Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 9 | 4 | 102-106

Article title

The effect of composts from potato pulp and municipal sewage sludge for changes of microelements in the soil during incubation

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The total and soluble content of microelements in the soil was described in the laboratory experiment. The soil was incubated with three doses of composts with a participation of municipal sewage sludge and potato pulp. The obtained results of the experiment pointed that all the composts increased an average total content and the forms soluble in 1 M HCl of microelements in the soil in comparison with the control. In the majority of the variants, the composts made with the 70% participation of municipal sewage sludge and 30% addition of straw or sawdust caused an increase of the content of the analyzed elements in the soil than the composts with the 70% participation of potato pulp and 30% addition of straw or sawdust. The differences are connected with a higher content of microelements, which were put in the soil, with the composts with the 70% participation of municipal sewage sludge and 30% addition of straw or sawdust. There are no differences in the formation of the content of microelements in the soil, which were depended on the type of the structural - formative component during the production of composts. The quantity of the composts' dose had an influence on the formation of the participation of the soluble form of microelements in the total content in the soil. The participation of the soluble form of cadmium, cooper, manganese and nickel in the total content in the soil increased along with increasing the dose of composts. The content of the total forms in the soil incubated with the composts included in the standard for the light soils.

Publisher

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

102-106

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2007
online
30 - 1 - 2008

Contributors

 • Department of Environmental Chemistry, University Agricultural, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 • Department of Environmental Chemistry, University Agricultural, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland

References

 • Baran S., Turski R.: Wybrane zagadnienia z utylizacji i Wydawnictwo AR Lublin, 1999, ss. 336.
 • Baran S.: Zasoby i gospodarka odpadami organicznymi w Polsce. Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej. Wydaw. Rzeszów, 2005, 17 - 40.
 • Czekała J.: Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmowych. Fol. Univ. Stetnensis, 200, Agricultura, 1999, 77: 33 - 38.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M.: Pierwiastki śladowe jako kryterium rolniczej przydatności odpadów. Wydaw. IUNG. Puławy Seria P, 1987, (33).
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A.: WartośĆ nawozowa komunalnych osadów ściekowych. PTIE Oddział Szczeciński: 2000, ss 62.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A.: Produkcja i rolnicze wykorzystanie kompostów z osadu ściekowego z dodatkiem różnych komponentów. PTIE Oddział Szczeciński, 2002, ss. 39.
 • Krzywy E., Krzywy J.: Skład chemiczny odpadów ziemniaczanych i osadów ściekowych w aspekcie możliwości wykorzystania ich do celów nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 2003, 494: 233 - 239.
 • Krzywy E., Krzywy J.: Optymalizacja właściwości nawozowych odpadów pochodzenia organicznego w wyniku ich kompostowania. Wybrane aspekty zagospodarowania odpadów organicznych a produkcja biomasy wierzby energetycznej. Wydaw. Rzeszów: 2005, 41 - 62.
 • Mazur T.: Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol., 1996, 437: 13 - 22.
 • Mazur T., Krzywy E., Mazur Z., Wojtas A.: Wpływ kompostów otrzymanych na bazie wycierki ziemniaczanej na plon i cechy morfologiczne pszenżyta i rzepaku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2004, 499: 230 - 239.
 • Oleszkiewicz J.: Gospodarka osadami ściekowymi. Poradnik decydenta. LEM s.c. Kraków, 1998, ss. 284.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony środowiska, Warszawa, 1991, ss. 364.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz. U. z dnia 29 października 2004 r, nr 236, poz. 2369.
 • Urbaniak M.: Przeróbka i wykorzystanie osadów ze ścieków komunalnych. PAN, 1997, ss. 80
 • Wołoszyk Cz.: Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ściekowych i odpadami przemysłowymi. Rozprawa nr 217. Wydaw. AR Szczecin, 2003, ss. 120.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10026-007-0100-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.