PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2008 | 16 | 1 | 85-91
Article title

The methodology of improving people after the injury of spinal cord on active rehabilitation camps

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The number of young people, who due to the injury of spinal cord are threatened to be excluded from the society, increases every year. Such people can depend on the help from the Foundation of Active Rehabilitation, whose programme is created together with the handicapped people moving on wheelchairs. One of the forms of help is participation in an Active Rehabilitation camp. The aim of the camp is the study of self-service actions and moving on a wheelchair. Participants know individual techniques of doing self-service actions with the usage of compensation movements. The programme is based on five disciplines i.e. the technique of moving on a wheelchair, swimming, general condition training, table tennis and archery. The selection of disciplines is to mould particular movement techniques which facilitate independent existence.
PL
Co roku wzrasta liczba młodych ludzi, którzy na skutek urazu rdzenia kręgowego zagrożeni są wykluczeniem społecznym. Osoby te mogą liczyć na pomoc Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, której program współtworzony jest przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku. Jedną z form pomocy jest uczestnictwo w turnusie (obozie) Aktywnej Rehabilitacji. Celem obozu jest nauka czynności samoobsługowych oraz poruszania się na wózku. Uczestnicy poznają indywidualne techniki wykonywania czynności samoobsługowych przy wykorzystaniu mechanizmów kompensacyjnych. Program oparty jest na pięciu dyscyplinach - technice jazdy na wózku, pływaniu, treningu ogólnokondycyjnym, tenisie stołowym oraz łucznictwie. Dobór dyscyplin ma na celu kształtowanie konkretnych umiejętności ruchowych ułatwiających samodzielną egzystencję.
Publisher
Journal
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
85-91
Physical description
Dates
published
1 - 1 - 2008
online
21 - 10 - 2009
Contributors
 • Institute of Kinesiotherapy, The Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education
 • Institute of Kinesiotherapy, The Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education
References
 • Tasiemski T. Urazy rdzenia kręgowego. Trening samoobsługi i techniki jazdy wózkiem inwalidzkim. FAR, Warszawa 2000, 9-10.
 • Kwolek A. Rehabilitacja osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.Postępy Rehabilitacji, 2002, 16, 4, 17-25.
 • Cywińska-Wasilewska G. Ocena sprawności funkcjonalnej chorych z urazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja, 2002, 6, 747-751.
 • Kinalski. R. Kliniczna neurofizjologiczna ocena rdzeniowych mechanizmów stania lub kroczenia po uszkodzeniu mózgu lub rdzenia kręgowego.Fizjoterapia Polska, 2001, 2, 183-186.
 • Kinalski. R. Badania mózgowego sterowania ruchem (BMSR) u chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.Postępy Rehabilitacji, 1990, 4, 2, 7-14.
 • Tasiemski T. Kompleksowa rehabilitacja na przykładzie National Spinal Injuries Centre w Szpitalu Stoke Mandeville.Postępy Rehabilitacji, 1999, 13, 4, 111-121.
 • Bolach E. Wpływ aktywnej rehabilitacji na reintegrację społeczną osób po urazach rdzenia kręgowego.Fizjoterapia, 1998, 6, 1-2, 25-28.
 • Pąchalski A. Podejście strategiczne do rehabilitacji chorych z wysokimi urazami rdzenia kręgowego.Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja, 2001, 3, 2, 88-99.
 • Knapik H. Nowoczesna rehabilitacja pacjentów po urazach rdzenia kręgowego.Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja, 2004, 4, 509-522.
 • Bolach E. Pływanie jako jedna z form usprawniania leczniczego na turnusach aktywnej rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego.Fizjoterapia, 1997, 5, 4, 20-26.
 • Bolach E. Jednostka treningowa w pływaniu paraplegików na turnusach aktywnej rehabilitacji, [w:] J. Ślężyński (red.) Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych. Wyd. PSON, Kraków 1999, 88-91.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0009-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.