Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 4 | 11-16

Article title

Impact of low level laser stimulation of BAP (Biologically Active Points) on selected spirometric parameters in patients with acute stages of COPD

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aims and assumptions. The aim of this study was to show the impact of low level laser stimulation of BAP (Biologically Active Points), responsible for involuntary control of the bronchi and lungs, on selected spirometric parameters characterising respiratory capacity in patients with acute stages of COPD. Material and method. The study was conducted on a group of 40 patients, who had been divided into two subgroups - the control group and the research group, which, apart from the standard treatment, had been subjected to laser stimulation. Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test and Mann-Whitney U Test were used for the purposes of statistical analysis. Conclusions. Findings showed a significant improvement (p < 0.01) of FVC, FEV1 and PEF in the research group, which confirms that inclusion of laser stimulation in rehabilitation of patients with acute stages of COPD might be beneficial.
PL
Cel i założenia. Celem przeprowadzonych badań było wykazanie wpływu stymulacji laserem niskiej energii biologicznie aktywnych punktów (BAP), odpowiedzialnych za odruchową regulację funkcjonowania oskrzeli i płuc, na wybrane parametry opisujące czynność wentylacyjną pacjentów z zaostrzeniami POChP. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono na 40 pacjentach podzielonych na 2 grupy: kontrolną i badawczą w której obok standardowego leczenia zastosowano stymulację laserową. W analizie statystycznej posłuzono się testem istotności kolejności par Wilcoxona oraz testem U Manna-Whitneya. Wnioski. Uzyskane wyniki badań: istotna poprawa (p < 0,01) parametrów FVC, FEV1, PEF w grupie badawczej sugerują celowość włączenia stymulacji laserowej do kompleksowej fizjoterapii oddechowej pacjentów z zaostrzeniami POChP.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

4

Pages

11-16

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Physiotherapeutic Facility, Joint Pulmonological-Rheumatoid Diseases Hospital, Kup

References

 • He Y. Z. i in. Clinical observation of CO2 laser acupuncture in the treatment of bronchial asthma. Chinese Acupuncture and Moxibustion, 1994, 14, 1, 13-16.
 • Milojevic M., Kuruc V. Low power laser biostimulation in the treatment of bronchial asthma. Med. Pregl., Sep-Oct 2003, 56, 9-10, 413-418.
 • Ailioaie C., Ailioaie L. The treatment of bronchial asthma with LLLT in attack-free period in children. Ter. Arkh., 1997, 69, 12, 49-50.
 • Amirov N. B. Parameters of membrane permeability, microcirculation, external respiration, and trace element levels in the drug-laser treatment of pneumonia. Ter. Arkh., 2002, 74, 3, 40-43.[PubMed]
 • Lutai A. V., Egorova L. A., Shutemova E. A. Laser therapy of elderly patients with pneumonia. Vopr. Kurortol. Fizioter. Lech. Fiz. Kult., May-June 2001, 3, 15-18.[PubMed]
 • Grupa Robocza National Hart, Lung and Blood Instiute, World Health Organisation: Światowa Strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji POChP. Medycyna Praktyczna, 2003, 7, wyd. spec.
 • Amerykańskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Kardiologicznej i Pulmonologicznej. Zespół autorów. Planowanie i stosowanie programów rehabilitacji pulmonologicznej. Rehabilitacja Medyczna, 1999, 3, numer spec.
 • Mindak M. Lasery biostymulacyjne w medycynie fizykalnej. Materiały kursu doskonaląco-szkoleniowego. Szczawnica: EKO medica, 2003.
 • Samosiuk I. Z., Łyseniuk W., Olszewska A. Praktyczne zastosowanie laseroterapii i laseropunktury w medycynie. OaiTL, Białystok 1996.
 • Bergsmann O. Acupuncture and thoraco-pulmonary function. Prax. Klin. Pneum., 1997, 33, 1, 695-698.
 • Operacz H. Leczenie akupunkturą. PZWL, Warszawa 1997.
 • Szczegielniak J., Bogacz K. Trening wydolnościowy w fizjoterapii chorych na przewlekłą chorobę płuc. Fizjoterapia, 2002, 10, 1, 25-30.
 • Szczegielniak J., Migała M., Jaworek J. Wpływ fizjoterapii u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w zależności od stopnia zaawansowania zmian obturacyjnych. Fizjoterapia, 1997, 5, 2, 7-10.
 • Rożek-Mróz K. i in. Wpływ fizjoterapii na układ oddechowy u pacjentów z obturacyjną chorobą płuc. Polska Medycyna Rodzinna, 2002, 4, 1, 39-44.
 • Niżankowska-Mogilnicka E. Postępowanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc u dorosłych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej - aktualne zalecenia brytyjskie. Medycyna Praktyczna, 2004, 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0033-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.