PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 65 | 88-95
Article title

The study on alkali-promoted Co-Mo/Al2O3 catalysts for water-gas shift process

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The following contribution presents the results of studies on the effects of alkali metals on the physicochemical properties and the effectiveness of a Co-Mo/Al2O3 catalyst for the water gas shift reaction. It has been shown that the addition of alkali metals modifies the properties of Co-Mo catalysts, resulting in a significant increase in activity of catalysts in water gas shift reaction. The greatest effect was observed in the case of sodium-promoted reaction.
Keywords
Year
Volume
65
Pages
88-95
Physical description
Dates
published
1 - 1 - 2010
online
28 - 1 - 2011
Contributors
author
 • Catalysts Department, Fertilizers Research Institute, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, Poland
author
 • Catalysts Department, Fertilizers Research Institute, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, Poland
author
 • Faculty of Chemistry, Department of Chemical Technology, Maria Curie-Sklodowska University, Pl. M. Curie-Sklodowskiej 3, 20-031 Lublin, Poland
References
 • A. J. Minchener, Fuel 84, 2222 (2005).
 • J. P. Trembly, R. S. Gemmena, D. J. Bayless, J. Power Sources 169, 294 (2007).
 • A. Gołębiowski, Proces i katalizatory konwersji tlenku węgla, w Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla - ocena potencjału rozwojowego (pod. red. T. Borowieckiego, J. Kijeńskiego, J. Machnikowskiego, M. Ścieżko), IChPW Zabrze (ISBN 978-83-913434-6-3), rozdz. 5.2.2., str. 208-211, 2008.
 • M. V. Twigg; Catalyst Handbook; Wolfe Publishing Ltd, 1989.
 • J.-N. Park, J.-H. Kim, H.-I. Lee; Bull. Korean Chem. Soc. 19, 1363 (1998).
 • Ch. Higman, M. van der Burgt, Gasification, 315 (2003).
 • Ch. Ratnasamy, J. P. Wagner; Water Gas Shift Catalysis, Catal. Rev. 51, 325 (2009).
 • R. Narowski, A. Gołębiowski, K. Stołecki, Z. Kowalczyk, Przem. Chem. 86, 223 (2007).
 • A. Gołębiowski, K. Antoniak, R. Narowski; Studium koncepcyjne wybranych technologii perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla - kierunki i osiągnięcia badawcze. Tom 1 Część 1 - Zgazowania węgla (pod redakcją M. Ściążki J. Kijeńskiego), IChPW Zabrze (ISBN 978-83-930194-0-3), rozdz. 3.2., str. 182-204, 2010.
 • J. Zieliński, React. Kinet. Catal. Lett., 17, 69 (1981).
 • P. Kowalik, W. Próchniak, T. Borowiecki, Przem. Chem. 86, 433 (2007).
 • K. Antoniak, A. Gołębiowski, R. Narowski; Karbo 1, 12 (2009).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10063-010-0009-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.