PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 84 | 6 | 276-284
Article title

The Use of Duplex Ultrasound Arterial Mapping (DUAM) and Preoperative Diagnostics in Patients with Atherosclerotic Ischaemia of Lower Extremities

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In spite of the fact duplex Doppler ultrasonography is recognized as an scanning technique equivalent to other imaging methods for preoperative diagnostics of the lower extremity arteries, in many centres its use is limited to screening.The aim of the study was to the determine usefulness of arterial duplex mapping for preoperative diagnostics in patients with peripheral artery occlusive disease (PAOD)Material and methods. In 2008-2009, 103 patients with PAOD symptoms (129 limbs) were examined in a prospective, non-randomized study. DUAM was performed in all limbs, DSA in 90, CT-angio in 29, and revascularisation procedures in 116 limbs.Results. Problems with completing DUAM occurred in 10,1% of cases, including 1.5% of examinations of no diagnostic value. Consistency of DUAM and DSA results was found in 94.6% of cases, and consistency of DUAM results and the range of actually performed ranges was found in 97.8% of cases. Consistency of DUAM and CT-angio results was recorded in 68.0% of cases. The comparison between individual examinations and the actually performed procedures showed consistency of 96.5% for DUAM and 72.4% for CT-angio.Conclusions. DUAM usefulness for detecting and defining lesions in lower extremity arteries is similar to that of DSA and CT-angio. This examination may be successfully used in preoperative diagnostics, particularly for intravascular procedures, which makes possible to reduce exposition to radiation and minimalize diagnostics costs.
Publisher
Year
Volume
84
Issue
6
Pages
276-284
Physical description
Dates
published
1 - 6 - 2012
online
28 - 7 - 2012
Contributors
 • Department of General and Vascular Surgery, Medical University of Poznań
 • Department of Clinical Radiology, Transfiguration of Jesus Teaching Hospital Medical University of Poznań
 • Department of General and Vascular Surgery, Medical University of Poznań
 • Department of General and Vascular Surgery, Medical University of Poznań
 • Department of General and Vascular Surgery, Medical University of Poznań
References
 • Mazzariol F, Ascher E, Hingorani A et al.: Lower-extremity revascularisation without preoperative contrast arteriography in 185 cases: Lessons learned with duplex ultrasound arterial mapping. Eur J Vasc EndovascSurg 2000; 19: 509-15.
 • Ascher E, Hingorani A, Markevich N et al.: Acute lower limb ischemia: The value of duplex ultrasound arterial mapping (DUAM) as the sole preoperative imaging technique. Ann Vasc Surg 2003; 17: 284-89.[Crossref]
 • Drelich-Zbroja A, Jargiełło T, Szymańska A, Krzyżanowski W i wsp.: Czy badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem środków wzmacniających sygnał dopplerowski może zastąpić angiografię w obrazowaniu gałęzi brzusznych aorty? Ultrasonografia 2004; 19: 9-17.
 • Mularczyk T, Kostewicz W: Czynniki ryzyka wpływające na zachowanie drożności przetok tętniczo-żylnych wytworzonych dla potrzeb dializoterapii. Pol Przegl Chir 2010; 82: 254-74.
 • Bojakowski K, Gorczyca-Wiśniewska E, Szatkowski M i wsp.: Wpływ przedoperacyjnej oceny ultrasonograficznej tętnicy ramiennej i żyły odpromieniowej na ryzyko zaburzeń funkcjonowania dializacyjnej przetoki tętniczo-żylnej. Pol Przegl Radiol 2010; 75: 7-12.
 • Bostrom Ardin A, Lofberg A-M, Hellberg A et al.: Selection of patients with infrainguinal arterial occlusive disease for percutaneous transluminal angioplasty with duplex scanning. Acta Radiol 2002; 43:3 91-95.
 • Gabriel M, Pawlaczyk K, Krasiński Z et al.: Location of femoral artery puncture site and the risk of postcatheterizationpseudoaneurysm formation. Int J Cardiol 2007; 120: 167-71.
 • Pawlaczyk K, Gabriel M, Juszkat R i wsp.: Ultrasonograficzna ocena morfologii tętniaków rzekomych w prognozowaniu skuteczności terapii uciskiem. Pol J Radiol 2008; 73: 16-21.
 • Ascher E, Marks NA, Schutzer RW et al.: Duplex-assisted internal carotid artery balloon angioplasty and stent placement: A novel approach to minimize or eliminate the use of contrast material. J Vasc Surg 2005; 41: 409-15.[Crossref]
 • Juszkat R, Pukacki F, Żabicki B i wsp.: Wyniki przezskórnej angioplastyki odcinka udowo-podkolanowego w zmianach miażdżycowych typu A według klasyfikacji TASC. Chirurgia Pol 2007; 9(4): 193-201.
