PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2008 | 16 | 1 | 104-111
Article title

Features of a horse and mechanisms of therapeutics effects'

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The common journey of man and a horse began many thousands years ago. Historical and cultural process of societies' development reflects relations between man and a horse in each developing cycle. Civilization development excluded a horse from the majority of its original serviced functions, but unique building shape of its body and the other values gave it important position in the modern world. At present we have possibility to use different techniques and methods of working with disabled person. One of these therapeutic "tools" is a horse and the therapy with its presence gives the possibility for holistic treatment of patient - it treats him as individuality [1]. The aim additionally, the aim of the thesis is also to analyze aptitude and ways of horse's use in working with patient.
PL
Wspólna podróż człowieka i konia, rozpoczęła się wiele tysięcy lat temu. Historyczny i kulturowy proces rozwoju społeczeństw odzwierciedla w każdym swoim cyklu rozwojowym powiązania człowieka z koniem. Rozwój cywilizacji wyeliminował konia z większości jego pierwotnych funkcji usługowych, lecz unikalny kształt budowy jego ciała oraz inne zalety zapewniły mu poczesne miejsce we współczesnym świecie. W obecnych czasach mamy możliwość wykorzystania różnorodnych technik i metod pracy z osobą niepełnosprawną. Jednym z takich narzędzi terapeutycznych jest koń, a terapia z jego udziałem umożliwia holistyczne podejście do pacjenta, traktując go jako indywidualność [1]. Celem pracy jest dokonanie analizy dotyczącej przydatności i sposobów wykorzystania konia do pracy z pacjentem.
Publisher
Journal
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
104-111
Physical description
Dates
published
1 - 1 - 2008
online
21 - 10 - 2009
Contributors
author
 • Department of Tourism and Recreation/Health and Ecology, Promotion Institute University of Information Technology and Management, Rzeszow
References
 • Konieczna A., De Lubersac R. Miejsce terapii z koniem w warsztacie fizjoterapeuty.Fizjoterapia, 2002, 10, 2, 23-29.
 • Mayberry R. The mystique of the horse is strong medicine. Riding as therapeutic recreation, 1978.[PubMed]
 • Engel B. Terapeutyczna jazda konna II. Strategie rehabilitacji. Fundacja Hipoterapia na rzecz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Kraków 2004.
 • Trochimiak L i in. Hipoterapia w rehabilitacji.Postępy Rehabilitacji, 1996, 2, 115-119.
 • Wyżnikiewicz-Nawracała A. Jeździectwo w terapii, rekreacji i sporcie osób niepełnosprawnych. Gdańsk, AWF, 2001.
 • Bauer J. J. Riding for rehabilitation. Canadian stage and Arts Publications Ltd. 1972.
 • Sawaryn D. Hipoterapia w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.Fizjoterapia, 2002, 10, 3-4, 72-82.
 • Smolak W. Ruch hipoterapeutyczny w Polsce. Hipoterapia, 1994, 1-12, 6-9.
 • Grochmal S. Narodziny hipoterapii. Hipoterapia, 1992, 4, 4, 4-6.
 • Rey M. Dobór koni i wyposażenia do hipoterapii. Hipoterapia, 1990, 4, 25-27.
 • Winger N. Dostosowanie i ruch konia hipoterapeutycznego, [w:] B. Engel (red.) Terapeutyczna jazda konna II. Strategie rehabilitacji. Fundacja Hipoterapia na rzecz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Kraków 2004, 109-110.
 • Cieśla A. Jaki koń do hipoterapii. Koń Polski, 2000, 10, 44-46.
 • Strauss I. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu. Fundacja na rzecz rehabilitacji konnej dzieci niepełnosprawnych. Kraków 1996.
 • Pruchniewicz W. (red.) Akademia jeździecka. Chaber PR, Warszawa 2003.
 • Kotowski J. M., Kaszuba-Werpechowska E. ABC jeździectwa. PWRiL, Warszawa 1991.
 • Heipertz-Hengst Ch. Jazda konna dla osób niepełnosprawnych. PWRiL, Warszawa 1997.
 • Strauss I. Specyfika oddziaływania hipoterapii w porównaniu z konwencjonalną gimnastyką leczniczą. Hipoterapia, 1993, 4, 9-15.
 • Strauss I. Zasady działania hipoterapii i jej miejsce w gimnastyce leczniczej. Hipoterapia, 1992, 2, 8-20.
 • Wham M. Rhythmic facilitation, [w:] B. Engel (red.) Therapeutic riding programs. Durango, CO, 1992.
 • Słonka K., Szpala A. Terapia na siodle BABS jako metoda uzupełniająca kompleksowe leczenie dzieci z mózgowym porażeniem.Fizjoterapia, 1999, 2, 24-28.
 • Dziuba A i in. Siodło BABS do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - jako uzupełnienie ćwiczeń z hipoterapii. Postępy Rehabilitacji, 1999, 4, 123-135.
 • Fortuna M., Demidaś A. Kształtowanie się zachowań psychospołecznych dzieci uczestniczących w turnusach hipoterapii. Fizjoterapia, 1999, 3, 7-11.
 • Kuprian U. Rola konia w gimnastyce leczniczej. W jaki sposób koń może przejąć rolę terapeutyczną.Hipoterapia, 1992, 3, 2-8.
 • Riede D. Physiotherapy on the Horse. Therapeutic Riding Service, 1988.
 • Skhedi A. Dopływ bodźców sensorycznych poprzez jazdę konną. Hipoterapia, 1995, 1-4, 25-29.
 • Gazurek D., Gasińska M. Kompleksowa rehabilitacja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, [w:] Cz. Szmigiel (red.) Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. AWF, Kraków 2001, 275-303.
 • Kwolek A. i in. Hipoterapia w kompleksowej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem.Fizjoterapia, 1995, 3, 2, 40-44.
 • Strumińska A. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. ABC Hipoterapii. PWRiL, Warszawa 2003.
 • Matyja M., Domagalska M., Szopa A. Percepcja proprioceptywna a defekty motoryczne w mózgowym porażeniu dziecięcym. Fizjoterapia, 1996, 4, 1-2, 6-9.
 • Záhradka L. i in. Kůň-živy nástroj k rehabilitaci poruch hybnosti. Rehabilitácia, 1989, 22, 3, 141-151.
 • Kathleen B. Znaczenie ruchu konia dla jeźdźca, [w:] B. Engel (red.) Terapeutyczna jazda konna II. Strategie rehabilitacji. Fundacja Hipoterapia na rzecz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, Kraków 2004, 383-388.
 • Zembaty A. Neurofizjologiczne podstawy usprawniania metodą Vojty.Postępy Rehabilitacji, 1993, 7, 221-228.
 • Krupiński J. Hipoterapia jako część kompleksowej terapii dzieci z uszkodzeniem CUN-cz. II. Hipoterapia, 1994, 1-4, 9-12, 56-57.
 • Krupiński J. Hipoterapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Hipoterapia, 1995, 1-4, 13-16, 56-57.
 • Izdebski S. Dla kogo hipoterapia. Jeźdźcy i Konie, 1996, 3, 10-12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0012-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.