Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 82 | 3 | 147-158

Article title

Estimation of Predictive Factors Affecting Patency of Dialysis Arteriovenous Fistulae

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Native arteriovenous fistula is considered the best type of access for dialysis. Its function is affected by multiple factors.The aim of the study was to identify risk factors of the loss of fistula patency.Material and methods. Between 1990-2004, 218 patients underwent 276 surgical procedures involving vascular access creation. In 245 (89%) of cases, a fistula was created using only patient's own blood vessels; in 31 (11%) of cases a vascular graft was implanted. 158 (64%) radio-cephalic fistulae were created, 15 (6%) radiobasilic fistulae, 33 (14%) brachiocephalic and 39 (16%) brachiobasilic fistulae. Duration of primary patency was identified for 217 native fistulae. Age, gender, diabetes mellitus, type, mode of creation and fistula location, vein translocation, type of anastomosis and time of initial cannulation were analyzed as potential factors affecting the fistula patency. Cox proportional hazards model was used in the analysis.Results. Probability of fistula patency loss in patients above 46 years of age was 2.12-fold higher than in younger patients and 1.62-fold higher for end-to-side anastomosis versus end-to-end anastomosis. Risk of loss of patency in fistulae cannulated for the first time within the first 14 days, 15-21 days and 22-35 days from their creation was 31-, 19- and 7-fold higher than when they were cannulated after the first 35 days.Conclusions. Type of vascular anastomosis, age above 46 years and time of the first cannulation are independent risk factors of the loss of patency of vascular access. First cannulation should not take place earlier than 7 weeks after its creation.

Year

Volume

82

Issue

3

Pages

147-158

Physical description

Dates

published
1 - 3 - 2010
online
15 - 9 - 2010

Contributors

 • Department of General and Vascular Surgery, Międzyleski Specialistic Hospital in Warsaw
 • Department of General and Vascular Surgery, Międzyleski Specialistic Hospital in Warsaw

