Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 9 | 3 | 60-63

Article title

Impact of manure and organic fertilizers on the quantity and content yield of heavy metals in spring rape

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The pot experiment was set up with the split plot method in three repetitions in 2006. The objects of the first factor were the doses of manure and organic fertilizers to the soil in conversion to the brought in nitrogen (85 and 170 kg N·ha-1), the objects of the second factor were the types of fertilizers: manure, sewage sludge and the composts prepared from sewage sludge. The soil used in an experiment was supplied from The Agricultural Experimental Station in Lipnik. The soil was taken from the arable layer, it has the granulometric composition of the light loamy sand.The content of available phosphorus, potassium and magnesium formed on medium level, the pHKCl of the soil amounted to 5.13. The soil was characterized by 00 contamination of trace elements, which means that it contained the natural content of cadmium, copper, nickel, lead and zinc. Spring rape var. Licosmos was the test plant.The aim of the research was the assessment of the influence of manure, sewage sludge and compost prepared from sewage sludge on yield quantity of seeds and straw and the content of cadmium, nickel, lead and zinc in spring rape.The conducted research shows that fertilizers brought into the soil (manure, sewage sludge and compost prepared from sewage sludge) as well as two levels of fertilizing had a significant influence on the yield of the seeds and straw of spring rape. Manure, sewage sludge and compost prepared from sewage sludge played less significant influence on the decreasing or excessive increasing of heavy metals concentration in the seeds of spring rape. The double dose of fertilizers caused higher accumulation of heavy metals in the test plant. The straw of spring rape should be treated as a source of organic matter and the main nutrients for the soil. The highest concentration of copper, manganese, nickel and zinc in the straw of spring rape was noticed after the application of sewage sludge and of cadmium and lead after the application of compost prepared from sewage sludge.

Publisher

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

60-63

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2007
online
6 - 11 - 2007

Contributors

author
 • Department of Environmental Chemistry, University of Agriculture, ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
author
 • Department of Environmental Chemistry, University of Agriculture, ul. J. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland

References

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz U z 2002 r. nr 134, poz. 1140.
 • Baran S., Szczepanowska I., Saadi L.: Wpływ użyźniania osadem ściekowym o różnym stopniu przetwarzania na zawartość form azotu w glebie lekkiej. Fol. Univ. Stetinensis, 200 Agricultura, 1999, (77)15 - 20.
 • Czekała J.: Wartość próchnicotwórcza i działanie nawozowe osadu ściekowego. Fol. Univ. Stetinensis, 211 Agricultura, 2000, (84) 75 - 80.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A.: Produkcja i rolnicze wykorzystanie kompostów z osadu ściekowego z dodatkiem różnych komponentów. Wydaw. PTIE, Oddział Szczeciński, 2002, 39.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.03.1993, Monitor Pol. Nr 22/93.
 • Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak T., Piotrowska M., Terelak H., Witek T.: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. Wydaw. IUNG Puławy P, 1993, (53) 20.
 • Baran S., Flis-Bujak M., Żukowska G., Kwiecień J., Pietrasik W., Kępczyński A.: Zmiany fizykochemicznych właściwości gleby lekkiej użyźnianej osadem ściekowym i wermikompostem. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 1998, 456, 515 - 523.
 • Mercik S., Kubik J.: Chelatowanie metali ciężkich przez kwasy humusowe oraz wpływ torfu na pobieranie Zn, Pb i Cd przez rośliny. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1995, 422, 19 - 30.
 • Filipek-Mazur B., Mazur K., Gondek K.: Zależność między pochodzeniem i terminem stosowania osadów ściekowych a plonowaniem kukurydzy i zawartością w niej metali ciężkich. Acta Agrophys., 2002, 70(1)127 - 136.
 • Korboulewsky N., Bonin G., Massianic C.: Biological and ecophysiological reactions of white wall rocket grown on sewage sludge compost. Environ. Poll., 2002, 117(2) 365 - 370.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10026-007-0055-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.