Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 1 | 73-84

Article title

Respiratory system stimulation in children with infantile cerebral palsy

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This study shows possibilities of stimulation of the respiratory system in children with infantile cerebral palsy (ICP). Initially, it presents distinctive anatomic and physiological characteristics of the respiratory system of children comparing them to adult respiratory system and their impact on lungs ventilation, especially in infants. It describes the advantages of nasal versus mouth respiration and the issue ventilatory disorders occurring in children with ICP. ICP due to disorders of value and distribution of muscular tension causes functional blockages of the key points of the body (head and neck, shoulder and pelvic girdles), which disturb development of various functions of the body, including the functioning of the respiratory system. Taking into consideration the respiratory consequences that arise from the postural hypotonia, this study concentrates on the following issues: effective coughing techniques, assistive respiratory techniques, respiratory kinesitherapy as well as a possibility of stimulation of a proper respiratory pattern as a part of neuro-developmental therapy (infants' rehabilitation methods: NDT-Bobath, Vojta, Doman-Delacato). Elements of speech therapy have been presented as well. This type of therapy is highly important for improving function of the respiratory system as it stimulates throat, oral cavity and facial muscles, thus reducing the pattern of mouth ventilation.
PL
W pracy przedstawiono możliwości stymulacji układu oddechowego w mózgowym porażeniu dziecięcym (m.p.dz.). Ukazano odrębności anatomiczne, a także fizjologiczne układu oddechowego dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi oraz ich wpływ na wentylację płuc, zwłaszcza u niemowląt. Opisano zalety oddychania nosem w stosunku do oddychania przez usta, a także podjęto temat nieprawidłowości wentylacyjnych występujących u dzieci z m.p.dz. W mózgowym porażeniu z racji zaburzeń wielkości i rozkładu napięcia mięśniowego blokady funkcjonalne pojawiające się w obrębie kluczowych punktów ciała (głowy i szyi, obręczy barkowej i biodrowej) zaburzają rozwój różnorodnych funkcji organizmu, w tym także pracę układu oddechowego. Mając na uwadze konsekwencje oddechowe, wynikające z występującej u omawianych dzieci hipotonii posturalnej, poświęcono uwagę takim zagadnieniom, jak: efektywne odkrztuszanie, techniki wspomagające oddychanie, kinezyterapia oddechowa, a także możliwość stymulacji prawidłowego wzorca oddychania w trakcie usprawniania neurorozwojowego (metody rehabilitacji dzieci: NDT-Bobath, Vojta, Doman-Delacato). Opisano też elementy terapii logopedycznej bardzo istotnej w usprawnianiu funkcji układu oddechowego ze względu na wspomaganie czynności mięśni gardła, jamy ustnej i twarzy, a tym samym ograniczanie oddechu przez otwarte usta.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

1

Pages

73-84

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2008
online
21 - 10 - 2009

Contributors

 • Chair of Physiotherapy in Internal Diseases, Academy of Physical Education, Katowice
 • Chair of Physiotherapy of Nervous and Motor System, Academy of Physical Education, Katowice
 • Chair of Physiotherapy in Internal Diseases, Academy of Physical Education, Katowice
author
 • Chair of Physiotherapy in Internal Diseases, Academy of Physical Education, Katowice

References

 • Szmigiel Cz. (red.) Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. AWF, Kraków 2001, 2.
 • Szmigiel Cz. (red.) Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. AWF, Kraków 2001, 1.
 • Mackiewicz B. Zapobieganie zaburzeniom oddychania przez nos u niemowląt, [w:] B. Woynarowska (red.) Profilaktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 1998, 173-176.
 • Zapaśnik-Kobierska M., Ceglecka-Tomaszewska K. Wybrane problemy współczesnej pneumonologii dziecięcej. PZWL, Warszawa 1978.
 • Szopa A., Domagalska M., Matyja M. Konsekwencje oddechowe mózgowego porażenia dziecięcego. Fizjoterapia, 1996, 4, 1-2, 14-19.
 • Matyja M., Domagalska M. Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. Śląska Akademia Medyczna, 1997.
 • Czochańska J. (red.) Neurologia dziecięca. PZWL, Warszawa 1990.
 • Czochańska J. Wczesne rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego.Postępy Rehabilitacji, 1993, 7, 2, 9-13.
 • Borkowska M. Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Polskie Towarzystwo Terapeutów NDT-SI, Warszawa 1999.
 • Tecklin J. S. Fizjoterapia pediatryczna. PZWL, Warszawa 1996.
 • Szumska J. Zaburzenia mowy u dzieci. PZWL, Warszawa 1982.
 • Rosławski A., Woźniewski M. Fizjoterapia oddechowa. AWF, Wrocław 2001.
 • Woynarowska B. (red.) Profilaktyka w pediatrii. PZWL, Warszawa 1998.
 • Crane L. Physical therapy for the neonate with respiratory disease, [w:] S. Irwin, J. S. Tecklin (red.) Cardiopulmonary physical therapy. St. Louis, CV Mosby 1985, 18-24.
 • Niżnikowska-Marks J. Choroby układu oddechowego u dzieci. C.M.K.P., Warszawa 1986.
 • Partridge C., Pryor J. Webber B. Characteristics of the forced expiratory technique. Physiotherapy, 1989, 75, 193-196.
 • Finnie N. Domowa pielęgnacja małego dziecka z porażeniem mózgowym. TOR, Warszawa 1994.
 • Banaszek G. Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Medica Press, 2002.
 • Doman G. Kurs - co robić mając dziecko z uszkodzeniem mózgu. Instytut Osiągania Ludzkich Możliwości. Philadelphia, 1989.
 • Pennock K. Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu. Bookinista, Toruń 1992.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0008-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.