Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 3 | 31-35

Article title

Effects of complex physiotherapy in acute stages of COPD - case report

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the effects of complex physiotherapy carried out in a group of patients during acute stages of COPD between 1997 and 2005. It discusses the effects and possibilities of application of low power laser stimulation on trigger points and its influence on the increase in FVC, FEV1, PEF parameters as well as on physical endurance levels assessed by means of the six-minute walking test. Energy expenditure was measured in METs, and Borg Scale was used to show changes in subjective perception of dyspnea. The obtained results as well as the improvement of spirometric test parameters indicate beneficial effects of low power laser stimulation in cases of patients with acute stages of COPD.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty kompleksowej fizjoterapii pacjenta w okresie zaostrzeń POChP w latach 1997-2005. Omówiono możliwości i efekty stymulacji laserem niskiej energii wybranych, biologicznie aktywnych, punktów (BAP) oraz jej wpływ na przyrost parametrów FVC, FEV1, PEF, a także wpływ stymulacji na tolerancję wysiłku fizycznego ocenioną na podstawie 6-minutowego testu marszu. Oceniono wydatek energetyczny pacjenta w METs i zmiany w subiektywnym odczuwaniu duszności na podstawie skali Borga. Uzyskane wyniki oraz poprawa parametrów spirometrycznych sugerują przydatność stymulacji laserem niskiej energii w fizjoterapii zaostrzeń POChP.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

31-35

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Department of Physiotherapy S.P. of the Association of Pulmological, Rheumatological Hospitals placed, Kup

References

 • Grupa Robocza National Hart, Lung and Blood Instiute, World Health Organisation: Światowa Strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji POChP. Medycyna Praktyczna, 2003, 7, wyd. spec.
 • Wesołowski S. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze w zaostrzeniu POChP. Nowa Klin., 2001, 8, 5-6, 207-212.
 • Niżankowska-Mogilnicka E. Postępowanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc u dorosłych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej - aktualne zalecenia brytyjskie. Medycyna Praktyczna, 2004, 4.
 • Mazór E. Rola infekcji w POChP. Neum. i Alergol. Pol., 2000, 68, 5-6, 279-287.
 • Amerykańskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Kardiologicznej i Pulmonologicznej. Zespół autorów. Planowanie i stosowanie programów rehabilitacji pulmonologicznej. Rehabilitacja Medyczna, 1999, 3, nr spec.
 • Szczegielniak J. Model usprawniania chorych na POChP. Prob. Lek., 1998, 37, 1, 12-16.
 • Szczegielniak J., Bogacz K. Trening wydolnościowy w fizjoterapii chorych na POChP. Fizjoterapia, 2002, 10, 1, 25-30.
 • Prefaut C., Varray A., Vallet G. Pathophysiological basis of exercise training in patients with COPD. Eur. Respir. Rev., 1995, 5, 25, 27-32.
 • Szczegielniak J., Szop R., Bogacz K. Przydatność 6- i 12-minutowego testu marszowego w kwalifikacji do ćwiczeń chorych na POChP. Fizjoterapia Polska, 2003, 3, 245-249.
 • Airaksinen O. Effect of infra-red laser irradiation at trigger points. Scand. J. of Acup. & Electrotherapy, 1988, 3, 56-61.
 • Milojevic M., Kurnc V. Low power laser biostymulation in the treatment of bronchial asthma. Med. Pregl., Sept-Oct 2003, 56, 9-10, 413-418.
 • Lutai A. V., Egorova L. A., Shuternova E. A. Laser therapy of eldery patients with pneumonia. Vopr. Kurortel. Fizjot. Lech. Fiz. Kult., May-June 2001, 3, 15-18.
 • Bergsmann O. Acupuncture and thoraco-pulmonary function. Prax. Klin. Pneum., 1997, 33, 1, 695-698.
 • Armirov N. B. Parameters of membrane permeability, microcirculation, external respiration and trace element levels in the drug-laser treatment of pneumonia. Ter. Arkh., 2002, 74, 3, 40-43.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0026-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.