References

 • Kolff WJ, Berk HTHJ, ter Welle M et al.: The artificial kidney: a dialyser with a great area. Acta Med Scand 1944; 117: 121-34.
 • Konner K: History of vascular access for haemo-dialysis. Nephrol Dial Transplant 2005; 20(12): 2629-35.
 • Dialysis Outcomes Quality Initiatve - Clinical Practice Guidelines (NFK-DOQI). Am J Kidney Dis 1997; 30(4) suppl 3.
 • Silva MB, Hobson R, Pappas P et al.: A strategy for increasing use of autogenous hemodialysis access procedures: Impact of preoperative noninvasive evaluation. J Vasc Surg 1998; 27: 302-08.[Crossref]
 • Huber TS, Ozaki CK, Flynn TC i wsp.: Prospective validation of an algorithm to maximize native arteriovenous fistulae for chronic hemodialysis access. J Vasc Surg 2002; 36: 452-59.[Crossref]
 • Wałaszewski J, Rowiński W: Dostęp naczyniowy do dializ pozaustrojowych. W: Noszczyk W (red.) Chirurgia tętnic i zył obwodowych. Wyd. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998; 259-65.
 • Szmidt J: Dostęp naczyniowy dla potrzeb dializ. W: Szmidt J, Gruca Z, Krawczyk M, Kużdżał J, Lampe P, Polański J, (red.) Podstawy chirurgii. Wyd. 1, Medycyna Praktyczna; Kraków 2003; 1019-22.
 • Szmidt J: Przetoki tętniczo-żylne. W: Rutkowski B (red.) Dializoterapia w codziennej praktyce. Wyd. 2, Wydawnictwo Medyczne MAKmed; Gdańsk 1996; 421-31.
 • Zapalski S, Chęciński P: Przetoki tętniczo-żylne. W: Chęciński P, Czekalski S, Oszkinis G, Zapalski S (red.) Dostępy naczyniowe do dializ. Wyd. Med. Urban Partner, Wrocław 2001; 1-7.
 • Oszkinis G, Dzieciuchowicz Ł, Chęciński P i wsp.: Porównanie wyników zastosowania pomostu z polytetrafluoroethylenu z przemieszczonα podskórnie żyłα odłokciowα w celu uzyskania wtórnego dostępu do hemodializ. W: Mackiewicz Z (red.) Wybrane zagadnienia z chirurgii. Tom 2. Fundacja Polski Przeglαd Chirurgiczny; Warszawa 1999; 135-39.
 • Kapała A, Szczęsny W, Hryncewicz W i wsp.: Taktyka wykonywania dostępów naczyniowych do dializy przewlekłej w oparciu o doświadczenia własne. W: Mackiewicz Z (red.) Wybrane zagadnienia z chirurgii. Tom 2, Fundacja Polski Przeglαd Chirurgiczny; Warszawa 1999; 150-52.
 • Brescia MJ, Cimmino JE, Appel K et al.: Chronic hemodialysis using venipuncture and surgically created arteriovenous fistula. N Eng J Med 1966; 275: 1089-92.
 • Konner K: Vascular access in hemodialysis patient - Personal experience and review of the literature. Hemodial Int 2003; 7(2): 184-90.[Crossref][PubMed]
 • Konner K: A primer on the av fistula - Achilles' heel, but also Cinderella of haemodialysis. Nephrol Dial Transplant 1999; 14: 2094-98.[PubMed]
 • O'Hare A, Glidden D, Fox C et al.: High prevalence of peripheral arterial disease in persons with renal insufficiency. Circulation 2004; 109: 320-23.
 • Parfrey P, Foley R: The clinical epidemiology of cardiac disease in chronic renal failure. J Am Soc Nephrol 1999; 10: 1606-15.[PubMed]
 • Ascher E, Gade P, Hingorani A et al.: Changes in the practice of angioaccess surgery: Impact of dialysis outcome and quality initiative recommendations. J Vasc Surg 2000; 31: 84-92.[Crossref]
 • Grajek Z, Gacko M, Ostapowicz R i wsp.: Taktyka wytwarzania przetok dializacyjnych. Pol Merk Lek 2004; 17(100): 516-19.
 • Stehman-Breen CO, Sherrard DJ, Gillen D et al.: Determinants of type and timing of initial permanent hemodialysis vascular access. Kidney Int 2000; 57: 639-45.[Crossref]
 • Weiswasser JM, Kellicut D, Arora S et al.: Strategies of arteriovenous dialysis access. Semin Vasc Surg 2004; 17(1): 10-18.[Crossref]
 • Schwab SJ: Vascular access for hemodialysis. Kidney Int 1999; 55: 2078-90.[Crossref][PubMed]
 • Czekalski S: Niewydolność nerek i wskazania do dializoterapii. W: Chęciński P, Czekalski S, Oszkinis G, Zapalski S (red.) Dostępy naczyniowe do dializ. Wyd. Med. Urban Partner, Wrocław 2001; 9-25.
 • Prischl FC, Kirchgatterer A, Brandstatter E et al.: Parameters of prognostic relevance to the patency of vascular access in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 1995; 6: 1613-18.
 • Abularrage CJ, Sidway AN, Wieswasser JM et al.: Medical factors affecting patency of arteriovenous access. Semin Vasc Surg 2004; 17(1): 25-31.[Crossref]
 • Konner K: The initial creation of native arteriovenous fistulas: Surgical aspects and their impact on the practice of nephrology. Semin Dial 2003; 4: 291-98.
 • Gracz KC, Ing TS, Soung L-S et al.: Proximal forearm fistula for maintenance hemodialysis. Kidney Int 1977; 11: 71-74.[Crossref]
 • Bourquelot P: Dostęp naczyniowy. W: Davis A (red.): Chirurgia naczyniowa. Najważniejsze tematy przełomu wieku. Wyd.1, Via Medica; Gdańsk 2000; 26-36.
 • Titiz M, Yalti T, Krand O et al.: A venous "patch" technique improves patency rate of primary radiocephalic fistulas. J Vasc Access 2002; 3: 80-84.
 • Drαżkiewicz M, Kozik T, Wilczek J i wsp.: Przetoka A-V technikα "łaty''. W: Mackiewicz Z (red.) Wybrane zagadnienia z chirurgii. Tom 2. Fundacja Polski Przeglαd Chirurgiczny; Warszawa 1999; 133-34.
 • Kapała A, Szczęsny W, Hryncewicz W i wsp.: Zespolenie „teleskopowe” w wytwarzaniu przetok tętniczo-żylnych w celu przewlekłej hemodializy. Pol Przegl Chir 1998; 70(12): 1256-60.
