Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 9 | 3 | 114-117

Article title

An impact of municipal sewage sludge and wheaten straw on some indicators of soil fertility

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In a two-factor pot experiment the impact of applied diverse doses of municipal sewage sludge and equal dose of wheaten straw, with and without supplemental mineral N and NPK fertilization, on some fertility properties of soil was assessed. The soil used in the experiment was acid brown incomplete soil (good rye complex). The grass - Festulolium - was the test plant, harvested four times and in the second year - common sunflower and blue phacelia. After the harvest of phacelia, the pH (in 1 M KCl), the content of total nitrogen, total carbon and the available forms of P, K and Mg were analyzed.Fertilization with sewage sludge and straw failed to have a significant influence on the change of the soil pH. However, all doses of sewage sludge + straw, in comparison with the control, significantly increased the content of total carbon (from 31.8 to 37.8%) and total nitrogen (from 34.3 to 52.2%) in the soil. There was significantly more phosphorus available in the soil from all the objects with sewage sludge and straw than in the soil from the control object (from 8.2 to 21.6%), while the content of potassium was higher only in the soil from the object with 1.5% of sewage sludge + straw and magnesium at the highest dose of sewage sludge. The mineral N and NPK fertilization, used against the background of sewage sludge and straw, did not have asignificant impact on the shaping of the analyzed soil fertility indicators.

Publisher

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

114-117

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2007
online
6 - 11 - 2007

Contributors

 • Department of Environmental Chemistry, University of Agriculture, ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
 • Department of Environmental Chemistry, University of Agriculture, ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland

References

 • Mazur T.: Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1996, 437, 13 - 22.
 • Czekała J.: Wybrane właściwości osadów ściekowych z oczyszczalni regionu Wielkopolski. Cz. I. Odczyn, sucha masa, materia i węgiel organiczny oraz makroskładniki, Acta Agrophysica, 2002, 70(I), 75 - 82.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A.: Wartość nawozowa kompostów z komunalnych osadów ściekowych. Diagnostyka gleb i roślin w rolnictwie zrównoważonym. Monografie 54. Wydaw. AP, Siedlce, 2004, 98 - 109.
 • Wiater J.: Oddziaływanie nawożenia organicznego na występowanie związków węgla i azotu w glebie pod monokulturą pszenicy ozimej i jęczmienia jarego, Rozpr. AR Lublin, 1997, 201, 77.
 • Janowiak J., Spychaj-Fabisiak E.: Próchnicotwórcza rola słomy przyorywanej bez obornika i razem z obornikiem na tle zróżnicowanego nawożenia azotem na glebie lekkiej, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2006, 512, 201 - 207.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw z dnia 27 sierpnia 2002 r. nr 134 poz. 1140.
 • Jakubus M.: Wpływ wieloletniego stosowania osadu ściekowego na zmiany wybranych właściwości chemicznych gleby, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2006, 512, 209 - 219.
 • Baran S., Flis-Bujak M., Turski R., Żukowska G.: Zmiany właściwości fizykochemicznych gleby lekkiej użyźnianej osadem ściekowym, Rocz. Glebozn., 2004, 47(3/4), 123 - 130.
 • Nowak G.: Oddziaływanie słomy na plonowanie roślin i właściwości gleby w czteroletnim doświadczeniu wazonowym, Zesz Nauk. ART. w Olsztynie, 1991, 52, 129 - 136.
 • Korboulewsky N., Dupouyet S., Bonin G.: Environmental risks of applying sewage sludge compost to vineyards: carbon, heavy metals, nitrogen, and phosphorus accumulation, J. Environ. Qual., 2002, 31, 1522 - 1527.
 • Perucci P.: Effect of the addition of municipal solid-waste compost on microbial biomass and enzyme activities in soil, Biol. Fertil. Soils, 1990, 10, 221 - 226.
 • Grzywnowicz I., Strutyński J.: Zmiany niektórych właściwości chemicznych gleb po zastosowaniu osadów ściekowych do celów nawozowych, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1999, 467(1), 299 - 306.
 • Czekała J.: Wpływ osadu ściekowego na wybrane właściwości chemiczne gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2004, 499, 39 - 46.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10026-007-0068-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.