Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 9 | 3 | 15-19

Article title

Assessment of the use of municipal and industrial wastes in agriculture

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Agricultural usability of urban and industrial wastes was investigated in 2004 - 2006 in a pot experiment carried out in the vegetation hall. In the first year of the experiment maize was the test plant, oat grass in the second and oat in the third. The experimental design comprised 11 treatments differing with fertilizer and the kind of the supplied fertilizer components. The experiment used: mineral salts, farmyard manure, compost, municipal sewage sludge and industrial sewage sludge in two fertilizer doses. Metal concentrations in the test plants were diminishing in the following direction: oat grass < maize < oat. The lowest concentrations of the analyzed heavy metals were assessed in the plants fertilized with farmyard manure and compost (Zn, Cu). Among the tested plants the highest quantities of Zn, Cu, Ni, Pb and Cd were removed with the yield of the oat grass, then maize and oat. The highest uptake of Zn, Cu, Ni and Pb by plants was registered on a double dose of industrial sludge and Cd on a single dose of municipal sludge.

Publisher

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

15-19

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2007
online
6 - 11 - 2007

Contributors

 • Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Krakow, al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
 • Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Krakow, al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
 • Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Krakow, al. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland

References

 • Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Jaworska B.: Przydatność wikliny do sanitacji gleb zanieczyszczonych miedzią i ołowiem. Zesz. Probl. PNR, 477, 2001, 187 - 193.
 • Chwastowska J., Skalmowski K., Sterlińska E., Wolska K., Skwara W.: Metale ciężkie i formy ich występowania w kompostach z odpadów miejskich uzyskiwanych według technologii Dano w Warszawie. Arch. Ochr. Środ., 1993, 3 - 4, 251 - 259.
 • Curyło T.: Wstępna ocena osadu chemicznego i wartości nawozowej osadów koagulacyjnych ze stacji uzdatniania wody. Zesz. Prob. PNR, 2000, 472, 137 - 148.
 • Czekała J.: Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmowych. Fol. Univ. Agric. Stetin. 200, Agriculture, 1999, 77, 33 - 38.
 • Filipek T., Olek J.: Akumulacja i pobiernie metali niklu przez rośliny testowe nawadniane oczyszczonymi ściekami komunalnymi Zesz. Prob. PNR, 2000, 427, 235 - 240.
 • Filipek-Mazur B., Mazur K., Gondek K.: Wpływ nawożenia wermikompostem na plon i rozmieszczenie metali ciężkich w kukurydzy. Zesz. Prob. PNR, 2000, 472, 225 - 233.
 • Gambuś F., Wieczorek J.: Skład chemiczny i wartość nawozowa kompostów i wermikompostów z osadów ściekowych nadmiernie zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Zesz. Prob. PNR, 1999, 467, 513 - 520.
 • Góral S., Roślinność zielna w ochronie i rekultywacji gruntów. Inżyn. Ekolg., 2001, 3, 161 - 178.
 • Grzywnowicz I., Strutyński J.: Zmiany niektórych właściwości chemicznych gleby po zastosowaniu osadów ściekowych do celów nawozowych. Zesz. Probl. PNR, 1999, 467, 299 - 306.
 • Jasiewicz Cz., Antonkiewicz J., Baran A.: Influence of organic fertilization on content of heavy metals in tall oat grass. Ecol. Chem. and Eng., 2006, 13, 915 - 924.
 • Jasiewicz Cz., Antonkiewicz J.: Wpływ dawki i rodzaju nawozu na zawartość azotu w kukurydzy. Monografie Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, 2005, 143 - 152.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa1999, 397.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Maliszewska-Kordybach T., Filipiak K., Krakowiak A., Pietruch Cz.: Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb - metale ciężkie, siarka i WWA. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Bibliot. Monit. Środ., Warszawa, 1995, 41.
 • Mazur T.: Rolnicze i ekologiczne znaczenie nawożenia organicznego i mineralnego. Zesz. Probl. PNR, 1999, 467, 151 - 157.
 • Mazur T.: Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Prob. PNR, 1996, 437, 13 - 21.
 • Mazur T.: Rozważania o wartości nawozowej odpadów organicznych. Acta Agrophysica, 2002, 70, 257 - 263.
 • Norma Branżowa, Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Kompost z odpadów miejskich.1989, BN-89/9103-09.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Wyd. IOŚ, Warszawa, 1991, 334.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz. U. RP, Nr 134, Poz. 1140.
 • Siuta J., Wasiak G.: Zasady wykorzystania osadów ściekowych na cele nie przemysłowe (przyrodnicze). Inżyn. Ekolog., 2001, 3, 13 - 42.
 • Wójcik A., Tunkendrof A.: Strategia unikania stresu w odporności na metale ciężkie. Wiad. Bot., 1995, 39(3/4), 33 - 40.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10026-007-0045-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.