Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 17 | 2 | 38-47

Article title

Impact of chronic pain on mental health of the elderly persons

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Aims: the aim of this study was to evaluate the impact of chronic pain on mental health of the elderly persons. Additionally, the study was to investigate the relationship of regular physical activity and participation in Third Age University classes with incidence of depression states in the studied population. Material: the studied population consisted of 40 persons aged from 60 to 78 years (65 years on average). All of those persons participated in the Third Age University classes in Walbrzych. Methods: the study used the following research methods: GHQ-28 (General Health Questionnaire - 28 questions), McGill Questionnaire (short version) and a survey established by the research team, which covered information on reported injuries, chronic pain and physical activity level of the subjects. Conclusions: chronic pain has a direct negative impact on the general health and mental health state of the elderly persons. It is a direct cause of increased rate of insomnia and functional disorders. There is a mutual relation between symptoms of depression, subjective sensations of chronic and the emotional status of individuals. Physical activity, involvement in social activities and participation in theoretical and practical classes of the Third Age University has a beneficial effect on the state of mental health of individuals.
PL
Cel i założenia: celem pracy była ocena wpływu dolegliwości bólowych o charakterze przewlekłym na zdrowie psychiczne osób w wieku starszym. Dodatkowym celem było zbadanie związku między regularną aktywnością fizyczną oraz uczęszczaniem na zajęcia teoretyczne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku a występowaniem stanów depresyjnych w badanej grupie osób. Materiał: w badaniach uczestniczyło 40 osób w wieku od 60 do 78 lat (średnio 65 lat). Osoby te były słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu. Metody: w badaniu wykorzystano kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28, kwestionariusz McGilla (wersja skrócona) i ankietę własną, w której zamieszczono informacje o przebytych urazach, dolegliwościach bólowych oraz aktywności fizycznej. Wnioski: ból przewlekły ma bezpośredni wpływ na ogólny stan zdrowia psychicznego osób starszych, powodując jego pogorszenie. Wpływa on zarówno na procentowy wzrost problemów z bezsennością, jak również powoduje zwiększenie zaburzeń funkcjonowania. Istnieje wzajemna zależność pomiędzy symptomami depresji a subiektywnym odczuwaniem bólu przewlekłego i stanem emocji. Aktywność fizyczna oraz uczestniczenie w życiu społecznym, uczęszczanie na zajęcia teoretyczne i praktyczne pozytywnie wpływają na stan zdrowia psychicznego.

Publisher

Journal

Year

Volume

17

Issue

2

Pages

38-47

Physical description

Dates

published
1 - 4 - 2009
online
8 - 11 - 2010

Contributors

 • Institute of Physical Therapy and Massage, University of Physical Education in Wroclaw
 • Institute of Physical Therapy and Massage, University of Physical Education in Wroclaw
 • Institute of Physical Therapy and Massage, University of Physical Education in Wroclaw
 • Institute of Psychology, University of Wroclaw

References

 • Eastwood M. R., Corbin S. L. The relationship between physical illness and depression in old age, [w:] E. Murphy (red.) Affective Disorders in the Elderly. Churchill Livingston, London 1986.
 • Katona C., Livingston G. Depresja u osób w wieku podeszłym. W spółwystępowanie z innymi chorobami. VIA Medica, Gdańsk 2003.
 • Goldberg D., Williams P. Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszemi Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2001.
 • Melzak R. The short-form McGill Pain Questionaire. Pain, 30, 191-197.
 • Brongel L. i wsp. Obrażenia ciała u ludzi w podeszłym wieku. Polski Przewodnik Chirurgiczny, 2007, 79, 2, 189-201.
 • Rosławski A. Wybrane zagadnienia z geriatrii. AWF, Wrocław 2001.
 • Kennedy G. J., Kelman H. R., Thomas C. The emergence of depressive symptoms in late life: the importance of declining health and increasing disability. J. Commun. Health, 1990, 15, 93-104.
 • Kivela S. L., Pahkala K. Factor structure ofthe Hamilton rating scale for depression among depressed elderly Finns. Psychology, 1988, 196, 389-399.
 • Blezer D., Williams C. D. Epidemiology of dysphoria and depression in an elderly population. Am. J. Psychiatry, 1980, 137, 439-444.
 • Evans S., Katona C. L. E. The epidemiology of depressiove symptoms in elderly primary care attenders. Dementi, 1993, 4, 327-333.
 • Jabłońska-Rabe J., Miller A. Związek między bólem a depresją. Psychiatria Polska, 2005, 1.
 • Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K. Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku. Gerontol. Pol., 2006, 14, 4, 185-189.
 • Beekman A. T. F., Kriegsman D. M. W., Deeg D. J. H. The association of physical health and depressive symptoms in the older population: age and sex differences. Social Psychiatry. Psychiatr. Epidemiology, 1995, 30, 32-38.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v101009-010-0006-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.