Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 10 | 3 | 13-20

Article title

Manufacturing of phosphoric acid from hydroxyapatite, contained in the ashes of the incinerated meat-bone wastes

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The results of the investigations concerning phosphoric acid manufacturing, by the extraction method, from the ashes containing hydroxyapatite, obtained through the thermal treatment of bone sludge have been presented. The incinerated bone sludge with ~ 16% P content and the minimal amount of impurities can be an alternative source for phosphoric acid production. The process consists in two stages. In the 1st stage, reaction of hydroxyapatite with phosphoric acid resulting in monocalcium phosphate formation in the solution obtained is carried out. The tests revealed that overall hydroxyapatite dissolution in phosphoric acid takes place when the concentration is 37% H3PO4. In the 2nd stage monocalcium phosphate is converted into calcium sulphate using concentrated sulphuric acid at the recommended temperature of 95°C. The principles of the technological idea of the process of phosphoric acid manufacturing from HA-containing ashes, obtained by bone wastes incineration, as well as a preliminary economic analysis for the production of 10 000 t/year of food-grade phosphoric acid have been developed.

Publisher

Year

Volume

10

Issue

3

Pages

13-20

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2008
online
8 - 10 - 2008

Contributors

 • Institute of Chemistry and Inorganic Technology, Cracow University of Technology, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraköw, Poland
 • Institute of Chemistry and Inorganic Technology, Cracow University of Technology, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraköw, Poland
 • Institute of Chemistry and Inorganic Technology, Cracow University of Technology, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraköw, Poland

References

 • Kowalski, Z. (1998). Czystsza produkcja jako strategia ochrony środowiska naturalnego. Biuletyn nr 3. Kraköw, Polska: Komitet Inżynierii Środowiska PAN.
 • Kowalski, Z. & Kulczycka J. (2004). Cleaner production as a basic element for the sustainable development strategy. P. J. Chem. Technology 6, 4, 35-40.
 • Steen, I. (1998) Phosphorus availability in the 21st century: Management of non-renewable resources, Phosphorus and Potassium, 217, 25-31.
 • Phosphates, August 1997. European Chemical Industry Council and C.E.E.P.
 • Krupa-Żuczek, K. (2007). Receiving phosphoric acid from bone sludge from meat industry. Unpublished doctor's thesis, Cracow University of Technology, Poland.
 • Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption, Official Journal of the European Communities, No L 273, 10.10.2002.
 • Pezacki, W. (1991). Przetwarzanie surowcöw rzeźnych. Wpływ na środowisko przyrodnicze. Warszawa, PWN.
 • Konopka, M., Kowalski Z., Fela K., Cholewa J., Bajcer T. & Klamecki G. (2006). Charakterystyka nisko-temperaturowego procesu otrzymywania protein na bazie tkanki mięsno-kostnej z zastosowaniem wybranych enzymöw. Recyklace Odpadů X. VŠB Ostrava, Czech Republic, 03.11.2006, 311-316.
 • Minczewski, J. & Marczenko, Z. (1965). Chemia analityczna. Warszawa, PWN.
 • Polish Standard. (1988). Chemical fertilizer. Laboratory test of phosphate content. PN-88/C-87015.
 • Wandrasz, A.J. & Wandrasz, A.Z. (2005). Badanie składu elementarnego i właściwości kalorycznych produktöw zwierzęcych. Paliwa z odpadöw, t.5. Gliwice, Wyd. Helion.
 • Kowalski, Z., Wzorek, Z., Krupa-Żuczek, K. & Sobczak, A. (2007) Możliwości otrzymywania hydroksyapatytu poprzez kalcynację pöłproduktöw kostnych z przemysłu mięsnego. Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały, Tom 4, nr 1, 7-11.
 • Polish Standard (1997) Fodder. Phosphate of fodder. PN-R-64803.
 • Praca zbiorowa. (1958) Technologia związköw fosforowych. Warszawa, PWT.
 • Görecki, H. (1980) Bezodpadowe metody przetwarzania mineralnych surowcöw fosforowych. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Becker, P. (1983) Phosphates and Phosphoric Acid, Raw materials, Technology and Economics of the Wet process, Marcel Dekker Inc., New York.
 • Unpublished information material of "Wizöw" establishment.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10026-008-0030-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.