Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 2 | 29-37

Article title

Body posture in sagittal plane in children aged 3, 4, 5 years

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The research covered 60 children aged 3, 199 aged 4, 402 aged 5 years, from randomly selected kindergartens from the province of Warmia and Mazury. Examinations embraced Moire topography and photometric assessment of the posture of the body in the sagittal plain. Conclusions: 1. At the age of 3, body posture is characterized by the trunk considerably bent to the back and if the bend is to the front then to a very slight extent. 2. At the age of 4, body posture is characterized by the trunk bent to the back and if the bend is to the front then to a very slight extent, with approximately equal angle and depth values and different length and height values for chest kyphosis and loin lordosis. 3. At the age of 5, body posture is characterized by the trunk bent to the back and if the bend is to the front then to a very slight extent, with slightly greater angle of loin lordosis than of chest kyphosis, considerably greater height, length and depth of chest kyphosis than of loin lordosis.
PL
Badaniami objęto 60. dzieci w wieku 3 lat, 199. w wieku 4 lat i 402. w wieku 5 lat z wybranych losowo przed-szkoli regionu warmińsko-mazurskiego. Do pomiaru wykorzystano fotogrametryczną i fotometryczną ocenę postawy ciała w płaszczyżnie strzałkowej. Stwierdzono: 1. Postawa dziecka w wieku 3 lat charakteryzuje się znacznym odchyleniem tyłowia w tył. Jeśli tułów jest w zgięciu w przód, to w bardzo niewielkim stopniu. Zde-cydowanie kąt, długość, wysokość i głębokość kifozy piersiowej są większe niż lordozy lędźwiowej. 2. Postawa dziecka w wieku 4 lat charakteryzuje się odchyleniem tułowia w tył. Jeśli tułów jest w zgięciu w przód, to w bardzo niewielkim stopniu, w przybliżeniu z równymi wartościami kątowymi i głębokościowymi kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej a różnymi długościowymi i wysokościowymi. Zdecydowanie długość i wysokość kifozy piersiowej jest większa niż lordozy lędźwiowej. 3. Postawa dziecka w wieku 5 lat charakteryzuje się odchyleniem tułowia w tył. Jeśli tułów jest zgięty w przód, to w bardzo niewielkim stopniu, nieco większym kątem lordozy lędźwiowej niż kifozy piersiowej, znacznie większą wysokością długością i głębokością kifozy piersiowej niż lordozy lędźwiowej.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

2

Pages

29-37

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

  • Branch Faculty of Physical Culture, Academy of Physical Education in Poznań

References

  • Świderski G. Postawa ciala i metody jej oceny. Konferencja okrąglego stolu o postawie ciala czlowieka. AWF, Katowice 1992, 288.
  • Charriere L., Roy J. Kinesitherapie des deviations anteroposterieures du rachis. Paris, Masson 1963.
  • Tylman D. Patomechanika bocznych skrzywień kręgoslupa. PZWL, Warszawa 1972.
  • Świderski G., Świderska K. Kliniczne uwarunko-wania wydolności kręgoslupa a postawa ciala, [w:] J. Ślężyński (red.) Postawa ciala czlowieka i metody jej oceny. AWF, Katowice 1992, 23-32.
  • Czaklin W. F., Abalmasowa A. A. Skoliozy i kifozy. Medic, Moskwa 1973.
  • Zeyland-Malawka E. Wybrane morfologiczne i funk-cjonalne parametry ciala czlowieka jako modyfikatory przednio-tylnych krzywizn kręgoslupa. Medycyna Sportowa, 2004, 6, 159, 289-295.
  • Kutzner-Kozińska M. Korekcja wad postawy, wyd. 2. WSiP, Warszawa 1986.
  • Mrozkowiak M. Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciala dzieci i mlodzieży oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej. Zamiejscowy Wydzial Kultury Fizycznej AWF Poznań w Gorzowie Wlkp, 2007, 41-46.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0017-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.