Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 3 | 57-68

Article title

Modified Wingate test for estimation of exercise capacity of Polish disabled weight-lifters

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this paper was to show the correlation between the parameters of the modified Wingate Test (TWB 5/15) and the results of the most significant and prestigious weightlifting competitions for disabled - Championship of Poland and Europe. The research group consisted of four women and thirteen men - representatives of Polish National Paralympic Team of Weight-lifters. The mean age of this group was 33 years and average training experience - 14.7 years. The examined weight-lifters had various dysfunctions, which included amputations (6 competitors), locomotor system diseases (9 competitors) and cerebral palsy (2 competitors). The Anaerobic Capacity Test 5/15 (ACT 5/15), a modified version of the Wingate Test, consisted in lifting a weight lying on a level bench (in accordance to IPF regulations). Competitors performed a total of five series. Duration of each series was 15 seconds. The number of lifts in each series was recorded in the fifth and fifteenth second for the purpose of subsequent calculations. There were one minute breaks between the series for the subjects to rest and for taking measurements necessary to determine their training capacity. Duration of the testing series and breaks was measured with Spokey electronic stopwatch. During every break the weight was increase by 5 kg. Weights were changed four times throughout the time of the test. Analysis of the research data showed correlations between the parameters of ACT 5/15 and performance of the competitors. Correlations of these traits were usually stronger in the spring than in autumn. The mean values of all measured capacity parameters were higher in the spring 2006 and the change in performance correlated strongly with the changing of the capacity parameters.
PL
Celem pracy było pokazanie zależności pomiędzy parametrami zmodyfikowanego testu Wingate, TWB 5/15, a wynikami najważniejszych i zarazem najbardziej prestiżowych zawodów - mistrzostw Europy i mistrzostw Polski. Grupę badawczą stanowiła kadra narodowa w podnoszeniu ciężarów niepełnosprawnych. Wśród niej były 4 kobiety i 13 mężczyzn. Średnia wieku całej grupy badawczej wynosiła 33 lata, a staż zawodniczy 14,7 roku. Badani zawodnicy posiadali różne dysfunkcje, byli w tej grupie zarówno amputowani (6 zawodników), osoby ze schorzeniami narząjdu ruchu (9 zawodników) oraz ciężarowcy z porażeniem mózgowym (2 zawodników). Zmodyfikowany test Wingate, w postaci Testu Wydolności Beztlenowej 5/15, polegał na wyciskaniu sztangi w pozycji leżącej tyłem na ławie poziomej (zgodnie z przepisami IPF). Zawodnicy wykonali łącznie 5 serii. Czas trwania każdej serii wynosił 15 s. W 5 i 15 s notowano wynik ilości powtórzeń zawodnika. Pomiędzy każdą serią były 1-minutowe przerwy przeznaczone na odpoczynek oraz na wykonanie pomiarów niezbędnych do określenia stanu wytrenowania zawodnika. Do pomiaru czasu serii oraz przerw użyto stopera elektronicznego firmy Spokey. W przerwach przeznaczonych na odpoczynek zawodnika zwiększano ciężar o kolejne 5 kg. Łącznie wykonano 4-krotną zmianę obciążenia. Badania wykazały korelacje pomiędzy parametrami Testu Wydolności Beztlenowej 5/15 a wynikami sportowymi. Wzajemne korelacje tych cech w badaniu wiosennym były na ogół silniejsze niż jesienią, więcej też wśród nich było zależności statystycznie istotnych, poziom sportowy między zawodami nie uległ zmianie, średnie wartości wszystkich mierzonych parametrów wydolnościowych były większe wiosną 2006 r., a ze zmianą wyniku sportowego istotnie korelowała zmiana parametrów wydolnościowych.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

57-68

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Chair of Physical Culture of Disabled, Faculty of Physiotherapy, Univesity School of Physical Education, Wroclaw
 • Chair of Physical Culture of Disabled, Faculty of Physiotherapy, Univesity School of Physical Education, Wroclaw

