Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 2 | 58-62

Article title

Numerical modelling of adhesive dental bridges

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the paper the use of numerical methods for modelling adhesive dental bridges is presented. The use of finite-elements method for the analysis of the state of stresses and strains formed in pillar teeth as well as in the dental bridge construction itself due to the action of loads occurring in the human oral cavity is also described. The use of the finite-elements method for the construction and numerical analysis makes it possible to illustrate the value of stresses and indicate places especially exposed to the action of occlusive forces. The analysis results will be helpful when designing permanent denture prostheses.
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie laserowego skanera 3D do modelowania numerycznego adhezyjnych mostów stomatologicznych. Opisano również zastosowanie metody elementów skończonych do analizy stanu naprężeń oraz odkształceń powstających w zębach filarowych, jak i w samej konstrukcji mostów protetycznych na skutek działania obciążeń panujących w jamie ustnej czlowieka. Zastosowanie metody elementów skończonych do budowy i analizy numerycznej pozwala wyznaczyć wartość naprężeń oraz wskazać miejsca szczególnie narażone na działanie sił zgryzowych. Wyniki analizy numerycznej będą pomocne przy projektowaniu stałych uzupełnień protetycznych.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

2

Pages

58-62

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Chair of Fundamentals of Industrial Ecology An Engineering, Technical University of Lódż
 • Chair of Fundamentals of Industrial Ecology An Engineering, Technical University of Lódż

References

 • Hohmann A., Hielscher W. Kompendium techniki dentystycznej-mosty, Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 1999.
 • Gradzki R., Pupkiewicz L., Śmielak B. Nowe techniki w wytwarzaniu mostów adhezyjnych. Ergonomia niepelnosprawnym. Lódż 2006.
 • Bohater P., Malysa R., Panek H. Mosty kompozy-towe zbrojone wlóknem szklanym zakotwiczone na inlay'ach. Dent. Med. Probl., 2004, 41, 6, 577-587.
 • Dobosz A., Panek H., Napadlek P. Zastosowanie analizy numerycznej do oceny naprężeń w twardych tkan-kach zębów odbudowanych wybranymi rodzajami protez stalych. Dent. Med. Probl., 2005, 42, 4, 657-662.
 • Grędzki R. Wprowadzenie do metody elementów skończonych. Podręcznik. Wydawnictwo Politechniki Lódzkiej, Lódż 2002.
 • Motta A., Pereira L., da Cunha. A. Finite element analysis in 2D and 3D models for sound and restored teeth. ABAQUS Users'Conference 2006.
 • Kubiak T., Mlotkowski A., Świniarski J. Metoda elementów skończonych. Podręcznik ćwiczeń do programu Ansys. Politechnika Lódzka, Lódź 2002.
 • Kierklo A., Tribillo R., Walendziuk A. Biomechaniczna analiza zjawisk zachodzących na granicy ząb/wypel-nienie pod wplywem obciążeń zgryzowych, Dental Forum, 2006, 34, 1, 21-26.
 • Brett I. Cohen, Volovich Y., Musikant B., Deutsch A. Shear bond strength for four endodontic sealers. Stomatologia Wspólczesna, 2004, supl. 1, 41-44.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0021-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.