Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 80 | 2 | 69-74

Article title

Osteomyoperiosteal Decortication Supplemented by Bony Transplants in the Treatment of Primarily Created Bony Defects of the Forearm Bones in Patients After Forearm Replantation

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Amputation-type mutilation of forearm caused by crush or explosion mechanism result in bone defects of different size, which after successful replantation require filling by secondary reconstructive procedures.The aim of the study was presentation of the results of filling these defect by means oste-musculoperiosteal decortication with supplementation of cortico - canceleous bony transplants.Material and methods. From Jan. 1993 till Oct. 2006 14 men (mean age 31.3 y) were operated on for bone defects after 15.8 weeks on average. Defects of average size of 3.2 cm (range: 1.5 - 10 cm) were localized in shafts of forearm bones: radial bone (n=7), ulnar bone (n=4), both of the bones (n=3). The patients were free of any inflammatory process within the forearm. All patients had the osteosynthesis made by Rush pins (in 4 patients the previously made unstable osteosynthesis was removed and rush pins were inserted). Osteo-musculo-periosteal decortication of bony shafts was followed by implementation of bony transplants in subperiosteal space. These were bridging the defect. After operations the plaster cast was applied for 10.2 weeks on average.Results. X-ray control performed every 6 - weeks enabled the assessment of evolution of bony union within the defects. The final control was made 12 months after the operation. Healing of all of the wounds was uncomplicated. One patient was reoperated because of resorbtion of the bony transplants, but a proper bony union was achieved finaly after 15 weeks. In all of the other 13 patients the unification was achieved after 15.4 weeks on average (range from 14-18 weeks).Conclusion. Osteo-musculo-periosteal decortication is an effective method of filling the bony defects in patients after replantation of forearm.

Year

Volume

80

Issue

2

Pages

69-74

Physical description

Dates

published
1 - 2 - 2008
online
7 - 4 - 2008

Contributors

 • Subdepartment of Replantation of Limbs, St Hedwig's Hospital, Trzebnica
 • Subdepartment of Replantation of Limbs, St Hedwig's Hospital, Trzebnica
 • Subdepartment of Replantation of Limbs, St Hedwig's Hospital, Trzebnica
 • Subdepartment of Replantation of Limbs, St Hedwig's Hospital, Trzebnica

References

 • Kocięba R, Jabłecki J, Kaczmarzyk J i wsp.: Leczenie rozległego ubytku kości promieniowej przy pomocy wolnego, unaczynionego przeszczepu strzałki. Pol Przegl Chir 1995, 67: 6243-47.
 • Judet T, Richard L, de Thomasson E et al.: Current role of decortication in problems of bone healing. Chirurgie 1990; 116(4-5): 442-47.[PubMed]
 • Król J, Pucher A, Włodarczyk R: Leczenie stawów rzekomych kości długich dekortykacją kostno-mięśniową wg Judeta-Forbesa. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1973, 38: 555-57.
 • Karpina B: Ocena wyników leczenia sposobem Judeta-Forbesa zaburzeń zrostu złamań kości długich. Praca doktorska, AM Poznań 1988.
 • Jabłecki J, Kaczmarzyk J, Łapczyński D i wsp.: Leczenie zaburzeń zrostu kostnego po replantacji kończyn górnych metodą dekortykacji. Pol Hand Surg 1996; 1-2/21: 7-13.
 • Duspiva W, Biemer E, Stock W: Knochenheilung in Replantationschirurgie. Forschritte Med 1979;97: 953-60.
 • Judet R, Judet J: L'osteogenese et les retards de consolidationet les pseudoarthrosis des os langs. VIII Congress de la SICOT, New York 1960.
 • Forbes D: Subcortical iliac bone graft in fracture of the tibia. J Bone Joint Surg 1961; 43: 672-79.
 • Judet T, Richard L, Arnault O: Treatment of tibial pseudarthrosis using Robert Judet's method of osteoperiosteal decortication. Acta Orthop Belg 1992; 58 Suppl 1: 182-86.
 • Ruter A, Meyr E: Pseudoarthrosis. Chirurg 1999; 70(11): 1236-45.
 • Krzykawski R, Król R, Łach W i wsp.: Zastosowanie śródszpikowych ryglowanych gwoździ w leczeniu zaburzeń zrostu kości przedramienia. Streszczenia Referatów, XXXVI Zjazd PTO i Tr. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 2006; 71(5): 362.
 • Szojlew D, Ramatowski W, Józefaciuk D: Wyniki leczenia stawów opóźnionych i stawów rzekomych kości długich zmodyfikowaną metodą Judeta. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1971; 36(3): 311-16.
 • Burchardt H: Biology of bone graft repair. Clin Orthop 1983; 174: 28-35.
 • Reichert P, Rutowski R, Zimmer K i wsp.: Wyniki leczenia stawów rzekomych kości długich kończyny górnej metodą dekortykacji w zależności od rodzaju osteosyntezy. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 2007; 72(3): 175-79.
 • Kolbuszewski A, Bojanowski D, Marczyński W: Zaburzenia zrostu kości przedramienia - wyniki leczenia. Streszczenia Referatów, XXXVI Zjazd PTO i Tr. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 2006; 71(5): 362.
 • Ring D, Allende C, Jafarnia K: Ununited diaphyseal forearm fractures with segmental defects: plate fixation and autogenous cancellous bone-grafting. J Bone Joint Surgery 2004; 86(11): 2440-45.[PubMed]
 • Jabłecki J, Kaczmarzyk J, Łapczyński D i wsp.: Wybrane problemy zespoleń kostnych w replantacji kończyn. Pol Przegl Chir 1992; 64: 77-79.
 • Brzychczy A, Guzik P, Trybus M i wsp.: Replantacje kończyn - doświadczenia własne. Pol Przegl Chir 2005; 77: 1187-98.
 • Żyluk A, Walaszek I: Ocena wyników replantacji kończyn górnych. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 2007; 72(3): 165-73.
 • Pitrowski M, Baczkowski B, Markowicz A i wsp.: Zależność wyników leczenia stawów rzekomych trzonów kości przedramienia od zastosowanych metod operacyjnych. Ortop Traum Rehab 2005; 4: 374-82.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10035-008-0004-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.