Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 1 | 46-51

Article title

The methods of physiotherapy, which are used by children with Down syndrome and congenital heart disease which require cardiosurgical intervention

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this work is the presentation and discussion of physiotherapeutic treatment with children with the genetically confirmed Down syndrome (DS) and children with Down syndrome and co-existed congenital heart disease (DSaCHD), which demands a cardiosurgical intervention. In both groups (DS) and (DSaCHD) we apply multi-specialized and complex rehabilitation - it is an ambulatory system according to Wrocław Rehabilitation Model (WRM). The aims and the tasks of this model were described accurately in the article. The majority of children with Down syndrome and the congenital heart disease are operated in their first year of life. After an operation and a clinical examination of the patients, all operated children are classified to multi-specialized and complex cardiological rehabilitation. The cardiological rehabilitation is divided into three periods: pre-operating, operating, and ambulatory. Applying the early physiotherapy according to Wrocław Rehabilitation Model (WRM) and the cardiological rehabilitation makes recovery to health faster and causes improvement in range of better psychomotor development of children with Down syndrome.
PL
Celem pracy jest przedstawienie i omówienie postępowania fizjoterapeutycznego u dzieci z zespołem Downa (ZD) bez wrodzonej wady serca oraz u dzieci z zespołem Downa, u których występuje konieczność zabiegu kardiochi-rurgicznego (ZDiKWS). Grupy ZD i ZDiKWS są od pierwszych miesięcy swojego życia objęte wczesną, kompleksową i wielospecjalistyczną rehabilitacją w systemie ambulatoryjnym według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU). Cele i zadania WMU zostały dokładnie opisane w artykule. Po pierwszym roku życia większa część dzieci zostaje poddana zabiegowi kardiochirurgicznemu. Po operacji i dokładnym badaniu klinicznym pacjenta odbywa się kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, która jest podzielona na trzy okresy: przedoperacyjny, operacyjny i ambulatoryjny. Stosowanie fizjoterapii według Wrocławskiego Modelu Usprawniania oraz typowej fizjoterapii kardiologicznej w okresie szpitalnym i ambulatoryjnym znacznie przyspiesza powrót do zdrowia, przynosząc przy tym poprawę w zakresie rozwoju psychomotorycznego dzieci z zespołem Downa.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

1

Pages

46-51

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2008
online
21 - 10 - 2009

Contributors

 • Department of Physiotherapy in Dysfunction of Motor Organs, University School of Physical Education, Wrocław
 • Independent Department of Developmental Rehabilitation, I Department of Pediatrics, Medical University, Wrocław
 • Independent Department of Developmental Rehabilitation, I Department of Pediatrics, Medical University, Wrocław
author
 • Department of Physiotherapy in Dysfunction of Motor Organs, University School of Physical Education, Wrocław
 • Department of Physiotherapy in Dysfunction of Motor Organs, University School of Physical Education, Wrocław
 • Department of Child Cardiosurgery, Lower Silesian Heart Diseases Centre, Wrocław
 • Department of Physiotherapy in Dysfunction of Motor Organs, University School of Physical Education, Wrocław

References

 • Statford B. Zespół Downa. PZWL, Warszawa 1993.
 • Bryja B. Pacjent z zespołem Downa. Medycyna Ogólna, 1996, 2, 2, 173-180.
 • Cunningham C. Dzieci z zespołem Downa. WSiP, Warszawa 1994.
 • Pellar J. Co wiemy dziś o zespolse Downa, [w:] XIX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka. Wrocław 1995, 8-12.
 • Minczakiewicz E. M. Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa. WSP, Kraków 1994.
 • Stefanowicz T., Surażyńska A. Rola wczesnego usprawniania dzieci z grupy ryzyka, [w:] XVIII Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, PTWK, Wrocław 1995, 67-74.
 • Pietrzyk J. J. Rola pediatry pierwszego kontaktu w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym. Medycyna Praktyczna, 1999, 6, 80-87.
 • Sadowska L. Rehabilitacja w wieku rozwojowym, [w:] A. Kwolek (red.) Rehabilitacja medyczna, t. 2. Urban & Partner, Wrocław 2003, 2, 362-432.
 • Dominiak P. Miejsce fizjoterapii w kompleksowym leczeniu dziecka z wadą wrodzoną serca. Fizjoterapia, 2001, 9, 2, 87-90.
 • Rudnicki S. Rehabilitacja w chorobach układ krążenia i po operacjach serca, [w:] A. Kwolek (red.) Rehabilitacja medyczna, t. 2. Urban & Partner, Wrocław 2003, 309-338.
 • Choińska A. M. Zmiany w poziomie rozwoju fizycznego i sprawności psychomotorycznej dzieci z zespołem Downa od 0 do 3 roku życia kompleksowo rehabilitowanych według Wrocławskiego Modelu Usprawniania. Praca doktorska. APS, Warszawa 2000.
 • Prusiecka Z. Rola narządu wzroku we wczesnej diagnostyce i rehabilitacji ośrodkowego układu nerwowego. Fizjoterapia Polska, 2001, 43-44.
 • Dominiak P., Knap J., Wroniecki K. Fizjoterapia wewnątrzszpitalna dzieci w wieku 0-2 lat po zabiegach kardiochirurgicznych. Fizjoterapia, 1998, 6, 1-2, 13-16.
 • Kaczan T. Wpływ wczesnej rehabilitacji mowy na rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z zespołem Downa. Praca doktorska. APS, Warszawa 2000.
 • Rachid S., Sadowska L. Terapia z koniem jako jedna z form rehabilitacji dzieci z zespołem Downa, [w:] XIX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka. Wrocław 1995, 162-171.
 • Lauteslager P. Zaburzenia zachowania motorycznego u dzieci z zespołem Downa - potrzeba opracowania teoretycznego. Rehabilitacja Medyczna, 1998, 4, 47-55.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0005-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.