Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 9 | 4 | 98-101

Article title

The influence of the composts with the participation of municipal sewage sludge on the available forms of phosphorus in the soil as well as the yield of the seeds of spring rape

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The field and laboratory experiment was carried on the brown incomplete soil of the complex of rye good. The obtained results in the yield experiment show that the composts with the participation of municipal sewage sludge increased essentially the yield of the seeds of spring rape in comparison with the control variant. Doubling of the doses of mineral nitric - potassium fertilization against the background of the composts did not have a significant influence on increasing the yield of the seeds of spring rape in comparison with the single doses. The composts with the participation of municipal sewage sludge in the field and laboratory experiment caused a significant increase of the content of the available forms of phosphorus in the soil. As time went by the distribution of the composts in the soil, the content of the available forms of phosphorus increased.

Publisher

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

98-101

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2007
online
30 - 1 - 2008

Contributors

author
 • Department of Environmental Chemistry, University Agricultural, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 • Department of Environmental Chemistry, University Agricultural, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 • The West Pomeranian Agency of Restructuring, Modernization of Agriculture, Szczecin, Poland
 • Department of Environmental Chemistry, University Agricultural, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland

References

 • Baran S., Flis - Bujak M., Turski R., Żukowska G. Przemiany substancji organicznej w glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 1993, 409: 243 - 250.
 • Baran S., Szczepanowska I., Saadi L. Wpływ użyźnienia osadem ściekowym o różnym stopniu przetworzenia na zawartośĆ form azotu w glebie lekkiej, Fol. Univ. Stetinensis, 200 Agricultura, 1999, (77): 15 - 20.
 • Czekała J. Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmowych, Fol. Univ. Stetinensis, 200 Agricultura, 1999, (77): 33 - 38.
 • Czekała J. WartośĆ próchniczotwórcza i działanie nawozowe osadu ściekowego, Fol. Univ. Stetinensis 211 Agricultura, 2000, (84): 75 - 80.
 • Goliński P. Produkcyjne i ekologiczne uwarunkowania wapnowania gleb pod użytkami zielonymi. Nawozy i nawożenie, 2006, 2(27): 86 - 123.
 • Gosek S. Regionalne zrożznicowanie bilansu zawartości przyswajalnego potasu i magnezu w glebach Polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, 888: 80 - 85.
 • Grzebisz W., Diatta J. B., Szczepaniak W. Produkcja i ekologiczne uwarunkowania wapnowania gleb gruntów ornych. Nawozy i nawożenie, 2006, (2) 27: 69 - 85.
 • Hermann J. Problemy mikrobiologicznego skażenia gleby osadami ściekowymi, Ekologia i Technika, 1994, 6 (12): 29 - 30.
 • Krzywy E. Ciubak J. Problemy nawożenia gleb i roślin w świetle zachodzących przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Pol. Tow. Inż. Ekologicznej Oddział Szczeciński, 2006, 5 - 11.
 • Krzywy E., Krzywy J. Skład chemiczny odpadów ziemniaczanych i osadów ściekowych w aspekcie możliwości wykorzystania ich do celów nawozowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 2003, 494: 233 - 239.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A. WartośĆ nawozowa komunalnych osadów ściekowych. Oddział Szczeciński PTIE, 2000, 5 - 58.
 • Krzywy J., Krzywy E. Wpływ nawozów wieloskładnikowych oraz odpadu przemysłowego zawierającego siarkę i żelazo na niektóre cechy żyzności gleby. Bioremediacja Gruntów. Politechnika śląska. Gliwice, 2002, 225 - 230.
 • Maćkowiak Cz. Skład chemiczny osadów ściekowych i ich wartośĆ nawozowa. Przegląd komunalny nr 1. Wydaw. Abrys, Poznań, 2000, 7 - 8.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony środowiska, Warszawa, 1999, ss. 364.
 • Panak H. Przewodnik metodyczny do Ćwiczeń z chemii rolnej, Wydaw. ART. Olsztyn., 1995, ss: 186.
 • Rozwadowski P., Kałuża L., Ginalski S. Przemysł nawozów mineralnych. Pol. Tow. Inż. Ekologicznej Oddział Szczeciński, 2006, 29 - 50.
 • Siuta J., Wasiak G. Zasady wykorzystania osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe (przyrodnicze), PTIE Warszawa nr 3, 2001, 13 - 42.
 • Urbaniak M. MożliwośĆ wykorzystania osadów ze ścieków komunalnych. Wyd. Ekoinżynieria, 1997, 58 - 64.
 • Wołoszyk Cz. Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ściekowych i odpadami przemysłowymi. Wydawnictwo AR w Szczecinie 2003. Rozprawa 217, 2003, ss120.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10026-007-0099-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.