Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 3 | 79-88

Article title

The analysis of factors associated with presence of depression symptoms among students of Faculty of Physiotherapy at Academy of Physical Education in Wrocław

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aim: the aim of the work was an identification of factors accompanying depression disorders in examined population of students of Faculty of Physiotherapy as well as an interpretation of obtained results in the light of existing theories regarding the mechanisms of depression development and its maintenance Methods: 483 people participated in the research, 296 students of stationary system and 187 non-stationary system (evening and non-resident). In order to evaluate the mood disorders Beck Depression Inventory was applied - BDI, in addition the examined students filled in a questionnaire regarding their socioeconomic conditions, satisfaction with chosen faculty of studies and future plans. The analysis of results was conducted in two variations: for years I-III (n = 241) and IV-V (n = 242). Results: the factors accompanying mood disorders in examined group are: dissatisfaction with chosen faculty of studies, bad financial situation, lack of close person, the feeling of bad preparation to perform studied profession and low physical activity. Findings: conducted analysis shows that depression is a multiaspect phenomenon where overlap on each other the intrapsychical, social and biological components.
PL
Cel: celem pracy była identyfikacja czynników towarzyszących zaburzeniom depresyjnym w badanej populacji studentów Wydziału Fizjoterapii oraz interpretacja uzyskanych wyników w świetle istniejących teorii dotyczących mechanizmów powstawania i utrzymywania się depresji. Metody: w badaniach wzięły udział 483 osoby, 296 studentów trybu stacjonarnego i 187 niestacjonarnego (wieczorowego i zaocznego). Do oceny zaburzeń nastroju użyto Inwentarz Depresji Becka (Beck Depression Inventory - BDI); ponadto badani studenci wypełniali ankietę dotyczącą ich warunków socjoekonomicznych, zadowolenia z wybranego kierunku studiów oraz planów na przyszłość. Analizę wyników przeprowadzono w dwóch wariantach: dla roczników I-III (n = 241) i IV-V (n = 242). Wyniki: czynniki towarzyszące zaburzeniom nastroju w badanej grupie to: niezadowolenie z wybranego kierunku studiów, zła sytuacja finansowa, brak bliskiej osoby, poczucie złego przygotowania do wykonywania wyuczonego zawodu oraz niska aktywność fizyczna. Wnioski: przeprowadzona analiza wskazuje, że depresja to zjawisko wieloaspektowe i złożone, w którym nakładają się na siebie składowe intrapsychiczne, społeczne oraz biologiczne.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

79-88

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

  • Chair of Physiotherapy in Non-operative and Operative Medicine Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wrocław
author
  • Chair of Physiotherapy in Non-operative and Operative Medicine Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wrocław
  • Chair of Physiotherapy in Non-operative and Operative Medicine Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wrocław
  • Polish Ericksonian Institute Branch, Wrocław

References

  • Yapko M. Kiedy życie boli. Zalecenia w leczeniu depresji. Strategiczna terapia krótkoterminowa. Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
  • Ledwoch M. Egzystencjalne aspekty depresji. Badania empiryczne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2005.
  • Beck A. T., Ward C. H., Mendelson M. An inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry, 1961, 4, 561-571.
  • Zagórska A., Czopek A., Obińska J., Pawłowski M. Rola aktywności fizycznej w leczeniu depresji. Antropomotoryka, 2005, 30, 49-59.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0031-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.