PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 80 | 4 | 227-230
Article title

From Guild Surgery to Ludwik Rydygier Surgical Clinic Collegium Medicum, Nicholas Copernicus University in Toruń

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Keywords
Year
Volume
80
Issue
4
Pages
227-230
Physical description
Dates
published
1 - 4 - 2008
online
10 - 5 - 2008
Contributors
 • Kujawian-Pomeranian Regional Chamber of Physicians, Historical Committee, Toruń
References
 • Probst Ch.: Der Deutsche Orden und seine Medizinal wesen in Preussen. Hospital, Firmarie und Arzt bis 1525, Quellen und studien zur Geschichte des Deutschen Orden. Bad Godesberg 1969.
 • Biskup M, Labuda G: Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo-Ideologia. Wyd. Morskie, Gdańsk 1988.
 • Quassowski B: Obrigkeitliche Wohlefartspflege in Hanseastädten des Deutschordenslandes (Braunsberg, Elbing, Königsberg, Kulm und Thorn (bis 1525). III Wohefartspflege im engeren sinne. Ztschr des Westpreusischen Geschichtsvereins. Danzig 1919.
 • Łysiak M: Przywileje królów polskich dla szpitali i medyków toruńskich w czasie I Rzeczypospolitej (1454-1793). Arch Hist i Fil Med 1987; 50(2): 2715.
 • Sokół S.: Historia chirurgii w Polsce. Cz. I. Chirurgia okresu cechowego. Ossolineum PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków 1967; 37.
 • Herbst S: Toruńskie cechy rzemieślnicze. Zarys przeszłości. Nakładem Cechów Toruńskich. Drukarnia Toruńska S.A. 1933; 233.
 • Sokól S: Historia chirurgii w Polsce. Cz. I…op. cit: 193.
 • Polski Słownik Biograficzny 1961; T.9: 509-10.
 • Szpilczyński S: Stanisław Leszczyński prekursor nauk medycznych w Nancy. Arch Hist Med 1978; 41: 195.
 • Bieganowski L, Małłek J: Przyczynek do chirurgii okulistycznej w Polsce w XVI w. Toruńska operacja zaćmy Bartłomieja Płuczki. Kwartalnik Historii Nauk i Techniki 1980; 25, 2: 367-77.
 • Szczepanik M, Krawczyński M, Cichy W i wsp.: Obraz mukowiscydozy (CF) w opisach na początku XX w. Ped Pol 2003; 78: 79-82.
 • Krzyś J.: Szpitale wojskowe w Toruniu w latach 1806-1813. Rocznik Toruński 1990; 19: 211-17.
 • Nieuważny A: Kampania 1813 roku na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego. Dział Wydawnictw Naukowych UMK, Toruń, 1995; 80-246.
 • Seyda B: Dzieje medycyny w zarysie. PZWL, Warszawa 1973; 568.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu. Zespół AmT c sygn. 3396.
 • Sieńkowski E: Dr med. Leon Stanisław Szuman (1852-1920), chirurg, społecznik, poeta. Arch Hist Med 1984; 47: 133.
 • Jarczyk G, Jędrzejczyk W: Chirurgiczne leczenie choroby wrzodowej - Rys historyczny. Pol Przegl Chir 2001; 73(12): 1179-86.
 • Łysiak M: Dr med. Zdzisław Dandelski (1880-1954), wybitny chirurg i organizator szpitalnictwa toruńskiego, działacz samorządowy i społecznik. Pol Przegl Chir 2003; 75(10): 1002-10.
 • Jahresberischt des Diakonissen - Kranken hauses zu Thorn für das Jahr 1910-1911. buch - dr d. Th. Ostdeütschen ztg. G.m.b.tt, Thorn.
 • Brzeziński W: Droga życiowa i działalność naukowa Tadeusza Sokołowskiego. Arch Hist Med 1993; supl. 1, 3-10: 99-110.
 • Wankiewicz R: Ocena pracy służby zdrowia w czasie wojny obronnej 1939 roku. Praca habilitacyjna. Bydgoszcz 1987.
 • Łysiak M: Szkice biograficzne wojennego pokolenia lekarzy toruńskich 1939-1945. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001; 59-84.
 • Jędrzejczyk W: Toruńska szkoła chirurgii. Acta Medica 2003; 11-24.
 • Łysiak M: Chirurgia toruńska w zarysie. Wyd. TNT, Toruń 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10035-008-0028-z
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.