PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 81 | 4 | 208-215
Article title

The Role of Venoscintigraphy in the Image Diagnostics of Lower Limb Venous System

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Keywords
Publisher

Year
Volume
81
Issue
4
Pages
208-215
Physical description
Dates
published
1 - 4 - 2009
online
14 - 5 - 2009
Contributors
 • Department of Endocrinology and Diabetology, Laboratory of Nuclear Medicine, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz
 • Department of Rehabilitation, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz
 • Department of Endocrinology and Diabetology, Laboratory of Nuclear Medicine, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz
 • Department of Rehabilitation, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz
 • Department of Rehabilitation, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz
author
 • Department of Endocrinology and Diabetology, Laboratory of Nuclear Medicine, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz
References
 • Jawień A, Grzela T, Ochwat A: Prevalence of chronic venous insufficiency in man and woman of Poland. Multicenter cross-sectional study of 40095 patients. Phlebology 2003; 3: 110-22.
 • Polański JA: Żylaki kończyn dolnych - niedoceniony problem kliniczny. Medycyna po Dyplomie 2007; 16: 113-16.
 • Chęciński P, Synowiec T, Chęcińska Z: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Przew Lek 2006; 5: 54-69.
 • Gutknecht P, Łuszczyńska-Nitka G, Siebert J: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w praktyce lekarza rodzinnego. Forum Medycyny Rodzinnej 2007; 1: 115-23.
 • Nordstrom M, Lindblad B, Bergqvist D, et al.: A prospective study of the incidence of DVT within a defined urban population. J Int Med 1992; 232: 155-60.
 • Filipecki S: Zakrzepica żył głębokich - częstość występowania, czynniki ryzyka, podstawy rozpoznawania i leczenia. Przew Lek 2000; 5: 34-41.
 • Silverstein MD, Heit JA, Mohr IILJ: Trends in the incidence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism: A 25-year population - based study. Arch Intern Med 1998; 158: 585-93.
 • Bernaducci MP: "Pathophysiologic mapping" of venous thromboembolism: opportunities for radiolabeled peptides. Q J Nucl Med 2003; 47: 292-320.
 • Ciecierski M, Piotrowicz R: Zakrzepica żył głębokich. W: Jawień A, Szewczyk MT (red.) Owrzodzenia żylne goleni. Wyd. 1. Twoje Zdrowie, Warszawa 2005, s. 27-36.
 • Do DD, Husmann M: Diagnosis of venous disease. Herz 2007; 32: 10-17.[Crossref][WoS][PubMed]
 • Tovey C, Wyatt S: Diagnosis, investigation, and management of deep vein thrombosis. BMJ 2003; 326: 1180-84.[WoS]
 • Yoshida S, Akiba H, Tamakawa M i wsp.: Spiral CT venography of the lower extremities by injection via an arm vein in patients with leg swelling. Br J Radiol 2001; 74: 1013-16.
 • Kawecki P: Badanie ultrasonograficzne żył kończyn dolnych. Wyd. 1. MediPage, Warszawa 2005.
 • Krzanowski M, Plichta A: Atlas ultrasonografii naczyń. Wyd. 1. Medycyna Praktyczna, Kraków 2000.
 • Małek G, Hajduk B, Tomkowski W, Skórski M: Ultrasonograficzne badanie żył kończyn dolnych i żyły głównej dolnej. W: Małek G (red.) Ultrasonografia dopplerowska, zastosowania kliniczne, tom II, Wyd. 1. MediPage, Warszawa 2003, s. 37-66.
 • Fraser DGW, Moody AR, Morgan PS, et al.: Diagnosis of Lower-Limb Deep Venous Thrombosis: A Prospective Blinded Study of Magnetic Resonance Direct Thrombus Imaging. Ann Intern Med 2002;136: 89-98.
 • Pruszyński B, Małek G: Układ naczyniowy. W: Pruszyński B (red.) Radiologia. Wyd. 1. Wydawnic-two Lekarskie PZWL, Warszawa 1999; s. 402-25.
 • Pechlivanis I, Engelhardt M, Scholz M, et al.: Deep venous thrombosis after lumbar disc surgery due to compression of the vena cava caused by a retroperitoneal haematoma. Eur Spine J (w druku).[WoS]
 • Stover MD, Morgan SJ, Bosse MJ, et al.: Prospective comparison of contrast-enhanced computed tomography versus magnetic resonance venography in the detection of occult deep pelvic vein thrombosis in patients with pelvic and acetabular fractures. J Orthop Trauma 2002; 16: 613-21.
 • Prokop M, Engelke C: Układ naczyniowy. W: Prokop M, Galanski M (red.) Spiralna i wielorzędowa tomografia komputerowa człowieka. Wyd. 1. MediPage, Warszawa 2007; s. 809-07.
 • Orbell JH, Smith A, Burnand KG, et al.: Imaging of deep vein thrombosis. Br J Surg 2008; 95: 137-46.
 • Walecki J, Furmanek MI: Wybrane zagadnienia z diagnostyki chorób naczyń obwodowych. W: Walecki J, Ziemiański A (red.) Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa w praktyce klinicznej. Wyd. 1. Springer PWN, Warszawa 1997, s. 411-12.
 • Królicki L: Medycyna Nuklearna. Wyd. 1. Fundacja im. L. Rydygiera, Warszawa 1995.
 • Goodacre S, Sampson F, Stevenson M, et al.: Measurement of the clinical and cost- effectiveness of non-invasive diagnostic testing strategies for deep vein thrombosis. Health Technol Assess 2006; 10: 1-168.
 • Migdalski A, Piotrowicz R: Metody nieinwazyjne, Metody inwazyjne. W: Jawień A, Szewczyk MT (red.) Owrzodzenia żylne goleni. Wyd. 1. Twoje Zdrowie, Warszawa 2005; s. 86-106.
 • Screaton NJ, Gillard JH, Berman LH, et al.: Duplicated superficial femoral veins: a source of error in the sonographic investigation of deep vein thrombosis. Radiology 1998; 206: 397-401.
 • Lim KE, Hsu WC, Hsu YY, et al.: Deep venous thrombosis: comparison of indirect multidetector CT venography and sonography of lower extremities in 26 patients. Clin Imaging 2004; 28: 439-44.[Crossref]
 • Chung JW, Yoon CJ, Jung SI, et al.: Acute iliofemoral deep vein thrombosis: evaluation of underlying anatomic abnormalities by spiral CT venography. J Vasc Interv Radiol 2004; 15: 249-56.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10035-009-0032-y
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.