Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 83 | 12 | 646-651

Article title

Epidemiology of Cranio-Cerebral Injuries in Emergency Medical Services Practice

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Head injuries have always accompanied the man. Cranio-cerebral injuries are the most common and often can lead to an imminent threat to life.The aim of the study was the analysis of interventions of Emergency Medical Service teams in respect of patients manifesting symptoms indicative of suffered cranio-cerebral injuries.Material and methods. We analyzed the emergency intervent card (protection medically Piaseczno and Otwock in 2009) - the cranio-cerebral injuries (CCI).Results. We analyzed 1049 cases of CCI. Twice as likely to cranial injuries - brain affected men population. Most accidents happened in the afternoon (13-18) and in the summer months (June - August). Falls from height were the most common cause of cranio-cerebral injuries, but most cases related to the superficial bruising of the head.Conclusions. Cranio-cerebral injuries are the predominant group among all the injuries. Men twice as likely to suffer injury - cranial cerebral compared to women. Most CCI suffer economically active people of 30-39 years age bracket. The most common cause of injury - cranial brain are falls from height, also traffic accidents and falls at the same level. Contusion skins, open wound of the head and concussion injuries are the most common forms of cranio-cerebral injuries.

Publisher

Year

Volume

83

Issue

12

Pages

646-651

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2011
online
17 - 2 - 2012

Contributors

 • Collegium Masoviense School of Health Sciences in Żyrardów
 • Collegium Masoviense School of Health Sciences in Żyrardów

References

 • Abelson-Mitchell N: Epidemiology and prevention of head injuries: literature review. J Clin Nurs 2008; 17(1): 46-57.[WoS]
 • Bagłaj M, Czernik J, Ładogórska J: Lekki uraz głowy u dzieci - czy badanie radiologiczne i hospitalizacja sa konieczne w każdym przypadku? Pol Przegl Chir 2005; 7: 672-90.
 • Bidziński J: Neurochirurgia. PZWL, Warszawa 1981.
 • Boratyński W, Wocjan J, Kisiewicz R i wsp.: Analiza i ocena metod diagnostycznych w urazach czaszkowo-mózgowych u dzieci i młodzieży. Probl Chir Dziec 1990.
 • Brongel L: Założenia programu utworzenia ośrodków urazowych w Polsce. Ogólnopolski Przegl Med 2008; 12: 16-20.
 • Curie DG: Postępowanie w urazach głowy. α-medica Press, Bielsko-Biała 1994.
 • Edna TH: Head injuries admitted to hospital. Epidemiology, risk factors and long term outcome. J Oslo City Hosp 1987; 37.(9): 101-16.
 • Engberg AW, Teasdale TW: Epidemiology and treatment of head injuries in Denmark 1994-2002, illustrated with hospital statistics. Ugeskr Laeger 2007; 169.3: 199-203.
 • Głowacki J, Marek Z: Urazy czaszki i mózgu rozpoznawanie i opiniowanie. KWM, Kraków 2000.
 • Guzik P, Brongel L, Hładki W i wsp.: Ekonomiczne następstwa mnogich obrażeń ciała. Pol Przegl Chir 2004; 2: 223-31.
 • Havill JH et al.: Profile and cost of head injury patients admitted to the Waikato Hospital Intensive Care Unit. N Z Med J 1998; 111.1065: 161-63.
 • Karski J: Statystyka wypadków w Polsce. Służba Zdrowia nr 94-95 3089-90.
 • Kleiven SP, Peloso M, von Holst H: The epidemiology of head injuries in Sweden from 1987 to 2000. Inj ControlSafPromot 2003; 10.3: 173-80.
 • Lechowicz-Grochowska B, Ferber J: Postępy i kontrowersje w leczeniu chorych z ciężkimi urazami czaszkowo-mózgowymi. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 2001; 4 (1).
 • Masson F: Epidemiology of severe cranial injuries. Ann Fr Anesth Reanim 2000; 19.4: 261-69.[Crossref]
 • McMahon DJ, Shapiro MB, Kauder DR: The injured elderly in the trauma intensive care unil. Surg Clin North Am 2000; 1005-19.
 • Nowosławska E, Polis L, Krawczyk i wsp.: Urazy czaszkowo-mózgowe w materiale Kliniki Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej. 2001/2002; 5 (XXiX), 29.
 • Pappachan B, Alexander M: Correlating facial fractures and cranial injuries. J OralMaxillofac Surg 2006; 64(7): 1023-29.[PubMed]
 • Prusiński A: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2001.
 • Steudel WI, Cortbus F, Schwerdtfeger K: Epidemiology and prevention of fatal head injuries in Germany - trends and the impact of the reunification. Acta Neurochir (Wien.) 2005; 147(3): 231-42.
 • Szarpak Ł: Organizacja szpitalnego oddziału ratunkowego. Ogólnopolski Przegl Med 2009; 12.
 • Szarpak Ł: Centra urazowe w Polsce. Ogólnopolski Przegl Med 2009 12.
 • Szarpak Ł, Małysz M: Analiza urazowości u dzieci w materiale Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, (w:) Medycyna Ratunkowa w Polsce - 2009 (red.) Jakubaszko J, Wrocław 2009.
 • Wocjan J, Gajewski Z, Wocjan K i wsp.: Kliniczna analiza urazów czaszkowo-mózgowych w materiale Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Warszawie. Materiały VII Jednodniówki Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej PTChD. PZWL, Warszawa 1979, 79.
 • Zaba C et al.: Diagnostic errors in head injuries. Arch Med Sadowej Kryminol 2007; 57(1): 115-17.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10035-011-0103-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.