Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 2 | 38-43

Article title

Biomechanical substantiation of handicap in powerlifting for athletes with a disability

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the research was to create a handicap model in powerlifting for athletes with a disability. Best athletes participated West Ukrainian Regional competition in 2007 were examined. The model of handicap was created on the estimation of the motor possibilities level of disabled athletes, based upon muscle testing. There is a strong positive correlation between the official competitive result and the result of muscle testing that makes clear to calculate a compensation coefficient as a ratio of its maximally possible result to the individual muscle testing result. Objectivity of muscle testing is confirmed by the significant strong correlation between the official competitive result and the result of dynamometry, and also correlation between muscle testing and dynamometry. Thanks the compensation coefficient the sportsmen with harder impairments moved to better positions. The most important role in the determination of the winners remains for the official competitive result that is proved by winners' rank stability.
PL
Celem badania było utworzenie modelu wyrównywania szans w trójboju siłowym dla niepełnosprawnych lekkoatletów. Zostali przebadani najlepsi lekkoatleci biorący udział w Regionalnych Mistrzostwach Zachodniej Ukrainy w 2007 r. Model wyrównywania szans był utworzony na podstawie oceny poziomu możliwości motorycznych niepełnosprawnych lekkoatletów, bazując na testach mięśniowych. Ponieważ występuje znacząca dodatnia korelacja pomiędzy oficjalnymi wynikami współzawodniczących oraz wynikami testów mięśniowych, z łatwością można wyliczyć współczynnik kompensacji jako stosunek możliwie maksymalnego wyniku z indywidualnym wynikiem testu mięś-niowego. Obiektywność testu mięśniowego jest potwierdzona zarówno przez znacząco istotną korelację pomiędzy oficjalnymi wynikami współzawodniczących oraz wynikiem dynamometrii, jak również korelację pomiędzy testem mięśniowym a dynamometrią. Dzięki współczynnikowi kompensacji sportowcy z większym upośledzeniem mogli uzyskiwać lepsze wyniki. Najważniejsza rola w determinacji zwycięzców wciąż pozostaje przypisywana oficjalnym wynikom współzawodniczących, które są potwierdzone przez stabilne miejsce w rankingu zwycięzców.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

2

Pages

38-43

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

author
 • Lviv State University of Physical Culture, Ukraine
 • Lviv State University of Physical Culture, Ukraine
 • Lviv State University of Physical Culture, Ukraine
 • Casimir Pulaski Technical University, Radom

References

 • Briskin Y. Disability sport in International Olympic movement. Lviv, Krai 2006, 264.
 • DePauw K. P., Gavron S. J. Disability sport. Champaing, II.: Human Kinetics, 1995, 408.
 • Understanding paralympic classification
 • Basketball Rules
 • Powerlifting Rules
 • Perederiy A., Roztorgui M. Comparative analysis of competitive activity performence of sportsmen in different nosological groups in paralympic powerlifting. Moloda sportyvna nayka Ukrainy. Lviv, Panorama, 2007. - Ed. 11. - Vo. 2, 275-280.
 • Handicap (
 • Surowska A., Seidel W., Piesiewicz K., Bolach B. Porównanie wyciskania sztangi w pozycji horyzontal-nej osób pelnosprawnych i niepelnosprawnych, [w:] III Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktywność ruchowa osób niepelnosprawnych”, Wroclaw 2007.
 • Hislop H. Daniels and Worthingham's Muscle Testing-Techniques of Manual Examination. Elsevier, 2002, 480.
 • Wilks formula

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0018-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.