 • Szczęsny W, Kapała A, Hryncewicz W i wsp.: Zespolenie „teleskopowe” w chirurgii dostępu naczyniowego: 11 lat doświad-czeń. W: Mackiewicz Z (red.) Wybrane zagadnienia z chirurgii. Tom 2. Fundacja Polski Przeglαd Chirurgiczny; Warszawa 1999; 198-201.
 • Cox DR: Regression models and life tables (with discussion). J Roy Stat Soc B 1972; 34: 187-220.
 • Rodriguez JA, Lopez J, Cleries M et al.: Vascular access for hemodialysis - an epidemiological study of the Catalan Renal Registry. Nephrol Dial Transplant 1999; 14: 1651-57.
 • Konner K, Nonnast-Daniel B, Ritz E: The arteriovenous fistula. J Am Soc Nephrol 2003; 14(6): 1669-80.[PubMed][Crossref]
 • Sulkowski U, Schulte H: Arguments in favour of a homologous concept for hemodialysis access procedures. Feasibility and results. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003; 26: 96-99.[PubMed][Crossref]
 • Grochowiecki T, Gałαzka Z, Nazarewski S i wsp.: Analiza czynności przetok tętniczo-żylnych u chorych dializowanych z powodu nefropatii cukrzycowej. Nefrol Dial Pol 2001; 5(1): 38-40.
 • Śnit M, Dwornicki M, Nałogowska-Głośnicka K i wsp.: Akces naczyniowy u chorych na cukrzycę i przewlekłα niewydolność nerek leczonych hemodializami - dziewięcioletnia obserwacja własna. Diabet Dośw Klin 2002; 2(4): 315-19.
 • Murphy GJ, Nicholson ML: Autogenous elbow fistulas: The effect of diabetes mellitus on maturation, patency, and complication rates. Eur J Vasc Endovasc Surg 2002; 23: 452-57.[Crossref]
 • Konner K: Primary vascular access in diabetic patients: an audit. Nephrol Dial Transplant 2000; 15: 1317-25.[PubMed]
 • Konner K, Hulbert-Shearon TE, Roys EC et al.: Tailoring the initial vascular access for dialysis patients. Kidney Int 2002; 62: 329-38.[Crossref]
 • Konner K: Increasing the proportion of diabetics with AV fistulas. Semin Dial 2001; 14(1): 1-4.[PubMed]
 • Robbin M, Gallichio M, Delerhoi et al.: US vascular mapping before hemodialysis access placement. Radiology 2000; 217: 83-88.
 • Grochowiecki T, Jakimowicz T, Gałαzka Z i wsp.: Wpływ cukrzycy na czynność przetok tętniczo-żylnych do dializ wytworzonych na naczyniach przedramienia. Pol Przegl Chir 2002; 74(6): 536-41.
 • Grochowiecki T, Nazarewski S, Gałαzka Z i wsp.: Dostęp naczyniowy do hemodializ u chorych z nefropatiα cukrzycowα. Standardy Medyczne 2003; 4(2): 784-90.
 • Hakaim AG, Nalbandian M, Scott T: Superior maturation and patency of primary brachiocephalic and transposed basilic vein arteriovenous fistulae in patients with diabetes. J Vasc Surg 1998; 27(1): 154-57.[PubMed][Crossref]
 • Konner K: When insufficient arterial inflow becomes the Achilles heel of the av-fistula - what are the surgical approaches? Nephrol Dial Transplant 2000; 15: 145-47.[PubMed]
 • Robbin M, Chamberlain N, Lockhart M et al.: Hemodialysis arteriovenous fistula maturity: US evaluation. Radiology 2002; 225: 59-64.[Crossref][PubMed]
 • Rayner HC, Pisoni RL, Gillespie BW et al.: Creation, cannulation and survival of arteriovenous fistulae: Data from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Kidney Int 2003; 63: 323-30.[Crossref]
 • Saran R, Dykstra DM, Pisoni RL et al.: Timing of first cannulation and vascular access failure in haemodialysis: an analysis of practice patterns at dialysis facilities in the DOPPS. Nephrol Dial Transplant 2004; 19: 2334-40.
 • Feldman HI, Joffe M, Rosas SE et al.: Predictors of successful arteriovenous fistula maturation. Am J Kidney Dis 2003; 42(5): 1000-12.[Crossref]
 • Song IS, Yang W, Kim S et al.: Association of plasma fibrinogen concentration with vascular access failure in hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1999; 14: 137-41.
 • Caplin N, Sedlacek M, Teodorescu V et al.: Venous access: Women are equal. Am J Kidney Dis 2003; 41(2): 429-32.[Crossref]
 • Astor BC, Coresh J, Powe NR et al.: Relation between gender and vascular access complications in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis 2000; 36(6): 1126-34.[Crossref]
 • De Marchi S, Falleti E, Giacomello R et al.: Risk factors for vascular disease and arterionenous fistula dysfunction in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 1996; 7: 1169-77.
 • Refsum H, Smith DA, Ueland P et al.: Facts and recommendations about total homocysteine determinations: An expert opinion. Clinical Chemistry 2004; 50(1): 3-32.[Crossref]
 • Shemin D, Lapane K, Bausserman L et al.: Plasma total homocysteine and hemodialysis access thrombosis: A prospective study. J Am Soc Nephrol 1999; 10: 1095-99.
 • Mallamaci F, Bonanno G, Seminara G et al.: Hyperhomocysteinemia and arteriovenous fistula thrombosis in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis 2005; 45(4): 702-07.[Crossref]
 • Levesque R, Dumont M, Leblanc M: No association between hyperhomocysteinemia and vascular access thrombosis in chronic hemodialysis. J Vasc Access 2003; 4: 14-20.
 • Bowden RG, Wyatt FB, Wilson R: Homocysteine and vascular access thrombosis in end-stage renal disease patients: A retrospective study. J Nephrol 2002; 15: 666-70.[PubMed]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10035-010-0020-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.