Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 2 | 44-50

Article title

Synergy of knee joint and feet movement in the locomotion of children with cerebral palsy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Cerebral palsy (CP) in children is a group of disorders, which afflicts many children; about 50 thousand of these children live in Poland. The most frequent CP symptom is gait pathology of neurological and developmental basis. Biomechanical tests shall determine the objective gait parameters in children with CP and their changes during the rehabilitation process. The analysis presented in this paper is a three-dimensional kinematic movement analysis, in which digital cameras and Simi Motion system, as well as infrared cameras and BTS Smart system were used. The article includes test results of three children with CP, walking independently and a properly walking child from the Rehabilitation and Neuropsychiatry Centre in Mikoszów. Standard rehabilitation was increased by exercises on mechanical horse, which supplement natural hippoterapy. Angular displacement of the right and left knee joint cooperating with the movement of right and left foot with the division into swing and support phase has been chosen for the characteristics of the children's locomotion. On the basis of performed experiments, a significant improvement in the gait of one child was stated, in case of the second child the process was much slower and weaker, and the third child did not change the gait correctness. The executed examination is of diagnostic meaning. Kinematic analysis of locomotion in children allows identifying the improvement or deterioration of gait in children in the process of rehabilitation, and it can advise the doctor and physiotherapist, what to focus on, in order to consciously improve and establish gait habits in children.
PL
Mózgowe porażenie dziecięce (mpd) jest schorzeniem dotykającym około 50 tys. dzieci w Polsce. Najczęstszym przejawem mpd jest patologia chodu, która ma podłoże neurologiczne i rozwojowe. Badania biomechaniczne mają określić obiektywne parametry chodu u dzieci z mpd i ich zmiany w trakcie prowadzonej rehabilitacji. Analiza przedstawiona w niniejszej pracy jest trójwymiarową kinematyczną analizą ruchu, w której użyto kamer cyfrowych i systemu Simi Motion oraz kamer podczerwieni i systemu BTS Smart. W artykule przedstawiono wyniki badań trójki dzieci z mpd, chodzących samodzielnie, oraz dziecka sprawnie chodzącego. Do charakterystyki lokomocji dzieci wybrano przemieszczenia kątowe stawu kolanowego prawego i lewego współdziałającego z ruchem stopy prawej i lewej z podziałem na fazę wymachu i podporu. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów stwier-dzono u jednego dziecka znaczną poprawę chodu, u drugiego proces ten przebiegł wolniej i słabiej, a trzecie dziecko nie zmienilo poprawności chodu. Prowadzone badania mają znaczenie diagnostyczne. Kinematyczna analiza lokomocji dzieci pozwala rozpoznać poprawę lub pogorszenie chodu dzieci w procesie rehabilitacji.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

2

Pages

44-50

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

author
 • Institute of Biomechanics, University School of Physical Education, Wroclaw
 • Institute of Biomechanics, University School of Physical Education, Wroclaw
 • Rehabilitation Centre and Neuropsychiatry, Mikoszow, Poland

References

 • Michalowicz R. Problemy kliniczno-diagnostyczne - mózgowe porażenie dziecięce. PZWL, Warszawa 1993.
 • Michalowicz R. Mózgowe porazenie dziecięce. PZWL, Warszawa 2001.
 • Bober T., Kobel-Buys K. Mózgowe porażenie dziecięce. Z doświadczonego trzyletniego programu rehabilitacyjnego. Studia i Monografie AWF we Wroclawiu, 2006, 81.
 • Bober T. Biomechanika chodu i biegu. Studia i Monografie AWF we Wroclawiu, 1985, 8.
 • Winter D. A., The biomechanisms of motor control of human gait: normal, elderly and pathological. University of Waterloo Press, Waterloo 1991.
 • Inman V. T., Ralston H. J., Tood F. Human Walking. Wiliams & Wilkins Baltimore, 1981.
 • Gage J. R. The treatment of gait problems in celebral palsy. Mac Keith Press, Cambridge 2004.
 • Bober T., Bugajski A. Chód naturalny i niektóre aspekty patologii chodu. Fizjoterapia Polska, 2006, 6, 4, 257-275.
 • Sutherland D. H. The development of mature gait. Gait and Posture, 1997, 6, 163-170
 • Vaughan Ch. L. Dynamics of human gait [2 ed.]. Kiboho Publishers 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0019-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.