References

 • Bolach E. Trening sportowy w podnoszeniu ciężarów (powerlifting) dla osób z paraplegią, [w:] Mołoda Sportiwna Nauka Ukraini, Ministerstwo Oswiti Ukraini, Dzierzawnij Komitet Ukraini Fizicznoj Kulturi ta Sportu, Ukraińska Akademija Nacjonalnego Progresu, Olimpijska Akademia Ukrainy, Lwiwskij Derżawnij Institut Fiziczeskoj Kulturi, Ukraina, Lwiw 1999, 357-361.
 • Bolach E., Grzeluszka K. Wielkość obciążeń fizycznych stosowanych w treningu osób niepełnosprawnych uprawiających wyczynowo podnoszenie ciężarów w okresie startowym, [w:] Mołoda Sportiwna Nauka Ukraini, Ministerstwo Oswiti Ukraini, Dzierzawnij Komitet Ukraini Fizicznoj Kulturi ta Sportu, Ukraińska Akademija Nacjonalnego Progresu, Olimpijska Akademia Ukrainy, Lwiwskij Derżawnij Institut Fiziczeskoj Kulturi, Ukraina, Lwiw 1999, 361-366.
 • Bolach E. Trening sportowy zawodników z porażeniem mózgowym uprawiających podnoszenie ciężarów, [w:] H. Sozański i in. (red.) Efektywność systemów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu. AWF, Warszawa 2000, 145.
 • Bolach E., Bolach B., Seidel W. Wpływ intensywnego treningu sportowego stosowanego na zgrupowaniu sportowym na zmianę niektórych parametrów morfologicznych u niepełnosprawnych zawodników uprawiających podnoszenie ciężarów, [w:] Trening sportowy na przełomie wieków. AWF, Warszawa 2000, 209-212.
 • Jaskólski A. Badania nad zależnością między wydolnością tlenową i beztlenową u osobników o zróżnicowanej aktywności fizycznej. AWF, Poznań 1991.
 • Jaskólski E., Oliwa M., Mysłakowski J. Ocena przygotowania zawodników niepełnosprawnych w podnoszeniu ciężarów do Mistrzostw Świata. Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. AWF, Wrocław 2004, 139-144.
 • Bolach E. Superkompensacja u niepełnosprawnych ciężarowców w mikrocyklu treningowym, [w:] Realizacja Zdorowogo Sposobu Żitia - Suczasni Piddchodi. Ministerstwo Oswiti i Nauki Ukraini, Drogobickij Derżawnyj Pedagogicznyj Uniwersitet, Ukraina, Drogobycz 2001, 13-28.
 • Prystupa E., Bolach E., Prystupa T., Demidaś A., Boerner E. Kontrola reakcji adaptacyjnych układu krążenia w treningu niepełnosprawnych ciężarowców, [w:] J. Migasiewicz E. Bolach (red.) Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wrocław, AWF Wrocław 2004, 145-154.
 • Bolach E., Gut R. Efektywność form i metod stosowanych w podokresie przygotowania specjalnego w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych, [w:] Mołoda Sportiwna Nauka Ukrainy. Derżawnyj Komitet Mołodiżnoj Politiki Sportu i Turizmu Ukrainy, Ukraińska Akademia Nauk Nacjonalnego Progresu, Olimpijska Akademia Ukrainy, Lwiwskij Derżawnij Institut Fiziczeskoj Kulturi, Ukraina, Lwiw 2002, 37-47.
 • Bolach E., Migasiewicz J. Charakterystyka okresów startowych kadry polskich niepełnosprawnych ciężarowców startujących na najważniejszych zawodach w latach 2001-2003 oraz omówienie osiągniętych wyników sportowych, [w:] J. Briskin M. Liniec E. Bolach J. Migasiewicz (red.) Ozdorowcza i Sportiwna Robota z Niepewnosprawnimi. Dierżawnij Komitet Ukraini z Pitań Fizicznoj Kulturii i Sportu, Lwiwskij Dierżawnij Instytut Fizycznoj Kulturii, Wrocławska Akademia Fizycznogo Wychowanija, Nacjonalnij Komitet Sportu Inwalidiw Ukrainii, Specjalnia Olimpiada Ukrainii, Lwiw 2004, 59-70.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0029-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.