Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 3 | 69-78

Article title

Mood disorders in student population of Faculty of Physiotherapy, Academy of Physical Education in Wrocław. Part 1

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aim: the aim of the work was evaluation of frame of mood and general feeling in student population of Faculty of Physiotherapy, Academy of Physical Education in Wrocław as well as determination of the most frequent reported symptoms of depression, also including evaluation of spread of the suicidal idea and suicidal tendency. Methods: 483 people participated in the research, 296 students of stationary studies and 187 of non-stationary studies (evening and non-resident studies). In order to evaluate the disorders Beck Depression Inventory - BDI was applied, in addition examined students filled in the survey regarding the socioeconomic conditions, satisfaction from chosen faculty of studies and future plans. Results: 20% of examined population (96 people) show the symptoms of decreased mood (BDI > 11), whereas 5% (24 people) show mood disorders with significant intensification (BDI > 19). The most often reported depression symptoms are the following ones: the difficulties in making decision, negative evaluation of appearance, the concern about future as well as nervousness and irritability, 1% of examined students declare the intension of committing the suicide. Findings: Due to the specific character of profession such as a physiotherapist and high percentage of students with symptoms of mood disorders, it is necessary to take actions in scope of psychoeducation and psychoprophylaxis at Faculty of Physiotherapy, at Academy of Physical Education in Wrocław.
PL
Cel: celem pracy była ocena samopoczucia i nastroju w populacji studentów Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu oraz określenie najczęściej zgłaszanych objawów depresji, w tym także ocena rozpowszechnienia myśli i tendencji samobójczych. Metody: w badaniach wzięły udział 483 osoby, 296 studentów trybu stacjonarnego i 187 niestacjonarnego (wieczorowego i zaocznego). Do oceny zaburzeń nastroju użyto Inwentarza Depresji Becka (Beck Depression Inventory - BDI); ponadto badani studenci wypełniali ankietę dotycząca ich warunków socjoekonomicznych, zadowolenia z wybranego kierunku studiów oraz planów na przyszłość. Wyniki: 20% badanej populacji (96 osób) wykazywało objawy obniżonego nastroju (BDI > 11), przy czym 5% (24 osoby) zaburzenia nastroju o znacznym nasileniu (BDI > 19). Do najczęściej zgłaszanych symptomów depresji należały trudności z podejmowaniem decyzji, negatywna ocena własnego wyglądu, obawa o przyszłość oraz nerwowość i rozdrażnienie. 1% badanych deklarował zamiar popełnienia samobójstwa. Wnioski: z uwagi na specyfikę zawodu fizjoterapeuty oraz wysoki odsetek studentów z objawami zaburzeń nastroju konieczne są na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu działania z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

69-78

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

  • Chair of Physiotherapy in Non-operative and Operative Medicine Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wrocław
author
  • Chair of Physiotherapy in Non-operative and Operative Medicine Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wrocław
  • Chair of Physiotherapy in Non-operative and Operative Medicine Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wrocław
  • Polish Ericksonian Institute Branch, Wroclaw

References

  • Beck A. T., Ward C. H., Mendelson M. An Inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry, 1961, 4, 561-571.[PubMed]
  • Sartorius N., Ustun T. B., Lecrubier Y., Wittchen H. U. Depression comorbid witch anxiety: Results from the WHO study on psychological disorders in primary health care. Br. J. Psychiatry, 1996, 168, suppl. 30, 38-40.
  • Kowalewski J. Charakterystyka sytuacji zdrowotnej studentów w aspekcie ich sprawności psychosomatycznej w wybranych uczelniach wyższych Krakowa. Edukacja, 2006, 2, 28-35.
  • Gruszczyński W., Zboralski K., Bielawski E. Zespoły depresyjne w populacji studentów uczelni łódzkich. Zdrowie Psychiczne, 1998, 39, 1-2, 92-99.
  • Adamiak G., Świątnicka E., Wołodźko-Makarska L., Świtalska M. J. Ocena jakości życia studentów medycyny w zależności od liczby i nasilenia stwierdzonych objawów depresyjnych. Psychiatria Polska, 2004, 38, 4, 631-638.
  • Marek K., Białoń P., Wichowicz H., Melloch H. Przesiewowa ocena rozpowszechnienia objawów depresyjnych i lękowych wśród studentów Akademii Medycznej w Gdańsku. Psychiatria, 2005, 2, 4, 217-244.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0030-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.