Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 3 | 48-56

Article title

The effect of physical exercises on effort tolerance and work of the trunk muscles in women after breast cancer treatment

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the research was to examine the interdependence between effort tolerance and work of the trunk muscles in women after breast cancer treatment. The research was carried out in a group of 50 women after mastectomy performed with the use of Patey method. The average age of the examined women was 55.6 years. The examined women were divided into two groups depending on their participation in physical exercises. All the examined women were undergone the effort tolerance test on a treadmill according to Bruce protocol and the isokinetic test of the trunk muscles; the tests were conducted at 60°/s. The work index value of the trunk's extensor muscles in relation to body mass of women treated for mammary cancer not participating in the rehabilitation program was only 26.9%, and for the flexor muscles only 28.7% of the values obtained by the women who regularly took part in the rehabilitation exercises. The women after mastectomy who did not participate in the rehabilitation program also obtained also 86.4% of the exercise test duration time in comparison with the group of exercising women, their oxygen uptake was 72.5% and energetic equivalent was 71.9% of the exercising group. The research showed an average dependence between work of the trunk's flexors and extensors and effort tolerance in women after mastectomy as well as a directly proportional relation for the trunk's extensors and an inversely proportional relation for the trunk's flexors.
PL
Celem pracy było określenie zależności między zdolnością wysiłkową i pracą mięśni tułowia kobiet po leczeniu raka piersi. Badania objęły 50 kobiet po odjęciu piersi metodą Patey'a z powodu raka. Średnia wieku wyniosła 55,6 roku. Badane kobiety podzielono na dwie grupy zależnie od udziału w ćwiczeniach fizycznych. U wszystkich został przeprowadzony test zdolności wysiłkowej na bieżni ruchomej według protokołu Bruce'a oraz badania czynnościowe mięśni tułowia przy wykorzystaniu prędkości kątowej 60°/s. Wartość wskaźnika pracy mięśni prostowników tułowia w odniesieniu do masy ciała kobiet po leczeniu raka piersi nieuczestniczących w ćwiczeniach wyniósł 26,9%, a zginaczy 28,7% wartości uzyskanych przez kobiety regularnie ćwiczące. Kobiety po leczeniu raka piersi nieuczestniczące w ćwiczeniach uzyskały także jedynie 86,4% czasu trwania testu wysiłkowego w porównaniu z kobietami ćwiczącymi, ich pobór tlenu kształtował się odpowiednio na poziomie 72,5%, natomiast równoważnik energetyczny 71,9% grupy systematycznie wykonującej ćwiczenia. Wykazano przeciętny związek pracy mięśni prostowników i zginaczy tułowia ze zdolnością wysiłkową kobiet po leczeniu raka piersi. Stwierdzono wprost proporcjonalny związek dla mięśni prostowników tułowia oraz odwrotnie proporcjonalny związek dla mięśni zginaczy.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

48-56

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

author
 • Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wrocław
 • Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wrocław
 • Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education, Wrocław

References

 • Pawłowska K., Woźniewski M. Wydolność fizyczna kobiet po mastektomii. Fizjoterapia, 1999, 7, 4, 14-16.
 • Woźniewski M. Aktywność ruchowa u chorych na nowotwory złośliwe, [w:] E. Murawska-Ciałowicz M. Zatoń (red.) Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia AWF, Wrocław 2005.
 • Malicka I. Dynamometria czynnościowa mięśni tułowia osób leczonych z powodu choroby nowotworowej. Fizjoterapia, 2003, 11, 57-62.
 • Malicka I. Moment - angular velocity characteristics of trunk muscles in women following mastectomy. Isokinetics and Exercise Science, 2004, 12, 2, 127-133.
 • Dimeo F. i in. Effects of physical activity on the fatigue and psychological status of cancer patients during chemotherapy. Cancer, 1999, 85, 10, 2273-2277.[PubMed][Crossref]
 • Dimeo F. i in. Aerobic exercise in the rehabilitation of cancer patients after high dose chemotherapy and autologous peripheral stem cell transplantation. Blood, 1997, 90, 9, 3390-3394.[PubMed]
 • Dimeo F., Rumberger B. G., Keul J. Aerobic exercise as therapy for cancer fatigue. Med. Sci. Sports Exerc., 1998, 30, 4, 475-478.[Crossref][PubMed]
 • Mock V. i in. Effects of exercise on fatigue, physical functioning and emotional distress during radiation therapy for breast cancer. Oncol. Nurs. Forum, 1997, 24, 6, 991-1000.[PubMed]
 • Dimeo F. i in. Correlation between physical performance and fatigue in a cancer patients., Ann. Oncol., 1997, 8, 12, 1251-1255.[Crossref]
 • Grottel K., Celichowski J. Organizacja mięśnia i sterowanie ruchem. AWF, Poznań 2000.
 • Keller A. i in. Predictors of isokinetic back muscle strength in patients with low back pain. Spine, 1999, 24, 3, 275-280.[Crossref][PubMed]
 • Holm I. i in. Minimal influence of facet joint anesthesia on isokinetic of performance in patients with chronic degenerative low back disorders. Spine, 2000, 25, 16, 2091-2094.
 • Brady S., Mayer T., Gatchel R. Physical progress and residual impairment quantification after functional restoration. Spine, 1994, 19, 4, 395-400.[PubMed][Crossref]
 • Crevenna R. i in. Aerobic exercise for a patient suffering from metastatic bone disease. Support Care Cancer, 2003, 11, 2, 120-122.
 • Elliot B. C., Roberts A. D. A biomechanical evaluation of the role of fatigue in middle - distance running. Can. J. Appl. Sport Sci., 1980, 5, 4, 203-207.
 • Gazeau F., Koralsztein J. P., Billat V. Biomechanical events in the time to exhaustion at maximal aerobic speed. Arch. Physiol. Biochem., 1997, 105, 6, 583-590.[Crossref][PubMed]
 • Siler W. L. Changes in running pattern during a treadmill run to volitional exhaustion. Int. J. Sport. Biomech., 1991, 7, 12-28.
 • Williams K. R., Snow R., Agruss C. Changes in distance running kinematics with fatigue. Int. J. Sport Biomech., 1991, 7, 138-162.
 • Hayes P. R., Bowen S. J., Davies E. J. Relationships between local muscular endurance and kinematic changes during a run to exhaustion at VO2 max. J. Strength Cond. Res., 2004, 18, 4, 898-903.
 • Felder H. Isokinetic in Sport und Therapie. Pflaum, 1999.
 • Dimeo F. i in. Effect of endurance training on the physical performance of patients with hematological malignancies during chemotherapy. Support Care Cancer, 2003, 11, 10, 623-628.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0028-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.