Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 9 | 4 | 91-97

Article title

A model of the meat waste management

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The European Union produces about 18 million tons of waste from meat industry per year. The real danger of the BSE disease caused a necessity of looking for a new alternative solution of meat waste management. The proposed solution of meat industry waste management would create meat production waste free with the use of the cleaner production method. Cleaner production includes: pollution prevention, reduction of the source, recovery of materials and energy (for example: the recovery of blood plasma and protein hydrolisate from bone sludge) and their recycling. The thermal processing of meat industrial waste (bone sludge, meat-bone meal and odour) is anticipated, too. Ashes from meat calcining have the phosphorus content close to its concentration, of the typical phosphoric raw materials. That confirmed the possibility of using such ashes as the substitute of phosphoric raw materials. The target model of waste free meat waste management included the results of the implemented and current research.

Publisher

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

91-97

Physical description

Dates

published
1 - 12 - 2007
online
30 - 1 - 2008

Contributors

 • Institute of Chemistry and Inorganic Technology, Cracow University of Technology, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland
 • Institute of Chemistry and Inorganic Technology, Cracow University of Technology, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland

References

 • Wilkosz-Język A. Otrzymywanie fosforanu wapnia z mączki mięsno-kostnej, Praca doktorska, Politechnika Krakowska, 2007.
 • Kowalski Z. Odpady mięsne a emisja odorów, Przegląd Komunalny, 2007, 1(184), 52
 • Kowalski Z., Konopka M., Krupa-Żuczek K., Wilkosz A. Animal Fat Recovery from Meat and Postflotation Waste and their Use as Substitute of Natural Gas, 10th Conference on Environment and Mineral Processing, VSB-TU Ostrava, Czech Republic 22-26.06.2006, 271.
 • Kowalski Z., Kulczycka J. Cleaner production as a basic element for the sustainable development strategy. Polish Journal of Chemical Technology 2004, 6, 4, 35
 • Cleaner production and the Cleaner Production Program UNEP Industry and Environment, October - December, Paris, 1994.
 • Czaja S. Analiza zgodności funkcjonujących w Polsce elementów fiskalnych z celami Zintegrowanej polityki produktowej, AE Wrocław 2003 (not published).
 • Krupa-Żuczek K. Otrzymywanie kwasu fosforowego ze szlamów kostnych z przemysłu mięsnego, Praca doktorska, Politechnika Krakowska, 2007.
 • Steen I. Phosphorus availability in the 21st century: Management of a non-renewable resources, Phosphorus and Potassium. 217, 1998, 25-30
 • Poskrobko B. Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998.
 • Kowalski Z., Kulczycka J. Management of animal waste. Conference on Industrial Pollution and Sustainable Development, University of Maribor Slovenia, 14-17 December 2005.
 • Rozporządzenie Rady Europy (WE) Nr 999/2001.
 • Dyrektywa Rady 86/609/EEC z dnia 24 listopada 1986 o ujednoliceniu ustaw, rozporządzeń administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących ochrony zwierząt używanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych.
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 1774/2002 z 3 października 2002.
 • Dyrektywa Rady Europy 96/23/WE z 28 kwietnia 1996 dotycząca środków nadzorowania pewnych substancji i ich pozostałości w żywych zwierzętach i wyrobach pochodzenia zwierzęcego.
 • Wandrasz A. J., Wandrasz A. Z. Badanie składu elementarnego i właściwości kalorycznych produktów zwierzęcych, Materiały V Międzynarodowej Konferencji "Paliwa z odpadów", Wyd. Helion, Gliwice 2005, 225.
 • Cholewa, J., Prorok, W., Balisz, J., Bajcer, T., Klamecka, A., Klamecki, G. Założenia technologiczne dla produkcji plazmy metodą wirowania krwi, PPHU Duda-Bis Sosnowiec, 2004 (not published).
