Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 82 | 2 | 59-62

Article title

Evaluation of Occurence and Characteristics of Thyroid Nodules in Patients after Surgical Treatment - Long-Term One Surgical Center's Experience

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the study was the evaluation of the occurrence and type of nodular lesions of thyroid gland in the materials of the 1st Department of General and Endocrinological Surgery of Medical University in Białystok from 1993 to 2006.Material and methods. The clinical material was based on 3477 patients that underwent thyreoidectomy for nodular disease in above-mentioned period. Four periods and research groups were established with regard to the character of the goiter according to histopathological examination.Results. The number of thyroidectomies was significantly decreased. There was a increase in the percentage of patients operated for multinodular non-toxic goiter and a significant decrease in the number of patients with multinodular toxic goiter in the whole research group. The percentage of patients that underwent thyroidectomy for mononodular non-toxic goiter was increased as well in women as in men. Mononodular toxic goiter rarely occurred and there was no case of it in men. With a passage of time there was a significant increase in the number of patients operated for papillary cancer as well as for follicular cancer. Medullary cancer and non-differentiated cancer rarely occurred in analyzed material.Conclusions. There was a distinct decrease in the frequency of the occurrence of nodular lesions as well as in the number of thyroidectomies. The profile of thyroid nodules underwent changes in given periods pointing out the lower frequency of toxic goiter and the higher frequency of neoplasmatic lesions in the third and particularly in the fourth research period.

Year

Volume

82

Issue

2

Pages

59-62

Physical description

Dates

published
1 - 2 - 2010
online
18 - 3 - 2010

Contributors

author
 • 1 Department of General and Endocrinological Surgery, Medical University in Białystok
 • 1 Department of General and Endocrinological Surgery, Medical University in Białystok
 • 1 Department of General and Endocrinological Surgery, Medical University in Białystok

References

 • Greenspan FS: Gruczoł tarczowy. W: Greenspan FS, Gardnem DG (red.) Endokrynologia ogólna i kliniczna., Wyd. I Polskie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004; s. 218-93.
 • Ruchała M, Szczepanek E: Choroba guzkowa tarczycy. Family Medicine & Primary Care Review 2008; 10(4): 1383-92.
 • Gniłka W, Pufal M, Gniłka A i wsp.: Zapalenie tarczycy w materiale własnym chorych obserwowanych z powodu wola w latach 1998-2002. Pol Przegl Chir 2004; 76: 351-58.
 • Rybiński K i wsp.: Chirurgia tarczycy. W: Schmidt J (red). Podstawy chirurgii. Tom II. Med Praktyczna; Kraków 2003; s. 1065-1107.
 • Rogowski F: Praktyczne aspekty radioizotopowego leczenia nadczynności tarczycy. Pol Merk Lek 1999; 6: 347-51.
 • Rudzki S, Matuszek M, Matras P i wsp.: Analiza przyczyn wczesnych powikłań po strumektomii. Wiad Lek 2006; LIX (3-4): 220-25.
 • Pyda-Bartkowska P, Kędziora R, Junik R i wsp.: Taktyka chirurgiczna i postępowanie pooperacyjne w wolu guzowatym - próba weryfikacji niektórych zasad leczenia na podstawie wyników odległych. Pol Przegl Chir 2002; 5: 379-92.
 • Cichoń S, Barczyński M, Anielski R i wsp.: Czy operować wole w wieku podeszłym? Przegl Lek 2001; 5: 439-42.
 • Dadan J, Ładny JR, Puchalski Z: Hyperthyroid goitre treated surgically. Roczn Akad Med w Białymstoku 1997; 42(1): 81-88.
 • Zonenberg A, Brzozowska M, Krętowski A i wsp.: Wpływ wprowadzenia obowiązkowego jodowania soli kuchennej na epidemiologię chorób tarczycy oceniany w populacji dziecięcej województwa podlaskiego. Endokrynol Pol 2002; 53(3): 313-23.
 • Jamski J, Barczyński M, Cichoń S: Taktyka i technika operacyjna w raku tarczycy. Pol Przegl Chir 2002; 74 (1): 61-71.
 • Dadan J, Dzięcioł J, Łaszkiewicz J i wsp.: Progresja raka tarczycy w ostatnim pięcioleciu. Fundacja Pol Przegl Chir 1999; 3(353): 54.
 • Pasieka Z, Jakubiak-Wielganowicz M, Matejkowska M i wsp.: Zmiany w obrazie raka tarczycy w latach 1991-2000 na podstawie weryfikacyjnej oceny histopatologicznej materiału własnego. Pol Przegl Chir 2004; 76 (6): 618-28.
 • Bandurska-Stankiewicz E, Aksamit-Białoszewska E, Stankiewicz A i wsp.: Zapadalność na raka tarczycy w obszarze epidemiologicznym Olsztyna i województwa olsztyńskiego w latach 1993-2004. Endokrynol Pol 2006; 57: 98-103.
 • Zonenberg A, Zarzycki W, Leoniak M: Wpływ awarii w Czarnobylu na występowanie nowotworów tarczycy - stan po 20 latach. Endokr Pol 2006; 57(3): 244-52.
 • Huszno B, Szybiński Z, Trofimiuk M i wsp.: Niedobór jodu a rak tarczycy w regionie krakowskim. Wiad Lek 2001; 54 (supl. 1): 163-68.
 • Lind P, Langsteger W, Molnar M et al.: Epidemiology of thyroid diseases in iodine sufficiency. Thyroid 1998; 8: 1179-83.
 • Szybiński Z, Huszno B, Rachtan J i wsp.: Epidemiologia raka tarczycy w Polsce. Wiad Lek 2001; 54 (supl.1): 106-16.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10035-010-0010-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.