Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 4 | 17-34

Article title

Spinal curvatures in the sagittal plane in girls

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the paper is to characterise the anterio-posterior spinal curvatures in a chosen development period in girls contrasted with their somatic development. Research hypothesis: the anterio-posterior spinal curvatures are formed along with development, and changes of the values of particular characteristics depend on the age of the examined. Material: the research was carried out in a group of 667 girls, aged from 6 to 16 from Płock who were randomly chosen from kindergartens and schools. Method: the analysis of the spinal curvatures in the sagittal plane was carried out by means of the photogrammetric method, which employs the Moira effect. The following parameters were determined: the total length of the spine, the percentage of the total length of the spine in body height, the length of lumbar lordosis, the percentage of the length of lumbar lordosis in the total length of the spine, the depth of lumbar lordosis, the length of thoracic kyphosis, the percentage of the length of thoracic kyphosis in the total length of the spine, the depth of thoracic kyphosis, the inclination angle of the lumbo-sacral section of the spine, the inclination angle of the thoraco-lumbar section of the spine, the inclination angle of the upper thoracic section of the spine. Conclusions: 1. Spinal curvatures in the sagittal plane are characterised by certain autonomy in relation to somatic development. 2. The total length of the spine shows a tendency toward decreasing of its percentage in body height. 3. The lumbar section of the spine is a curvature which intensively increases its length.
PL
Celem pracy jest charakterystyka krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w wybranym okresie rozwoju dziewcząt na tle ich rozwoju somatycznego. Hipoteza badawcza: krzywizny przednio-tylne kręgosłupa kształtują się ę miarę rozwoju osobniczego, a zmiany wartości poszczególnych cech zalezne są od wieku badanych. Materiał badawczy: badaniami objęto 667 dziewcząt z Plocka z wybranych losowo przedszkoli i szkół, w wieku od 6 do 16 lat. Metoda badawcza: analizy ukształtowania kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dokonano metodą fotogrametryczną wykorzystującą efekt mory. Określono wielkości następujacych parametrów: długość całkowitą kręgosłupa, udzial długości całkowitej kręgosłupa w wysokśsci ciała, długość lordozy lędźwiowej, udział długości lordozy lędźwiowej w długości całkowitej kręgosłupa, głębokość lordozy lędźwiowej, długość kifozy piersiowej, udział kifozy piersiowej w długości całkowitej kręgosłupa, głębokość kifozy piersiowej, kąt nachylenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego, odcinka piersiowo-lędźwiowego i odcinka piersiowego górnego. Wnioski: 1. Kształtowanie się kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej charakteryzuje się pewną autonomią w odniesieniu do rozwoju somatycznego. 2. Długość całkowita kręgosłupa wykazuje tendencję do stałego zmniejszania swojego udziału w stosunku do całkowitej wysokości ciała. 3. Krzywizną intensywnie zwiększającą swoją długość jest odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

4

Pages

17-34

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • The Faculty of Physiotherapy, The Chair of Physiotherapy, University of Physical Education, Wrocław
 • The Faculty of Physiotherapy, The Chair of Physiotherapy, University of Physical Education, Wrocław

References

 • Woźniewski M. Biomechanika wad postawy ciała człowieka w płaszczyźnie strzałkowej, [w:] W. Śliwa (red.) Powstawanie wad postawy íła, ich ocena i postępowanie korekcyjne, praca zbiorowa. POSMED, Wrocław 1993, 98-106.
 • Tylman D. Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa. PZWL, Warszawa 1995.
 • Kużdżał A., Szczygieł A., Ćwirlej A. Porównanie parametrów krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej mierzonych metodą antropostereometryczną i inklinometryczną Postępy Rehabilitacji, 2004, 18, 4, 11-13.
 • Zeyland-Malawka E. O kryteriach oceny postawy ciała, [w:] J. Ślęźyński (red.) Postawa ciała człowieka i metody jej oceny. AWF w Katowicach, 1992, 43-53.
 • Zeyland-Malawka E., Śniadecki J. Wyniki pomiarów krzywizn kręgosłupa jako układu odniesienia w badaniu postawy ciała. Fizjoterapia, 2003, 11, 3, 5-12.
 • Malinowski A., Wolanski N. Metody badań w biologii człowieka: wybór metod antropologicznych. PWN, Warszawa 1988.
 • Świerc A. Komputerowa Diagnostyka Wad Postawy - Instrukcja obsługi. CQ Elektronik System, Czernica Wrocławska 2003.
 • Tixa S. Atlas anatomii palpacyjnej. PZWL, Warszawa 2003.
 • Jorristma W. Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej, Urban & Partner, Wrocław 2004.
 • Moczko J. A., Bręborowicz G. H., Tadeusiewicz R. Statystyka w badaniach medycznych. Sprinter, PWN, Warszawa 1998.
 • Stupnicki R. Biometria. Wyd. MARGOS, Warszawa 2000.
 • Zeliaś A. Metody statystyczne. PWE, Warszawa 2000.
 • Sobczyk M. Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Gołąb S., Chrzanowska M., Żarów R., Sowiecki J., Brudecki J. Zmiany sekularne w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży krakowskiej w ostatnim 30-leciu XX wieku. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2002, 46, 301-314.
 • Demczuk-Włodarczyk E. Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka. Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 2003, 66.
 • Jopkiewicz A. Dziecko kieleckie. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii WSP, Kielce 1996.
 • Napierała M. Porównanie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów w wieku 7,5-19,5 lat z województwa kujawsko-pomorskiego i ich rówieśników z badań ogólnopolskich. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2003, 47, 337-352.
 • Ignasiak Z., Sławińska T., Zaleski A. Rozwój morfofunkcjonalny dzieci miejskich i wiejskich z Polski południowo-zachodniej w ujęciu relatywnym. Wychowanie Fizyczne i Sport, 1997, 1-2, 81-102.
 • Trzcińska D. Rozwój somatyczny i sprawność fizyczna uczniów z legnicko-głogowskiego obszaru ekologicznego zagrożenia w latach 1989-1999. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2004, 48, 65-70.
 • Kutzner-Kozińska M. Korekcja wad postawy. AWF, Warszawa 1981.
 • Lichota M. Ukształtowanie przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u 6-letnich dzieci, [w:] K. Górniak (red.) Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Intergraf, Biała Podlaska 2005, 2, 192-198.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0034-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.