 • Dzieciuchowicz Ł, Krasiński Z, Gabriel M i wsp.: Prospektywne porównanie czterech metod wewnątrzżylnej ablacji termicznej. Pol Przegl Chir 2011; 83: 1108-21.
 • Collins R, Cranny G, Burch J et al.: A systematic review of duplex ultrasound, magnetic resonance angiography and computed tomography angiography for the diagnosis and assessment of symptomatic, lower limb peripheral arterial disease. Health Technology Assessment 2007; 11: 1-199.
 • Hingorani A, Ascher E, Markevich N et al.: A comparison of magnetic resonance angiography, contrast arteriography, and duplex arteriography for patients undergoing lower extremity revascularization. Ann Vasc Surg 2004; 18: 294-301.[Crossref]
 • Ascher E, Markevich N, Schutzer R et al.: Duplex Art eriography Prior to Fernor a1 - Popliteal Reconstruction in Claudicants: A Proposal for a New Shortened Protocol. Ann Vasc Surg 2004; 18: 545-51.
 • Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA i wsp. oraz Grupa Robocza TASC II: Konsensus dotyczący postępowania w chorobie tętnic obwodowych (TASC II). Acta Angiol 2007; 13 (supl. D): D1-D80.
 • Lowery AJ, Hynes N, Manning BJ et al.: A prospective feasibility study of Duplex ultrasound arterial mapping, Digital-Subtraction Angiography, and Magnetic Resonance Angiography in management of critical lower limb ischemia by endovascular revascularization. Ann Vasc Surg 2007; 21: 443-51.[Crossref]
 • Davies AH, Wilcox JH, Magee TR: Colour duplex in assessing the infrainguinal arteries in patients with claudication. Cardiovasc Surg 1995; 3: 211-12.[Crossref][PubMed]
 • Legemate DA, Teeuwen C, Hoenveld H: The potential of duplex scanning to replace aorto-iliac and femoropopliteal angiography. Eur J Vasc Surg 1989; 3: 49-54.
 • Hingorani A, Ascher E, Markevich N et al.: Magnetic resonance angiography versus duplex arteriography in patients undergoing lower extremity revascularization: Which is the best replacement for contrast arteriography? J Vasc Surg 2004; 39: 717-22.[Crossref]
 • Hofmann WJ, Walter J, Ugurluoglu A et al.: Preoperative high-frequency duplex scanning of potential pedal target vessels. J Vasc Surg 2004; 39: 169-75.[Crossref]
 • Catalano C, Fraioli F, Laghi A et al.: Infrarenal aortic and lower-extremity arterial disease: Diagnostic performance of Multi-Detector Row CT Angiography. Radiology 2004; 231: 555-61.
 • Cernic S, Mucelli FP, Pellegrin A et al.: Comparison between 64-row CT angiography and digital subtraction angiography in the study of lower extremities: personal experience. Radiol Med 2009; 114: 1115-29.[WoS]
 • Willmann JK, Baumert B, Schertler T: Aortoiliac and lower extremity arteries assessed with 16-detector row CT angiography: prospective comparison with digital subtraction angiography. Radiology 2005; 236:1083-93.
 • Willmann JK, Mayer D, Banyai M et al.: Evaluation of peripheral arterial by-pass grafts with Multi-Detector Row CT Angiography: Comparison with Duplex US and Digital Subtraction Angiography. Radiology 2003; 229: 465-74.
 • Collins R, Burch J, Cranny G et al.: Duplex ultrasonography, magnetic resonance angiography, and computed tomography angiography for diagnosis and assessment of symptomatic, lower limb peripheral arterial disease: systematic review. BMJ 2007; 334: 1257-61.[WoS]
 • Biasi GM, Froio A: What have we learned from the Imaging in Carotid Angioplasty and Risk of Stroke (ICAROS) study? Vascular 2004; 12: 62-68.[PubMed]
 • Sirico G, Brevetti G, Lanero S et al.: Echolucent femoral plaques entail higher risk of echolucent carotid plaques and a more severe inflammatory profile in peripheral arterial disease. J Vasc Surg 2009; 49: 346-51.[WoS][Crossref]
 • Juszkat R, Jawień AA, Migda M i wsp.: Ultrasonograficzna ocena parametrów hemodynamicznych krążenia obocznego u chorych z niedrożną tętnicą udową powierzchowną. Acta Angiologica 2009; 15: 50-60.
 • Langsfield M, Nepute J, Hershey F: The use of deep duplex scanning to predicethaemodynamically significant aortoiliacstenoses. J Vasc Surg 1988; 7: 395-99.
 • Jargiełło T, Wroński J, Drelich-Zbroja A i wsp.: Wartość diagnostyczna pomiarów dopplerowskich indeksu wysokooporowego (HRI) w tętnicach kończyn dolnych u chorych z zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń (TAO) - doniesienie wstępne. Pol J Radiol 2003; 68: 75-80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10035-012-0047-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.