 • Silva V. D. M., Silvestre M. P. C. Functional properties of bovine blood plasma intended for use as a functional ingredient in human food, Lebensmittel Wissenschaft und Technologie, 2003, 36, 709.
 • Weir G. S. D. in Hudson B. J. F. (Editor), Developments in Food Proteins, vol. 4, Elsevier Applied Science Publishers, New York 1986, 175.
 • Damodaran S. in Nakai S., Modler H. W. (Editor), Food Proteins - Properties and Characterisation, VCH, New York 1996, 167.
 • Adler-Nissen J. Enzymatic Hydrolysis of Food Proteins, Elsevier, New York 1986.
 • Konopka M., Kowalski Z., Fela K., Cholewa J., Bajcer T. Charakterystyka niskotemperaturowego procesu otrzymywania protein na bazie tkanki mięsno-kostnej z zastosowaniem enzymów. Recyclace Odpadu X, VSB Ostrava, Czech Republic, 03.11.2006, 311.
 • Konopka M., Kowalski Z., Cholewa J. Decolorization of protein hydrolysates from deproteinase of bone waste with use of hydrogen peroxide. Chemistry and Biochemistry in the Agricultural production, Environmental Protection, Human and Animal Health. Chemistry for Agriculture, Vol. 7, Czech-Pol Trade, Jesenik, Czech Republic, 2006, 742.
 • Pezacki W. Przetwarzanie niejadalnych surowców rzeźnych, PWN Warszawa, 1987.
 • Wybór W., Zaborski M. Budowa i własności kolagenu, oraz żelatyny. Polimery 2000, 45, 1, 10.
 • Rutkowski A. (Editor), Żelatyna. Właściwości - technologia - użytkowanie, Polska Izba Dodatków do Żywnosci, Wyd. Apeks, Konin, 1999.
 • Cholewa, J., Kowalski, Z. Koncepcja wykorzystania tłuszczu z odpadów poflotacyjnych jako zamiennika gazu ziemnego, PPUH Duda-Bis, Sosnowiec 2005 (not published).
 • Krupa -Żuczek K., Wilkosz A., Wzorek Z. Receiving phosphoric acid from meat industry waste. Polish Journal of Chemical Technology, 2004, 1, 161.
 • Wzorek Z., Lenik E., Gorazda K. Popioły ze spalania odpadów z przemysłu mięsnego i osadów ściekowych jako źródło fosforu, Materiały V Międzynarodowej Konferencji "Paliwa z odpadów", Wyd. Helion, Gliwice 2005, 135.
 • Kowalski, Z., Wzorek, Z., Cholewa, J., Krupa -Żuczek, K. Instalacja do wytwarzania związków fosforu na bazie tkanek mięsno-kostnych i kwasów mineralnych dla, P. P. H. U. Duda-Bis w Sosnowcu, CzęśĆ I - Projekt Technologiczny, Sosnowiec 2004, (not published).
 • Krupa - Żuczek K., Wilkosz A., Wzorek Z. Receiving phosphoric acid from meat industry waste, 1st International Seminar, Modern Polymeric Materials for Environmental Application, Krakow 16-18 December 2004, 157.
 • Kowalski, Z., Wzorek, Z., Cholewa, J., Krupa -Żuczek, K. Koncepcja technologiczna wytwarzania związków fosforu na bazie tkanek mięsno-kostnych i kwasów mineralnych, Politechnika Krakowska 2004, (not published).
 • Technologia związków fosforu. Praca zbiorowa, WNT Warszawa, 1958.
 • Wilkosz A., Krupa - Żuczek K., Konopka M., Wzorek Z. Produkcja fosforanu jednowapniowego na bazie odpadów z przemysłu mięsnego, VI Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle Chemicznym i Rolnictwie (streszczenia), Międzyzdroje 2004, 223.
 • Kowalski Z., Wzorek Z., Konopka M., Banach M. MożliwośĆ eliminacji odorów w ramach wdrażanie rozwiązań czystszej produkcji w FARMUTIL HS, Ekotechnika, 2007, 1,41, 34.
 • Zaborski M., Lipińska M. Właściwości kauczuku zawierającego jako napełniacz strącaną kredę modyfikowaną aminokwasami. Polimery 2002, 47, nr 6, 429.
 • Jamroz, D. Określenie chemicznych i funkcjonalnych właściwości produktów przerobu krwi i kości wieprzowych; możliwości ich zastosowania w żywieniu zwierząt monogastrycznych - drobiu. Akademia Rolnicza Wrocław, 2006 (not published).
 • Podkówka W. (Editor), Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, PWN Warszawa, 2001.
 • Wilkosz A., Krupa-Żuczek K., Wzorek Z. Possibilities of use of bone meal in the chemical industry, Polish Journal of Chemical Technology, 2004, 6, 3, 39.
 • Wilkosz A., Kowalski Z., Wzorek Z. Określenie możliwości spalania mączki mięsno-kostnej. Materiały V Międzynarodowej Konferencji "Paliwa z odpadów", Wyd. Helion, Gliwice 2005, 295.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10026-007-0098-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.