świetle uzyskanych wyników badań postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej potwierdza się potrzebę systematycznego i ciągłego usprawniania rehabilitacyjnego kobiet po mastektomii niezależnie od czasu, jaki minął od operacji.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

4

Pages

35-43

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Institute of Physical Education, State Vocational College, Leszno

References

 • Zeyland-Malawka E. Analiza usytuowania głowy jako element badania postawy ciała. Ogólnopolska Konferencja Biomechaniki, Gdańsk 1987, 331-338.
 • Dobosz J., Woźniewski M., Malicka I. Ocena stopnia asymetrii tułowia w płaszczyźnie czołowej u kobiet operowanych z powodu raka piersi. Fizjoterapia, 1999, 7, supl. 1, 52-56.
 • Nowotny J., Zawieska D., Saulicz E. Fototopografia z wykorzystaniem rastra optycznego i komputera jako sposób oceny postawy ciała. Postępy Rehabilitacji 1992, z. 1, 15-23.
 • Bibrowicz K., Skolimowski T. Występowanie zaburzeń symetrii postawy w płaszczyźnie czołowej u dzieci od 6-9 lat. Fizjoterapia, 1995, 3, 2, 26-29.
 • Dobosz J., Malicka I., Woźniewski M., Skolimowski T., Barczyk K., Skolimowska B. Asymetria postawy ciała i czynność kręgosłupa u kobiet po mastektomii. Fizjoterapia, 1998, 6, 3, 36-39.
 • Malicka I., Woźniewski M., Skolimowska B., Chwałczyńska A. Postawa ciała i ruchomość kręgosłupa u kobiet w podeszłym wieku. Fizjoterapia, 2001, 9, 2, 28-30.
 • Bąk M., Rostkowska E., Hurnik E. Efficiency of Motor Exercises in Correction of Body Posture among Women after Mastectomy. Materiały z konferencji "Woman on the turn of the Century" Stowarzyszenie WF i Sportu Dziewcząt i Kobiet i AWF Gdańsk, 2000, 159-170.
 • Bąk M. Efektywność ćwiczeń ruchowych w rehabilitacji kobiet po mastektomii. Dysertacja doktorska. AWF, Poznań 2003.
 • Woźniewski M. Usprawnianie kończyny górnej w przebiegu leczenia raka sutka u kobiet. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 1986, XX, 49-118.
 • Malicka I., Woźniewski M., Dobosz J. Ruchomość kręgosłupa u kobiet leczonych z powodu raka sutka. Fizjoterapia, 1999, 7, supl. 1, 49-51.
 • Bąk M. Body posture of women after mastectomy with synchronous reconstruction. Socio-Biological outcomes of mastectomy. AWF Poznań, Monografie 359, 9-16.
 • Cieśla S., Bąk M. The influence of immediate brest reconstriction with the use of the Becker prosthesis on body posture estimation at women after mastectomy for cancer. Materiały z Konferencji "4th Europen Breast Cancer Conference" Hamburg 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0035-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.