Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 10 | 1 | 49-51

Article title

Hydrophobization of fine solids presented on the example of limestone powder

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The work proposes a new method of hydrophobization of limestone powder from stearic acid vapour or stearic acid ether solution. The obtained product is characterised by all properties typical of water-resistant materials. The evaluation of these properties has been carried out according to Polish Standard PN-G-11020 and analysed with research methods originally used for powder technique.

Publisher

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

49-51

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2008
online
3 - 4 - 2008

Contributors

 • Faculty of Fuels and Energy, University of Science and Technology, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland

References

 • Rokiel, M. (2006). Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa.
 • Cybulski, W. & Tarnowski, J. (1952). Niebezpieczeństwo wybuchu pyłu węglowego i sposoby jego zwalczania. PWT, Katowice.
 • Polska Norma. (1994). Pył kamienny przeciwwybuchowy. PN-G-11020.
 • Nowakowski, N. & Ahmad, M. S. (1993). Przyczynek do zagadnienia uodparniania tworzyw gipsowych na działanie wody. Cement - Wapno - Gips, 5, 159 - 163.
 • Domasłowski, W., Kęsy-Lewandowska, M. & Łukaszewicz, J. W. (1998). Badania nad konserwacją murów. Uniw. M. Kopernika, Toruń.
 • Czarnecki, L., Broniewski, T. & Henning O. (1996). Chemia w budownictwie. Arkady, Warszawa.
 • Ostrowski, C. (1983). Metody uodparniania tworzyw gipsowych na działanie wody i ich ocena. Cement - Wapno - Gips, 2, 46 - 48.
 • Chyliński, W. & Sulewski, Z. (1977). Ocena przydatnoości rozcieńczalnych w wodzie środków silikonowych do hydrofobizacji płyt gipsowych i betonowych. Zesp. Rzesz., SITPChem, Warszawa.
 • Mazur, S. & Zacharowa, M. (1961). Impregnacja powierzchniowa odlewów gipsowych i warstwy ochronne. Cement - Wapno - Gips, 1, 12 - 16.
 • Pietroń, J. (1985). Spoiwo gipsowo - anhydrytowo - wapienne. Praca doktorska, AGH, Kraków.
 • Pichniarczyk, P. (2000). Hydrofobizacja lekkich poryzowanych zaczynów z gipsu syntetycznego otrzymywanego w procesie odsiarczania spalin. Praca doktorska, AGH, Kraków.
 • Ostrowski, C. (1976). Zastosowanie związków organicznych do hydrofobizacji tworzyw gipsowych, Prace Inst. Miner. Mater. Budowl., Opole.
 • Wlassak, P. (1960). Produkcja gipsu ceramicznego z surowców krajowych. Klasyfikacja dodatków przyspieszających i opóźniających proces wiązania gipsu. Cement - Wapno - Gips, 6, 29 - 34.
 • Pakowski, Z. & Maciszewska, K. (2003). Ocena przydatności metod hydrofobizacji filtrów włóknistych z naniesionym aerożelem krzemionkowym. Przem. Chem., 82, (8-9), 1243 - 1249.
 • Lebecki, K. (1993). Neutralizacja osiadłego pyłu węglowego jako zabezpieczenie przed przenoszeniem wybuchu, Prace Naukowe Głów. Inst. Górn., 784.
 • Łukowski, P. (2003). Domieszki do zapraw i betonów. Polski Cement Sp. z o.o., Kraków.
 • Mizera, J. (2003). Mechanizm oddziaływania cyklicznych nawilgoceń oraz wpływ dodatków polimerów na właściwości tworzyw gipsowych. Naczelna Organizacja Techniczna, Rada w Opolu, Opole.
 • Buczek, B., Vogt, E. & Żyła, M. (2005). Analiza możliwości hydrofobizacji pyłu wapiennego produkowanego w Kopalni Wapienia "Czatkowice". Kraków (praca niepublikowana).
 • Buczek, B. & Geldart, D. (1989). Wpływ drobnych cząstek na właściwości warstwy fluidalnej. Inż. Chem. i Proc., 2, 313 - 329.
 • Lasoń, M. & Żyła, M. (1963). Aparatura do wyznaczania izoterm sorpcji i desorpcji par metoda mikrobiuretek. Chem. Anal., 8, 279 - 289.
 • Buczek, B. (1987). Oznaczanie gęstości pozornej adsorbentów i katalizatorów. Chem. Anal., 32, 969 - 974.
 • Polska, Norma. (1974). Ocena czystości powietrza. Badanie fizycznych własności pyłów. PN-74/Z-04002.
 • Thomas, M. A. (2005). Powder Density in Solid Dosage Forms, Quantachrome Instruments Corporation, from
 • Carr, R. (1965). Classifying Flow Properties of Solids. Chem. Eng., 72, 3, 68-72.
 • Kozłowski, B. & Sobala, J. (1970). Walka z pyłem węglowym w kopalniach węgla kamiennego. Wyd. śląsk, Katowice.
 • Opaliński, I. (2002). Oddziaływania adhezyjne w materiałach rozdrobnionych. Wpływ stanu powierzchni i warunków przebiegu procesu na siły adhezji kapilarnej. Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10026-008-0012-8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.